Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Fackförbund och studentorganisationer på fallrepet i Hongkong – ohälsosamt att vara kritisk

Från 2021
Hongkongs ledning beskyllde lärarförbundet för att sporra skolelever att delta i de antikinesiska demonstrationerna år 2019. Hundratals elever häktades och många åtalades för grova brott.
Bildtext Hongkongs ledning beskyllde lärarförbundet för att sporra skolelever att delta i de antikinesiska demonstrationerna år 2019. Hundratals elever häktades och många åtalades för grova brott.
Bild: Yle/Björn Ådahl

Inte bara demokratiska partier utan också fackförbund och studentorganisationer är nu illa ute i Hongkong. Alla organ som har ställt sig kritiskt till Kina och Hongkongs ledning är oroliga för sin framtid, och en del har redan gett upp.

Beskyllningen var grov och entydig. Den officiella nyhetsbyrån Xinhua fastslog att Hongkongs lärarförbund är en elakartad cancer och rekommenderade att den oskadliggörs.

Bara ett dygn senare meddelade Hongkongs ledning att den avbryter alla kontakter med lärarförbundet. Kort efter det kom förbundet sedan fram till att det var bäst att lägga ner hela verksamheten.

Flertalet av lärarna var medlemmar av lärarförbundet. De har nu förlorat alla förmåner som medlemskapet i det resursstarka förbundet medförde.
Bildtext Flertalet av lärarna var medlemmar av lärarförbundet. De har nu förlorat alla förmåner som medlemskapet i det resursstarka förbundet medförde.
Bild: Yle/Björn Ådahl

I övriga fall var risken alltför stor för att förbundets ledare skulle bli åtalade för brott mot de drakoniska säkerhetslagarna som Kina i fjol lät införa i det formellt autonoma Hongkong. Händelseförloppet chockerade många Hongkongbor.

- Lärarförbundet var en av de mest moderata organisationerna inom det demokratiska lägret. Många medlemmar var ansedda rektorer som aldrig blandade sig i politiken, konstaterar den pensionerade professorn i statskunskap, Joseph Cheng.

Kinas massmedier anger tonen

Lärarförbundet hade nästan 100 000 medlemmar. Det ansågs vara den mest inflytelserika fackliga organisationen i Hongkong.

- Det är skrämmande att kommentarer i massmedier i Peking avgör vad Hongkongs fackförbund står för. Hongkongs ledning följde nästan omedelbart Xinhuas rekommendation även om lärarförbundet var en ansedd organisation, säger Cheng.

Xinhua förmedlar alltid plikttroget det styrande kommunistpartiets ställningstaganden, så det anses vara uppenbart att förbundet hade förargat partiet. Det förmodas det ha gjort i samband med de ofta våldsamma demonstrationerna som lamslog Hongkong i mer än sex månader år 2019.

Demonstrationerna riktades mot både Hongkongs ledning och kommunistpartiet. Lärarförbundets representanter deltog aktivt i demonstrationerna, men de betonar att de inte hade något att göra med våldsamheterna.

- Förbundet har också anklagats för att ha sporrat skolelever att demonstrera. Enskilda lärare kan nog ha gjort det, men förbundet förespråkade inte sådan verksamhet, konstaterar Cheng.

Arbetarnas vän i farozonen

Kommunistpartiet befaras nu gå in för att straffa också andra organisationer som spelade en framträdande roll i demonstrationerna. Partiet förmodas anse att de som stod bakom demonstrationerna var ute efter att splittra Kina.

- Det ryktas om att den fackliga centralorganisationen CTU är den nästa måltavlan. Officiella kinesiska massmedier har stämplat CTU som ett fientligt organ, säger Cheng.

Den fackliga centralorganisationen CTU har alltid haft obetydliga resurser. Den entusiastiska personalen har ändå lyckats få till stånd vissa förbättringar i arbetarnas situation.
Bildtext Den fackliga centralorganisationen CTU har alltid haft obetydliga resurser. Den entusiastiska personalen har ändå lyckats få till stånd vissa förbättringar i arbetarnas situation.
Bild: Yle/Björn Ådahl

CTU har länge varit en nagel i ögat på Hongkongs ledning och därmed också på kommunistpartiet. Det är den enda organisationen som på allvar har försökt förbättra arbetarnas situation i det ultrakapitalistiska Hongkong.

