Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Livsfarlig rutt och långsam byråkrati – så här ser processen ut för afghaner som vill återförenas med sin familj i Finland

Uppdaterad 26.08.2021 11:37.
Barn på flygplatsen i Kabul 23.8.2021
Bildtext Afghaner väntar på att evakueras från flygplatsen i Kabul. (Personerna på bilden har inte med innehållet i artikeln att göra)

Afghaner som vill återförenas med sin familj i Finland tvingas resa till ambassaden i Indien - ett krav som redan tidigare har varit svårt att uppfylla. Varför har processen gjorts så svår och vad kan man göra nu, då ingen längre får lämna landet?

Statsrådet och Migrationsverket har gett löften om att göra processerna för familjeåterföreningar smidigare då de gäller sökande från Afghanistan. Ansökningar därifrån ska prioriteras och smidigare processer utreds.

Varför görs det först nu och vad kan de familjemedlemmar som är instängda i Afghanistan hoppas på i det här läget?

Vi frågar de ansvariga tjänstemännen vid Utrikesministeriet och Migrationsverket.

Nuläget: Sökande måste resa till ambassaden i New Delhi

För den afghan som ansöker om att återförenas med sin familj i Finland ser processen ut så här. Man kan lämna in ansökan digitalt, men man behöver styrka sin identitet på plats på en ambassad, för identificering, dna-test och intervju. Det ordnas i nuläget bara på plats på ambassaden. I vissa fall, om Migrationsverket vill att ansökan kompletteras, måste den sökande ta sig till ambassaden på nytt.

Utrikesministeriet ger den här servicen för afghaner i första hand vid ambassaden i New Delhi. Det betyder att sökande måste resa två gånger tur och retur till Indien, som inte ens är grannland. Flygen går inte och nästan ingen får lämna Afghanistan.

Därtill har Finlands ambassad i New Delhi hållit kundservicen stängd på grund av coronarestriktioner, och senare har man öppnat bara delvis.

Under de senaste åren har det kommit in några hundra ansökningar av afghaner, som ansöker om familjeåterförening av Finland. I år har 122 ansökningar avgjorts och 106 har fått positivt beslut. De äldsta ansökningarna är från år 2019, enligt uppgifter till Yle Uutiset.

Vad är orsaken till att ansökningarna om familjeåterföreningar inte kunde behandlas vid ambassaden i Kabul, så länge som ambassaden var öppen?

Den huvudsakliga förklaringen är att Finlands ambassad fanns innanför säkerhetszonen i Kabul, där bara vissa personer, till exempel anställda vid ambassaderna får röra sig, säger Pasi Tuominen som är konsulär chef vid Utrikesministeriet. Säkerhetssituationen har hela tiden varit dålig i Kabul, konstaterar Tuominen.

- Utanför säkerhetszonen hade kundservice kanske varit lättare, men i så fall hade vår personal varit drabbad av säkerhetshot, allvarligt. Det var inte möjligt att flytta våra lokaler till sådana zoner dit lokala personer hade kunnat ta sig lätt. Det tillhör därtill kulturen att man inte rör sig ensam. Så kundservicen hade inneburit att ta in stora mängder människor till säkerhetszonen, och det är inte möjligt i praktiken, säger Tuominen.

UM: Papperslösa får inte lämna in ansökan vid ambassaden

En orsak till att afghanerna har hänvisats till ambassaden i New Delhi, trots att Finland också har en ambassad i grannlandet Iran, är att få afghaner har möjlighet att lagligt resa in i Iran. Det är vanligt att många afghaner som har kommit till Europa som flyktingar har bott långa tider som papperslösa i Iran.

Karta över hur Teheran och New Delhi förhåller sig geografiskt till Kabul
Bildtext Finland har ambassader i New Delhi och Teheran. Sökande om familjeåterförening är tvungna att resa till New Delhi för att få sitt ärende behandlat. Nu utreder UM om man kunde använda sig mera av ambassaden i Teheran.

