Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bräddningar för ut små mängder avloppsvatten i Borgå å vid kraftiga regn – störtregn ger också sämre kranvatten

Från 2021
Flygbild över en å som flyter genom höstlig stad
Bildtext Mindre mängder avloppsvatten har sköljts ut i Borgå å i augusti på grund av bräddning. Arkivbild.
Bild: Elena Noeva

Bräddningar förekommer ofta vid kraftiga regn, men mängden avloppsvatten som förs ut i Borgå å är mycket litet. Däremot kan ihållande regn ge sämre vatten i kranen.

I Borgå har flera bräddningar förekommit under de två senaste veckorna med följd att mindre mängder avloppsvatten sköljts ut i Borgå å.

Den senaste i raden har nu skett vid Strömsberg, Gammelgård och Tarkis pumpstationer samt Hermansö reningsverk på grund av störtregnen.

Små bräddningar inträffade mellan onsdag kväll och torsdag morgon (25–26 augusti) på grund av störtregnen.

– Det händer tyvärr när det kommer mycket regn så läcker det så pass mycket in i avloppsnätet och det finns en liten del blandavlopp också, för det gjordes ju så förr i tiden, säger driftsingenjör Martin Alm vid Borgå vatten.

Med blandavlopp avses att avloppsvattnet och dagvattnet, eller regnvattnet i det här fallet, leds till samma avlopp.

Bräddning förekommer vid kraftiga regn, men enligt Alm är den värsta situationen om våren om det regnar kraftigt tillsammans med smältvatten från snö och is.

Enligt Meteorologiska institutets mätningar har det regnat mest i Borgå i hela landet under de senaste 24 timmarna. Mätningar vid Harabacka väderstation gav en nederbörd på 57 millimeter på ett dygn.

Alm ser inte att bräddningen har ökat under de fem år han arbetat för Borgå vatten, däremot informerar staden oftare om bräddning och översvämningar än tidigare.

I Strömsberg rann cirka tio kubikmeter avloppsvatten utblandat med regnvatten ut i närliggande diken och i Borgå å mellan klockan 20.25 och 22.00.

I Gammelgård rann cirka tre kubikmeter ut mellan 21.20 och 22.00 och i Tarkis Pumpvägen cirka 200 kubikmeter mellan 4.20 och 10.00.

Dessutom avleddes cirka 3 200 kubikmeter renat avloppsvatten från Hermansö reningsverk till Kodderviken mellan klockan 20.00 och 8.00.

Miljöhälsovården i Borgå och Borgå vatten uppmanar folk att för säkerhets skull undvika att simma i närheten av pumpstationerna eller i Kodderviken på grund av möjliga förhöjda mikrobhalter.

– Det är mycket svagt avloppsvatten om man kan säga så. I värsta fall består det till omkring 90 procent av regnvatten. Om man beaktar de flöden som närmast gått ut i Borgå å från Strandgatan så är där ett enormt flöde. Det kommer massor från åkrar och ängar, så jag tror inte att någon kan märka någonting om man befinner ett stycke från där det går ut. Det är säkert fråga om promille, säger Alm.

En vik.
Bildtext Undvik att bada i Kodderviken under de närmaste dagarna.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Invånarna uppmanas också meddela avvikande observationer till Miljöhälsovården i Borgå eller till Borgå vatten.

– Om man känner ovanligt kraftig lukt eller ser spår av toapapper eller bomullspinnar så är det bra att meddela oss. Vi har fjärrövervakning vid så gott som alla pumpstationer och kan följa med situationen online.

För att undvika bräddningar vid pumpstationer är det viktigt att främja sådana dagvattenlösningar, som hindrar att regnvatten kommer in i avloppsnätet. 

Regn- och smältvatten kan fördröjas och ledas via fördröjningsbassänger, tillräckliga grönområden, permeabla ytor och genom att bygga och sanera dagvattennät.

– Det är förstås staden som ska sköta om det här och fortsätta saneringen av avloppsnäten och se till att brunnslock och liknande inte läcker, säger Alm.

Alm nämner också behovet av korrigeringar vid pumpstationerna där regnvatten kommer in vid bräddning om det är mycket vatten i dikena.

– Vi har några ställen där bräddningen är lite dåligt gjord, där det är lite lågt och där vi brukar sätta en backventil i ändan på röret, men ibland läcker de och då får vi själva in extra vatten. Ju mera regnvatten vi får in, desto större är risken att det går ut någon annanstans – inte vid den pumpstationen men vid följande, säger Alm.

Staden försöker också minska antalet blandavlopp genom saneringar.

Sämre vatten vid kraftiga regn

Förutom att små mängder avloppsvatten rinner ut i Borgå å inverkar kraftiga regn också på vattenkvaliteten.

– De enorma flödena gör ju också att reningsverkets resultat är mycket sämre då vi delvis är tvungna att köra förbi den biologiska processen. Det går då också ut sämre vatten.

Förutom att hålla sig från att bada uppmanar Martin Alm invånarna att vara sparsamma när det regnar kraftigt.

– Om man vill vara superhygglig så ska man använda så lite vatten som möjligt. Om alla skulle göra det så skulle det hjälpa.

Bräddningar på Strandgatan

Bräddning inträffade lördagen 21 augusti vid Borgå vattens pumpstation på Strandgatan och Skepparegatan. Då rann cirka 87 kubikmeter respektive 85 kubikmeter avloppsvatten utblandat med regnvatten ut i ån.

En annan bräddning inträffade natten 17 augusti vid avloppspumpstationen på Strandgatan. Även denna bräddning berodde på momentant höga regnmängder.

Då rann cirka 150 kubikmeter avloppsvatten utspätt med regnvatten ut i Borgå å på under 1,5 timmar.

Diskussion om artikeln