Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Avgiftsfritt för studerande är inte avgiftsfritt för kommunerna – studerande i Raseborg är nöjda men den utvidgade läroplikten kan bli dyr

Från 2021
Porträtt av kockstuderandena Ivar Hildeen och Niclas Grönqvist. Hildeen poserar med armarna i kors och Grönqvist till höger om Hildeen visar tummen upp. Pojkarna ser in i kameran.
Bildtext Ivar Hildeen (till vänster) och Niclas Grönqvist inledde sina studier på kocklinjen vid Axxell i Karis den här hösten. De säger båda att det är bra att studier på andra stadiet numera är avgiftsfria. 
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Nya studerande märker inte konkret av den utvidgade läroplikten i vardagen. Arbetet före skolstarten har ändå varit krävande för personalen på läroanstalter på andra stadiet. Kommunerna får nu stå för en stor del av utgifterna som inte längre faller på studerandena.

En ny skola och ny utbildning kan kännas spännande. 

För dem som gick ut nian i våras och började studera på andra stadiet den här hösten är ändå en del saker bekanta. En utbildning på en yrkesskola eller ett gymnasium är nämligen obligatorisk och avgiftsfri för dem, precis som utbildningen varit under hela deras tid i grundskolan. 

En del har inte så mycket pengar för att köpa material

― Ivar Hildeen

Lagen om den utvidgade läroplikten började gälla den första augusti. Det innebär att läropliktsåldern höjdes till 18 år eller tills man har avlagt en examen på andra stadiet. Därför är utbildningen på andra stadiet numera avgiftsfri.

Många av dem som började studera på andra stadiet den här hösten märker inte av den omtalade lagreformen i vardagen. 

– Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har redan gått nio år i skola. Att jag måste fortsätta med skolan ett par år till, det är ingenting nytt för mig, säger Niclas Grönqvist. 

Bild av ingången till Axxell i Karis. I bilden ö dörren rakt fram, en trappa tilll vänster. På bilden finns också en skytl som säger "Gör som Micke, bli kock!"
Bildtext Enligt examenshandledre Emilia Söderlund var antalet sökande till yrkesutblidningar i Axxell i Karis ungefär lika många som tidigare år fast det i år är obligatoriskt att gå andra stadiets utbildning.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Grönqvist inledde sina studier på kocklinjen i Axxell i Karis i augusti. Han säger att han vetat länge att han vill fortsätta studierna efter nian.

Syftet med den utvidgade läroplikten är att höja utbildnings- och kompetensnivån, att minska inlärningsskillnaderna och att öka jämlikheten i utbildningen. 

Arbetet finns bakom kulisserna 

De avgiftsfria studierna uppskattas av studerande. Men avgiftsfritt för studerande är inte avgiftsfritt för kommunerna. 

Staten finansierar en del av andra stadiets studier. Den budgeterade summan ökar de kommande åren då antalet studerande som berörs av den utvidgade läroplikten stegvis blir flera.

Majoriteten av mina kompisar brydde sig inte så mycket att de måste fortsätta studera efter nian

― Niclas Grönqvist

Skolresestödet betalas av Folkpensionsanstalten. 

Kommunerna ska bekosta den del av utbildningen på andra stadiet som inte statens pengar täcker. 

– Summan på 250 euro som är reserverad per studerande räcker inte till både datorer och läromedel. Frågan är hur pengarna ska räcka till för kommunernas del, säger Ekenäs gymnasiums rektor Petra Blomqvist. 

Porträtt av rektor Petra Blomwvist som ser rakt in i kameran och ler. I bakgrunden synns tegelväggen av Ekenäs gymnasiums byggnad och texten "Ekenäs gymnasium" .
Bildtext Ekenäs gymnasiums rektor Petra Blomqvist säger att kostnaderna i gymnasiet har ökat i och med att studerande numera behöver en dator i sina studier. Därför gynnar den utvidgade läroplikten speciellt de mindre bemedlade. 
Bild: Yle/Cecilia Juuti

I Ekenäs gymnasium har man jobbat hela våren för att skaffa studiematerial och licenser för de läropliktiga studerandena som har börjat första året i gymnasiet. 

– Det har varit mycket jobb med datorer och läromedel. Det är det som har varit mest arbetsamt, men egentligen har det löpt på ganska bra. Det handlar om att få in alla i systemet.  