Utrikesminister Pekka Haavisto fick tidigare i veckan frågan om vilka tjänster som UM kunde utvidga vid sina ambassader med tanke på familjeåterföreningar. Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) svarar å sin sida att Migrationsverket är redo att samarbeta med UM och ambassaderna för att snabbare behandla ansökningarna.

- Teheran ligger nära. Vi har just diskuterat inom ministeriet om vi kan använda andra ställen än New Delhi. Det måste Statsrådet i så fall ta beslut om, och vi diskuterar med Inrikesministeriet. Det kommer inte att gå på en eller två veckor, men vi förstår att det är ett stort problem och vi försöker lösa det, sade Haavisto.

Hurdana möjligheter har ni att ta emot sökande vid ambassaden i Teheran?

- Det är möjligt om de vistas lagligt i landet. Om de inte vistas lagligt i landet så är det inte möjligt att behandla deras ärenden, enligt utlänningslagen, säger Tuominen.

Hur svårt är det för afghaner att få resa lagligt till Iran, för att besöka ambassaden där?

- I praktiken är det mycket svårt att få uppehållstillstånd eller visum till Iran. Det är inte helt omöjligt. Det finns personer som har fått det, säger Tuominen.

Tuominen uppger att det har kommit in enstaka ansökningar om familjeåterförening via ambassaden i Teheran.

Migri: Systemet för familjeåterföreningar är svårt att använda i den här situationen

Kaj Swanljung är direktör med ansvar för familjeåterföreningar vid Migrationsverket.

Vad kan ni göra för familjeåterföreningarna i den här situationen?

- Vi prioriterar behandlingen av ansökningar av de afghaner som befinner sig utomlands. Vi kan ta hänsyn till de särskilda svårigheter som afghaner har i nuläget, att presentera vissa utredningar. Vi kan förhålla oss mer flexibelt till att utredningar som behövs i normala fall kan saknas, om allt annat är i skick. Den här bedömningen gör vi från fall till fall, säger Swanljung.

Swanljung anser att det nuvarande systemet för familjeåterföreningar inte är effektivt med tanke på den nuvarande situationen i Afghanistan. För mer effektiva och omfattande åtgärder behövs Statsrådets beslut och eventuellt lagändringar, säger han.

- Om man vill överväga att ta afghaner till Finland på humanitära grunder, eller om man vill förändra nuvarande processer för att få uppehållstillstånd, så är det beroende av Statsrådets beslut.

I nuläget måste sökande ibland göra dubbla resor till New Delhi. Vad har ni för planer för att göra den här processen lättare?

- Migrationsverket och UM är överens om målet att både identifieringen av den sökande och muntligt hörande eller dna-test borde göras med kortare intervall, för att undvika flera resor. Orsaken till att det inte ännu har förverkligats handlar om coronasituationen. Det har påverkat till exempel tillgången på personal på ambassaden.

Vad är orsaken till att man inte har gjort den ändringen tidigare?

- Diskussionen har varit på agendan redan för två år sedan. Men problemen handlar om corona och personalsituationen på ambassaden.

Migrationsverket försöker försnabba processerna, men de sökande måste alltjämnt ta sig till en ambassad

Varför kan intervjuerna med de sökande i Afghanistan inte göras på distans?

- Det finns faktiskt många frågor som man måste utreda först: Var ska tolken vara, i Finland eller där? Var görs intervjun? Hur kan vi ha förbindelser, som fungerar pålitligt och så att informationen kan hemlighållas? Hur kan vi säkerställa intervjuobjektets identitet, och försäkra oss om att det är rätt person som svarar på frågor. I praktiken är det väldigt svårt att förverkliga på ett annat ställe än på en ambassad, säger Swanljung.

Finns det andra sätt att tillmötesgå de sökandes situation i Afghanistan?

- Man kan förstås inleda sitt ärende via vår webbportal. Men det kan inte undvikas att man måste identifiera sig vid en ambassad, säger Swanljung.

Artikeln har uppdaterats 26.8 kl. 11.34. I den tidigare versionen stod att dubbla resor krävs av sökande i New Delhi. Enligt UM:s Pasi Tuominen sköts ärendena för det allra mesta vid samma tillfälle. I undantagsfall krävs ett nytt besök på ambassaden.