Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Priserna kommer stiga och småföretagare förlora sina jobb" – företagare oroar sig för det nya, centraliserade slamtransportsystemet

Uppdaterad 30.08.2021 16:08.
En man vid en slambil.
Bildtext Johnny Frejborg har jobbat med slamtransport sedan 2004. Nu är han rädd för att behöva hitta nya sätt att tjäna sitt levebröd på.

Frågan om slamtransporter har redan under flera års tid varit en het potatis i både Öst- och Västnyland. Nu har Nylands avfallsnämnd gått in för att ta i bruk ett centraliserat system. Det här tas inte väl emot bland småföretagare.

Tidigast i augusti 2024 och senast i september 2026 kommer slamtransporterna i kommunerna som hör till Nylands avfallsnämnds område skötas kommunalt.

Det här gäller kommunerna Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

I praktiken innebär det här att kommunernas gemensamma avfallsbolag Rosk'n Roll konkurrensutsätter slamtransporterna och bestämmer vilket företag som sköter vilket område.

– I fortsättningen ska du som fastighetsägare alltså beställa slamtömning och transport direkt via Rosk'n Roll, säger Pamela Ek som är ansvarig avtalsinspektör på Nylands avfallshanteringsmyndighet.

Hon har berett ärendet som Nylands avfallsnämnd klubbat igenom.

Det kommunala avfallsbolaget kommer sköta om all kundtjänst, avfallshantering och fakturering.

En av de främsta orsakerna till att Nylands avfallsnämnd beslöt gå in för ett centraliserat slamtransportsystem enligt nämndens ordförande Elin Andersson (SFP) är att en stor del av företagarna lämnat in sina registeruppgifter för sent eller inte alls.

– Då får vi inte in de uppgifter som behövs om vilka slambrunnar som har tömts och vart avfallet förs, säger Andersson.

Oro bland företagare

En som inte är nöjd med det nya beslutet är slamtransportföretagare Johnny Frejborg i Kullo i Borgå.

– Det här kommer äta upp småföretagarna. I värsta fall blir jag utan arbete. Jag tror också priserna stiger och väntetiderna blir längre för kunderna.

Senast tidigare samma dag som Yle Östnyland träffar Frejborg har han varit i kontakt med en kund som är upprörd över det nya beslutet.

– Som det är nu brukar jag också kunna ge kunderna råd under mina besök. Det tror jag inte kommer hända om större företag tar över marknaden.

Frejborg tycker att avfallsnämndens motivering, om att de uteblivna eller försenade rapporterna är en av de främsta orsakerna till beslutet, är svag.

– Tidigare skulle vi lämna in rapporter varje kvartal. Efter att det ändrade till en gång per år har det varit svårt att få ihop rapporterna. Vi är ute på fältet och jobbar och har inte tid för att skicka in så stora rapporter.

En man.
Bildtext Johnny Frejborg har många kunder speciellt i Sibbo. Han är rädd för att gå miste om dem när det nya systemet träder i kraft.

Det här skulle enligt Frejborg kräva att småföretagarna anställer en person för att sköta rapporteringen. Det har i alla fall inte han resurser till.

Hur kommer det sig att ni fick ihop rapporterna för varje kvartal då?

– Det är helt enkelt lättare när de görs med kortare mellanrum. Det kräver mycket jobb för att sköta rapporteringen för ett år framåt.

Enligt den nya avfallslagen ska småföretagare ändå skyddas från att slås ut även om kommunen går in för ett centraliserat system. Hur det ska ske i praktiken är Frejborg skeptisk till.

– Enligt mig går det inte att hindra att småföretagare slås ut.

Frejborg skulle önska att det gamla systemet fortsätter. Problemet med rapporterna skulle kunna ordnas på ett enklare sätt genom att sätta större ansvar på kunderna.

– De skulle kunna förnya sina system enligt dagens normer.

Avfallsmyndigheten är nöjd med ett lagenligt beslut

Pamela Ek, som har berett ärendet om centraliserade slamtransporter och är ansvarig avtalsinspektör på Nylands avfallshanteringsmyndighet, är däremot nöjd med det nya beslutet.

– Det är fint att nämnden äntligen, efter nio år, fattat ett beslut i enlighet med avfallslagen.

Hon håller inte med Frejborg om att alla priser kommer bli dyrare för kunderna.

