Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Prisökningen för Helsingfors Kronbroar godkändes – budgetökning på 71 miljoner euro

Från 2021
Bro över Kronbergsfjärden (modell)
Bildtext Såhär planeras Kronbroarna att se ut.
Bild: Helsingfors stad

Helsingfors stadsfullmäktige godkände på onsdag kväll att Kronbroarna från Hagnäs till Degerö byggs till ett högre pris än först planerat. Den nya budgeten för projektets spårandel är nu 326 miljoner euro.

Prisökningen gäller spårvägsbygget, vars nuvarande uppskattade pris är betydligt högre än det var under planeringsskedet av projektet.

Till en början uppgick den preliminära beräkningen till 255 miljoner euro, vilket Helsingfors fullmäktige godkände år 2016.

Den nya, på onsdagen godkända budgeten är 326 miljoner euro.

Det handlar alltså om en ökning på 71 miljoner euro.

Priset innefattar broprojektets första del, alltså spårvägsbygget från Degerö till Hagnäs. Kronbroprojektet ska resultera i en tio kilometer lång spårvägsförbindelse från Degerö, Högholmen och Sumparn till centrum, men förbindelsen vidare till centrum var inte på dagens agenda och planeringen för dens del framskrider först i ett senare skede.

Målsättningen är att förbindelsen mellan Degerö och Hagnäs ska vara klar i slutet av 2026 och att spårvägen redo för passagerartrafik år 2027.