Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Symptom kan uppstå i vilka organ som helst" – vi vet fortfarande lite om postcovid men det ska en expertgrupp ändra på

Från 2021
Uppdaterad 25.08.2021 16:26.
Risto Roine och Krista Kiuru
Bildtext Professor Risto O. Roine (t.v) och minister Krista Kiuru (t.h) säger att postcovid kan öka risken för minnesförlust.
Bild: Lehtikuva

Postcovid fördubblar risken för minnessjukdomar. Det konstaterade professorn i neurologi Risto O. Roine vid dagens pressträff om långvariga covid-symptom.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) sade inledningsvis att postcovid innebär utdragna symptom som till och med kan göra en person arbetsoförmögen. Därför är det viktigt att saken utreds också i Finland.

- Vi tillsätter i dag en expertgrupp som ska dryfta konsekvenserna av postcovid, säger Kiuru. Gruppen består av experter med stor erfarenhet.

10 procent av de som insjuknar i covid-19 får långvariga symptom. Det är en miniminivå och det är allvarligt, säger Kiuru. Det kan också röra sig om 20 procent, säger hon.

- Kostnaderna för postcovid kommer att öka i samhället, men vi tror att antalet patienter är lägre i Finland än på annat håll. Men jag är oroad för att de som lider av postcovid inte blir hörda. Vi får inte förminska dem. De behöver hopp och hjälp.

krista kiuru
Bildtext Symptomen måste tas på allvar, säger Kiuru.
Bild: Lehtikuva

Alla organ kan drabbas

Professorn i neurologi Risto O. Roine är ordförande för arbetsgruppen. Han berättar om vilka organ som drabbas av postcovid.

- Hit hör bland annat hjärnan, säger han. Men hela kroppen kan drabbas, symptom kan uppstå i vilka organ som helst.

Hälsomyndigheter i Storbritannien och USA betecknar postcovid som ett allvarligt hot mot folkhälsan, berättar Roine.

Man vet, enligt Roine, redan rätt mycket om postcovid, men vi har lite material från Finland. Symptom förekommer i alla åldersgrupper, och uppkommer också efter en lindrig coronasjukdom.

- Vi ser redan att risken för minnessjukdomar är fördubblad om en person drabbas av postcovid, säger Roine.

Global data visar att postcovid förekommer hos 5-90 procent av de som insjuknat i covid-19. Siffran varierar mycket eftersom postcovid-symptomen registreras på olika sätt i olika delar av världen, säger Roine.

Risto O. Roine
Bildtext Risto O. Roine är professor i neurologi.
Bild: Lehtikuva

Vaccin ger starkt immunskydd

Ilkka Julkunen, professor i virologi vid Åbo Universitet, säger att det inte finns bevis på att någon viss virusvariant skulle orsaka fler långvariga postcovid-symptom.

De oroväckande varianterna är alpha, beta, gamma och delta. De smittar lättare, och kan möjligen orsaka en värre coronasjukdom. De kan också kringgå vaccinet, säger Julkunen.

- Än så länge fungerar ändå vaccinet bra, i synnerhet mot allvarliga coronasymptom.

Postcovid undersöks på bred front

Forskningsprofessor Markus Perola på THL säger att det är viktigt att vi undersöker postcovid-syndromet på nationell nivå. Många utredningar är redan igång, säger han. Bland annat har HUS en klinik som redan verkar.

- I höst kan vi förhoppningsvis göra en riksomfattande enkät om postcovid-symptom. Redan nu har vi i magnetröntgenundersökningar sett förändringar i hjärnan och hjärtat hos postcovid-patienter, säger Perola.

Professorn i anatomi Seppo Parkkila vid Tammerfors Universitet säger att också barn kan drabbas av postcovid-symptom, trots att det är ovanligt. Kroniska lungsjukdomar och fetma är orsaker till långvariga symptom, säger Parkkila.

- Vanligaste symptomen för postcovid är huvudvärk, utmattning, koncentrationssvårigheter, håravfall och andningssvårigheter.

Här kan du se hela presskonferensen, simultantolkad till svenska:

Svenska Yle live: Vad vet vi om postcovid just nu? Myndigheterna informerar - Spela upp på Arenan

Läs mer om postcovid här!

Se Spotlight om postcovid här. Programmet sändes i november 2020.