Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Coronaviruset i Österbotten – 26.8

Från 2021
Uppdaterad 26.08.2021 20:02.
Koronatestausta Armilan terveysasemalla.
Bild: Kalle Purhonen / Yle

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Coronasmitta på Korsholms högstadium

Elever och personal i Korsholms högstadium har exponerats för coronaviruset.
Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna. Elever samt några inom personalen har placerats i karantän. De exponerade eleverna övergår till distansundervisning.  
Alla berörda är informerade i nuläget men smittspårningen pågår fortfarande. Beredskapsledningsgruppen följer med läget och informerar mera vid behov. 

Strax före klockan åtta på torsdag kväll säger ansvariga smittskyddsläkaren Anna-Liisa Punto att åtminstone två klasser försätts i karantän. En klass på sjuan och en på nian.

Hittills handlar det om två elever som testat positivt.

- Smittspårningen är inte klar till hundra procent. Det kan komma ändringar imorgon, säger Punto.

Vissa elever från andra klasser kan också vara utsatta, eftersom de befunnit sig i samma undervisningsgrupp i några ämnen.

- Det blir några fler, men hur många exakt, den siffran har jag inte nu, säger Punto.

De som inte försätts i karantän fortsätter med närundervisning.

Elever i Vasakolor smittade

Vid Vaasan lyseon lukio har en elev blivit smittad av coronaviruset och i lågstadierna i Isolahden koulu och Keskuskoulu har i bådadera konstaterats en coronavirussmitta.

Vid Lyseon lukio har cirka 50 personer exponerats, i Keskuskoulu har 22 personer blivit exponerade och i Isolahden koulu har 37 personer blivit exponerade.

Närkontakt fortfarande okej i Österbotten

Regionförvaltningsverket inför inga restriktioner för närkontakt i Vasa sjukvårdsdistrikt. Men antalet deltagare begränsas fortfarande.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i coronaepidemins spridningsfas sedan den 23 augusti.

Även om incidensen av covid-19 enligt sjukvårdsdistriktet har ökat markant på kort tid anser sjukvårdsdistriktet att det inte ännu i detta läge är nödvändigt att fatta ett beslut om trygga avstånd på basis av paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar.

Enligt sjukvårdsdistriktets utlåtande sprids smittan just nu i första hand bland personer under 25 år. En stor del av de övriga smittfallen finns inom familjerna där smittkällan ofta är ett barn eller en ung person. Sjukvårdsdistriktet anser att ett beslut om trygga avstånd i det här läget inte skulle tackla själva problemet.

Regionförvaltningsverket anser på basis av den här informationen och utifrån sin helhetsbedömning att ett beslut om trygga avstånd inte i nuläget är nödvändigt för att bekämpa coronasmittan inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

I lagen i fråga specificeras närkontakt som att människor vistas i samma utrymme inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter, eller att de har fysisk kontakt med varandra.

Begränsningen av antalet deltagare på offentliga tillställningar som RFV fattade beslut om den 10 augusti gäller dock fortfarande och fram till den 8 september.

Tre nya fall av coronasmitta i Mellersta Österbotten

Vårdsamkommunen i Mellersta Österbotten, Soite, meddelade på torsdagen om tre nya fall av coronavirussmitta.

Eftersom det är många som testar sig just nu tar det mellan två och tre dygn att få resultaten från testen.

Incidenstalet för Mellersta Österbotten är nu 65 smittade per 100 000 invånare.

Alla testas i Österbotten – också dubbelvaccinerade

Den senaste veckan har många sökt sig till test för coronaviruset i Vasa sjukvårdsdistrikt. Under gårdagen togs 740 prover, så många coronatester har inte tagits på en och samma dag sedan i oktober. Därför kan köer till testning uppstå just nu.

Infektionsöverläkare Juha Salonen på Vasa centralsjukhus säger i en intervju för Yle Pohjanmaa att alla testas utan prioritetsordning - det gäller också test av de som fått två doser coronvaccin.

Salonen påpepekar att många fick sin andra dos redan för mer än ett halvt år sedan och det är oklart hur bra skydd de har mot coronaviruset. Det som är känt idag är att vaccinet ger bra skydd i åtminstone ett halvt år.

Lång väntan på testresultat i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt meddelar att de nu tar upp till två dygn att få resultaten från corona-testerna. Det här beror på att det just nu tas många tester. Under onsdagen togs 1036 tester i distriktet.

Dessutom fungerar en av maskinerna som analyserar tester nu bara med halv kapacitet på grund av ett fel på maskinen.

Avdelningsöverläkare Raimo Jokisalo påminner om att väntetiden kan bli ännu längre om det tas många tester också under veckoslutet.

- Dessutom har vi svårt att få testpersonalen att räcka till. Jag ber om förståelse och tålamod hos dem som väntar på sina resultat, säger Jokisalo i ett pressmeddelande.

22 nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Under senaste dygnet har 22 personer testat positivt för coronasmitta i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Incidensen för de två senaste veckorna per 100 000 personer är 127.

Under onsdagen togs 740 tester.

19 nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar att det konstaterats 19 nya fall av coronasmitta inom distriktet under det senaste dygnet.

Fortfarande vårdas 1-3 personer på sjukhus.

I går testades 1 036 personer. Under senaste två veckorna har 176 personer testat positivt, det ger en incidens på 91,2 per 100 000 invånare.

Diskussion om artikeln