Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Frågan om slamtransporterna i Västnyland och Östnyland avgjord – i fortsättningen ordnas de kommunalt

Från 2021
Tankbil för avloppsslam
Bildtext Hittills har fastighetsägarna själva haft ansvar för att anlita någon för att tömma slambrunnen. Snart tar Rosk'n roll över konkurrensutsättningen.
Bild: Yle/Maria Wasström

Nylands avfallsnämnd har beslutat att ta i bruk kommunalt ordnade slamtransporter. Övergången till kommunalt ordnad slamtransport sker tidigast i augusti 2024 och senast i september 2026.

Till Nylands avfallsnämnds område hör Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

För tillfället är det fastighetsägaren som själv ska ordna slamtransporterna, alltså i praktiken välja vilket företag som får uppdraget att tömma bajsbrunnen. I fortsättningen konkurrensutsätts slamtransporterna i stället av kommunernas gemensamma avfallsbolag Rosk´n Roll.

Nylands avfallsnämnd tog beslutet på sitt möte på tisdagen efter en jämn omröstning. Fem av nämndens medlemmar röstade för beslutet och fem emot. Det var ordförande Elin Anderssons röst som avgjorde.

Avfallsnämnden har behandlat frågan tidigare också. År 2019 beslöt man ta i bruk systemet med att fastighetsägaren ordnar slamtransporterna, men Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde beslutet och remitterade ärendet till avfallsnämnden för vidare behandling.

Förvaltningsdomstolen motiverade det här med att avfallsnämndens beslut var bristfälligt motiverat, otillräckligt undersökt och att det inte uppfyllde villkoren i avfallslagen.

Efter det behandlades ärendet igen av avfallsnämnden som två gånger beslöt bordlägga det medan man väntade på att den nya avfallslagen skulle tas i bruk så att man skulle veta vilka regler som gäller.

Kommunalt system uppfyller lättare lagens krav

I den nya avfallslagen hålls det dubbla systemet kvar så att konkurrensutsättningen av slamtransporterna antingen kan göras av kommunerna eller fastighetsägarna, förutsatt att lagens krav uppfylls.

På Nylands avfallsnämnds område har det varit problem med att uppfylla lagens krav då slamtransporterna är på fastighetsägarnas ansvar, främst eftersom olika registeruppgifter saknas då största delen av företagarna inte skickat in dem. Avfallsnämnden behöver få veta exakt hur mycket slam som transporteras och vart.

Det här för att övervakande myndigheter ska ha möjligheten att följa upp och övervaka att slambehållarna töms regelbundet och att slammet levereras till rätt plats för en sakenlig behandling.

Å andra sidan har tanken på ett kommunalt system också fått kritik på grund av rädsla för att stora aktörer ska slå ut småföretagare då transporterna konkurrensutsätts centralt. Den förnyade avfallslagen innehåller punkter som ska förhindra det här.

Diskussion om artikeln