– Priserna kommer snarare jämnas ut. För någon enskild kund kan de bli dyrare, för någon annan billigare. Grunderna för priserna kommer i fortsättningen vara de samma för alla kommuninvånare.

Enligt den nya avfallslagen ska småföretagare alltså skyddas från att slås ut i ett centraliserat system. Ek förklarar hur.

– Det kommunala avfallsbolaget måste redan då det planerar upphandlingen genomföra en marknadsundersökning och föra diskussioner med de företag som är verksamma på området. I anbudsbegäran ska villkoren ställas så att alla företag, oavsett storlek, ska kunna delta.

Enligt Ek betyder det här att fler än ett företag kan väljas i upphandlingen.

Mindre företag kan fungera som underleverantörer

Hur områdena fördelas mellan de olika företagen kan Pamela Ek däremot inte svara på.

– De detaljerna ska avfallsbolaget planera.

Det viktiga för företagarnas del är att de själva är aktiva i förhandlingsprocessen.

– En möjlighet är alltid att ett mindre företag fungerar som en underleverantör åt ett större företag.

Vad gäller orsaken till det nya beslutet om ett centraliserat slamtransportsystem är Ek inte inne på samma linje som nämndordförande Elin Andersson.

– Nej, den bristande rapporteringen är inte den främsta orsaken till att vi behöver ett nytt system. Det största problemet är att det inte går att övervaka det nuvarande systemet. Det har för många brister.

Vissa politiker är för beslutet

Borgåpolitikern Elin Andersson (SFP), som är ordförande för Nylands avfallsnämnd, är också nöjd med det nya beslutet. Hon röstade för ett centraliserat system och det var också hennes röst som ordförande som avgjorde omröstningen. Fem nämndmedlemmar röstade för förslaget och fem emot.

– Under mötet diskuterade vi mycket om hur företagarna kommer påverkas. Den nya avfallslagen beaktar just småföretagare och det konstaterade vi att är en bra sak.

En kvinna.
Bildtext Elin Andersson (SFP) litar på att småföretagarna kommer tryggas av lagen (arkivbild).

Beträffande priset för kunderna är Andersson inne på samma linje som Ek.

– Avfallsnämnden kommer fastställa taxan. Det kan innebära en liten höjning för vissa och en liten sänkning för andra.

Andra politiker är emot beslutet

En politiker som däremot inte är nöjd med det nya beslutet är Mikael Karlsson (SFP) från Lovisa. Han sitter med i avfallsnämnden och röstade emot beslutet.

– Det är tråkigt att det blev så här. Nu kommer avfallsmyndigheterna få bestämma, inte invånarna.

Främst är Karlsson rädd för att det nya systemet kommer leda till konkurser för mindre företag.

– Jag har svårt att se hur lagen ska kunna trygga småföretagarnas ställning. Företagarna kommer säkert behöva skaffa högklassig och dyr utrustning vilket kan bli svårt för dem. Stora utländska företag kommer säkert ta över marknaden.

Han förmodar också att situationen blir sämre för kunderna.

– Konkurrensen kommer troligtvis minska. Då blir det oftast dyrare och sämre nivå på servicen.

man i ljusblå randig skjorta, sfp ledamot i fullmäktige
Bildtext Mikael Karlsson (SFP) tror det nya systemet kommer leda till högre priser och sämre service (akrivbild).

Karlsson frågar sig också hur det nya systemet ska kunna trygga servicen på landsbygden.

– Där blir det lätt problem med vägförhållanden. Som det är nu har lokala slamtransportföretagare åkt dit när vägen är bra och brunnen full. Det kan bli svårare att kontrollera i det nya systemet.

Karlsson förespråkar i stället att det nuvarande systemet skulle behållas med vissa ändringar.

– Man borde fundera på att sköta bokföringen på ett annat sätt. Kanske fastighetsägaren skulle kunna ta en större roll. I dagens digitala värld borde det inte vara så hemskt svårt.

"Priserna kommer stiga och småföretagare förlora sina jobb" – Företagare oroar sig för det nya, centraliserade slamtransportsyst
"Priserna kommer stiga och småföretagare förlora sina jobb" – Företagare oroar sig för det nya, centraliserade slamtransportsyst - Spela upp på Arenan

30.08.2021 kl. 13.30: Artikeln har rättats. Pamela Ek jobbar inte på Rosk´n Roll utan på Nylands avfallshanteringsmyndighet.

Diskussion om artikeln