Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tehy: Det brister i utbildningen av intensivvårdare – coronatiden har försvårat situationen ytterligare

Två sjukskötare i en operationssal.
Bildtext Inskolningen och utbildningen av nya intensivvårdare är ofta bristande, och det vill Tehy se en ändring på. Under coronaepidemin har intensivvårdarnas roll varit särskilt framträdande.

Coronapandemin har varit krävande för intensivvårdpersonalen. Vårdarfacket Tehy vill nu se en nationellt enhetlig specialiseringsutbildning för intensivvårdare i Finland.

Intensivvårdarnas arbete är utmanande och kräver omfattande specialkompetens vilket innebär att inskolning och fortbildning är särskilt viktiga.

Under coronapandemin har intensivvårdarnas arbete varit särskilt framträdande eftersom coronaviruset gjort jobbet ännu tyngre.

De enskilda arbetsgivarna ordnar utbildning för intensivvårdarna, men den är inte alltid tillräcklig och uppfyller inte nödvändigtvis arbetslivets behov, visar en utredning som Tehy låtit göra.

Apparatur intill en intensivvårdsplats.
Bildtext Intensivvård kräver mycket specialkunskap, påminner Tehy.

Bland annat är det vanligt att vårdarna utbildas till intensivvård vid sidan av det egna arbetet eller på fritiden.

– 41 procent av de som svarade betalar själv för intensivvårdarens tilläggsutbildning eller fortbildning. Endast en liten del av intensivvårdarna får extra lön, säger Tehys arbetslivsexpert Tiina Vartiainen som gjort utredningen.

På Tehys utredning svarade över 700 fackmedlemmar varav 692 var närvårdare och sjukskötare, 22 huvudförtroendemän och förtroendemän samt sju avdelningsskötare eller biträdande avdelningsskötare.

Nationellt enhetlig utbildning får brett stöd

Det finns ingen enhetlig nationell specialiseringsutbildning för utexaminerade sjukskötare och närvårdare som arbetar som intensivvårdare, utan intensivvårdarna får oftast utbildningar som arbetsgivaren ordnar.

Det vill Tehy se en ändring på. En fördjupad specialiseringsmodell skulle gynna både arbetstagarna och arbetsgivarna, enligt enkäten.

– Alla avdelningsskötare och biträdande avdelningsskötare som svarade på utredningen stödde detta, säger Vartiainen.

två sjuksköterskor gör sig redo för coronatestning och klär på sig skyddsutrustning.
Bildtext Tehy vill också höja lönerna för vårdarna på intensiv- och övervakningsavdelningar.

Tehy vill också att intensiv- och övervakningsavdelningarna ses som attraktiva arbetsplatser, bland annat genom högre löner.

– Vi hade inte överlevt coronatiden utan intensivvårdare. Intensivvårdarna genomgår flera utbildningar under sin karriär och uppdaterar ständigt sina färdigheter. Det är uppenbart att denna krävande specialkompetens måste belönas, säger Millariikka Rytkönen, Tehys ordförande.