Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu börjar muddringen av farlederna till Ingå småbåtshamn

Från 2021
Ingå gästhamn
Bildtext Muddringsarbetet beräknas vara färdigt i oktober (arkivbild).
Bild: YLE / Linus Westerlund

Farlederna till Ingå småbåtshamn börjar muddras i september. Det innebär bland annat att båtförare får vara extra aktsamma så att de inte kör på pråmarna som används vid muddringen.

Muddringsarbetet startar i Österströmmen och fortsätter in i kyrkbyhamnen i oktober.

Farlederna muddras till ett officiellt djup av 2,4 meter. Vid normalt vattenstånd innebär det ett tekniskt faktiskt djup på tre meter. Muddringarna på Kyrkfjärden och in i Ingå å beräknas ta tre till fyra veckor.

Muddringsmassorna i Österströmmen kommer att föras ut till havs till ett dumpningsområde söder om Fagerö. Massorna vid Kyrkfjärden lyfts däremot upp på land.

Två företag står för muddringsarbetet

Pråmarna som används vid muddringen är 30 meter långa, sju meter breda och två meter djupa. De kommer att lägga till vid en stålförstärkt kaj som byggs vid den västra åkanten.

Muddringsmassorna körs från pråmarna till den stora bassängen som byggts vid Lilludden. Bassängen kommer senare att bli grunden för den park som planeras där. Den norra kanten av bassängen blir också grunden för en gång- och cykelväg till Lilludden.

Båttrafiken i ån kommer inte att stängas av, men båtförarna måste vara extra försiktiga då de kör där.

När muddringsarbetet är färdigt kommer prickarna att förnyas. Det betyder att Östersjöströmmens farled blir rakare och går aningen mera söder om den nuvarande farleden.

Det är företaget Suomen Vesityö som utför arbetet fram till Restaurang Delta i småbåtshamnen. En lokal företagare muddrar sedan avsnittet från restaurangen fram till bron.

Källa: Pressmeddelande från Ingå kommun

Diskussion om artikeln