CTU:s grundare Lee Cheuk-yan sitter i fängelse dömd för att ha ordnat olagliga sammankomster. Han anser att åtalet var en politisk hämnd för hans aktivism.
Bildtext CTU:s grundare Lee Cheuk-yan sitter i fängelse dömd för att ha ordnat olagliga sammankomster. Han anser att åtalet var en politisk hämnd för hans aktivism.
Bild: Yle/Björn Ådahl

Gång efter gång har CTU och Hongkongs ledning grälat om allt från minimilöner till överlånga arbetstider. CTU:s grundare och långvariga ordförande Lee Cheuk-yan dömdes tidigare i år till 18 månader i fängelse för att ha ordnat olagliga sammankomster.

Tomma löften om friheter

Officiella massmedier har också riktat hård kritik mot Hongkongs journalistförbund. Det oroar förbundets förra ordförande Chris Yeung som anser att pressfriheten överlag i allt högre grad är hotad.

- Kommunistpartiets tidningar beskyller journalistförbundet för att vara ett politiskt organ, men det stämmer inte. Vi har hela tiden följt gällande lag, konstaterar Yeung som nu fungerar som förbundets rådgivare.

Allt fler journalister upplever att det för säkerhets skull är bäst att idka självcensur. Journalistförbundet försöker se till att pressfriheten inte minskar ytterligare.
Bildtext Allt fler journalister upplever att det för säkerhets skull är bäst att idka självcensur. Journalistförbundet försöker se till att pressfriheten inte minskar ytterligare.
Bild: Yle/Björn Ådahl

Yeung påminner också om att Hongkongs ledning försäkrade att säkerhetslagarna inte skulle begränsa invånarnas friheter när lagarna trädde i kraft för ett drygt år sedan. Han säger att det redan har visat sig vara en lögn.

- Var och en kan se hur stor inverkan lagarna har haft. När det gäller massmedierna har självcensuren ökat märkbart, och också inom många andra sektorer har följderna varit negativa, konstaterar han.

Advokater jämförs med råttor

Enligt Yeung är Hongkongs ansedda advokatsamfund en annan organisation som anses vara i farozonen. Samfundet har upprepade gånger kritiserat Hongkongs ledare bland annat för deras sätt att hantera de väldiga demonstrationerna för två år sedan.

Advokatsamfundet har i sin tur ofta utsatts för attacker i officiella kinesiska massmedier. Kommunistpartiets språkrör Folkets dagblad jämförde till exempel nyligen samfundets ledare med springande råttor.

Folkets dagblad har också framfört sin motvilja mot studentorganisationerna vid Hongkongs olika universitet. Yeung säger att många demokratiskt sinnade Hongkongbor är upprörda över att flera universitet har reagerat genom att avbryta allt samarbete med de här organisationerna.

- Människorna känner en ständig press och fruktan. Läget förvärras så gott som dagligen, konstaterar Yeung.

Demokratisk förkämpe kapitulerar

Som ett ytterligare exempel på den negativa utvecklingen nämner Yeung den lokala människorättsfrontens öde. Organisationens ledning bestämde sig nyligen för att för säkerhets skull följa lärarförbundets exempel genom att lägga ner verksamheten.

Människorättsfronten hade i nästan 20 år fungerat som en paraplyorganisation för grupperna som hör till Hongkongs demokratiska läger. Fronten var känd främst för sin förmåga att under årens lopp regelbundet ordna stora demonstrationer.

Hongkongs människorättsfront var berömd för att ordna väldiga, vanligen fredliga demonstrationer. Sådana demonstrationer förmodas nu vara ett minne blott.
Bildtext Hongkongs människorättsfront var berömd för att ordna väldiga, vanligen fredliga demonstrationer. Sådana demonstrationer förmodas nu vara ett minne blott.
Bild: Yle/Björn Ådahl

Demonstranternas främsta mål var vanligen att påminna om deras önskan om en övergång till fullskalig demokrati. Fronten arrangerade också de största av demonstrationerna mot Hongkongs ledning och kommunistpartiet för två år sedan.

Frontens ordförande Figo Chan dömdes tidigare i år till 18 månader i fängelse för att ha ordnat olagliga sammankomster. Polisen slutade att bevilja tillstånd att arrangera demonstrationer i augusti år 2019, men Chan fortsatte ändå att uppmana folk att samlas för att protestera.

Också människorättsfronten hade flera gånger fördömts i officiella massmedier i Kina. I dagens Hongkong är stämningarna sådana att det uppenbarligen kan räcka till för att tysta kritiska röster.

Diskussion om artikeln