Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Goda resultat efter pilotprojekt – nu ska lanthandlar i glesbygden få fortsatt stöd

Från 2021
Uppdaterad 25.08.2021 08:57.
Iniö lanthandel.
Bildtext Fortsatta stödpengar ska ge breddat serviceutbud i glesbygden.
Bild: Yle/ Nora Engström

Det tvååriga projektet att stöda butiker i glesbygden får en fortsättning. Regeringen har beslutat om att fortsätta det framgångsrika projektet med två år samtidigt som stödprogrammet utvidgas och ska gälla alla landsbygdsområden.

Det är glädjande nyheter att stödet för handelsbodarna kan fortsätta, anser företagaren Jessica Blomqvist, som driver Iniö Lanthandel sedan mars 2019. Blomqvist var en av de företagare som för två år sedan lyckades få stöd som underlättat vardagen som företagare.

- Nog har det varit till stor hjälp då man ska minnas att det bor under 200 personer året om här i Iniö, säger Blomqvist. Det betyder att jag som företagare är tvungen att bygga en buffert under sommarmånaderna som ska täcka kundunderlagets bortfall under vinterhalvåret.

Jessica Blomqvist står framför en hylla med varor i sin butik Iniö Lanthadel
Bildtext Bybutiksföretagaren Jessica Blomqvist hoppas att hon igen kan få statligt stöd för butiksverksamheten.
Bild: Maud Stolpe/Yle

Blomqvist är trots utmaningarna tämligen nöjd med tillvaron som bybutiksföretagare.

- Det är tungt men givande, säger Blomqvist. För de pengar som vi fick hösten 2019 har jag dels kunnat ha en person på deltid, men också kunnat satsa fullt ut på vår hämtmat som det har blivit en hel del av då coronan slog till med full kraft våren 2020.

Enligt Blomqvist har det transporterats matpaket till äldre och andra intresserade runtom i trakten.

- Vi har kört ut matpaket med förbindelsebåt och taxi och andra fordon, säger Blomqvist. Sedan använde jag också en del av pengarna till att betala hyran för fastigheten som butiken verkar i.

Stödområdet utvidgas samtidigt som stödsumman höjs

Regeringen beslöt den 17 juni att fortsätta det tvååriga pilotprojektet med två år fram till 2023. Samtidigt stiger stödsumman från 15 000 euro till 20 000 euro. Projektet har fått idel positiv respons från fältet och den enda kritiken har gällt tillämpningsområdet.

- Det är fint att se att de ansvariga myndigheterna har lyssnat på den respons vi gav och utvidgar området så att fler butiker kan ansöka om stöd, säger Blomqvist. Jag ska nog lägga in en ny ansökan så får man se om jag igen kan få pengar som kunde stödja verksamheten.

Alla lanthandlar i landet kan nu ansöka om stöd

Under den förra ansökningsomgången fick 122 sökande avslag på sin ansökan. I över hundra av dessa fall berodde det på att butiken inte fanns i en sådan glesbygd som avses i förordningen. Den största kritiken under försöksprojektet handlade de facto om att stödets tillämpningsområde var begränsat till endast glest bebyggda landsbygdsområden. Nu föreslås stödområdet utvidgas till att omfatta alla landsbygdsområden.

Bybutiksstödet har varit lyckat och lett till utvidgad service på landsbygden

4:32

Med landsbygdsområde avses ett sådant område som klassificeras som glesbygd, kärnlandsbygd, stadsnära landsbygd och lokala centra på landsbygden. Områdena har definierats utgående från den klassificering av stads- och landsbygdsområden som baserar sig på geografisk information och som upprätthålls av Finlands miljöcentral.

Pilotprojektet gav landsbygden mer livskraft

Naturresursinstitutet, Luke, har sammanställt resultatet av pilotprojektet till en rapport. I rapporten står det klart och tydligt att alla de butiker som fick stöd har ansett att stödet är livsviktigt.

En skylt där det står "Öppet" hänger på en spik utanför Iniö lanthandel.
Bildtext Bybutiken är en viktig knutpunkt för många.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Trots att det handlar om relativt små summor har pengarna breddat på serviceutbudet och gett livskraft till många landsbygdsorter runtom i landet.

Diskussion om artikeln