Utöver arbetet i skolan har gymnasiet i samarbete med Ekenäs bibliotek byggt upp ett kursbibliotek där en del tryckt material finns att låna. 

Bild av en bokhylla som står på andra sidan av en balkong inomhus. Från taket hänger flera lampor ner.
Bildtext Studerande på andra stadiet ska få sitt studiematerial avgiftsfritt. Bilden är från Ekenäs gymnasium.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

De flesta läromedel är ändå elektroniska. Tidigare köpte studerandena licenser till de elektroniska läromedlen själv. 

– För förlagen är det här en helt ny business då gymnasierna beställer in läromedel. 

Raseborgs stads it-avdelning har sett till att de nya studerandena har en fungerande dator.  

– Datorerna skulle dessutom vara programmerade och ha innehåll och vissa program som behövs för studierna. 

Handledning ska motivera också omotiverade 

Den utvidgade läroplikten innebär att studerande och elever ska få mera handledning än tidigare. 

Jag hoppas förstås att alla skulle få en examen från det andra stadiet. Ibland är det möjligt, ibland kanske det inte är möjligt.

― Emilia Söderlund

Det här betyder till exempel att grundskolan måste se till att eleven har tillräckliga färdigheter för en utbildning på andra stadiet. Läroanstalterna måste också se till att en studerande får en ny studieplats om hen vill byta studieinriktning. 

– Det här är det första året med den utvidgade läroplikten så det kanske medför lite mera handledning. Vi har inte riktigt kommit underfund med det ännu, säger Emilia Söderlund som är examenshandledare på Axxell i Karis.  

Porträtt av Emilia Söderlund. Emilia har glasögon och ser in i kameran och ler så att tänderna syns-. I bakgrunden finns en kafélinje där man kan ta mat.
Bildtext Examenshandledare Emilia Söderlund säger att det inte är ett problem om antalet ansökande skulle öka i och med den utvidgade läroplikten. Alla studerande får en studieplats på någon linje. 
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Söderlund säger att själva handledningen inte ändrar eftersom studiehandledare på Axxell också tidigare har handlett studerande att komma vidare i studierna. 

– Själva handledningen av studerande har kanske inte några desto större skillnader från tidigare. Kontakten till grundskolorna har redan funnits men den kanske förstärks nu. 

Målet med den utvidgade läroplikten är att alla ska få en examen på andra stadiet. 

– Jag hoppas förstås att alla skulle få en examen från andra stadiet, men vi har redan hittills försökt handleda studerande för att få sin examen. Ibland är det möjligt, ibland kanske det inte är möjligt.

Söderlund säger att studerande ibland behöver en paus från studierna och återkommer senare för att få examen. 

Inte avgiftsfritt för alla 

Den utvidgade läroplikten gäller dem som gick ut nian i våras. Från och med den årskullen gäller den utvidgade läroplikten för alla som är yngre, men inte dem som är äldre. 

Därför kan det i några års tid på andra stadiets utbildning finnas både studerande som studerar och inte studerar enligt den utvidgade läroplikten. 

Med andra ord betyder det att det kan finnas studerande på samma kurser i gymnasiet eller på yrkesskolor varav vissa får sitt studiematerial gratis, medan andra måste betala för det själv. 

– Jag tycker det alltid borde ha varit avgiftsfritt på andra stadiet. En del har inte så mycket pengar för att köpa material, säger Ivar Hildeen. 

Bild från en matsal i Axxell i Karis. Närmast kameran finns några tomma runda bord. Vid borden längre bort sitter studerande vid borden. En servitör böjer sig över ett av borden. Till höger finns stora fänster som släpper in mycket ljus i bilden.
Bildtext Den utvidgade läroplikten gäller från och med den årskull som gick ut nian i våras. Därför finns det flera studerande på andra stadiet som inte är berättigade till exempel en avgiftsfri utbildning på andra stadiet.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Hildeen gick ut nian tidigare än våren 2021. Därför gäller inte den utvidgade läroplikten honom trots att han började studera på kocklinjen i Axxell samtidigt som Niclas Grönqvist i höstas. 

Faktumet att andra stadiet numera är obligatoriskt stör sig varken Hildeen eller Grönqvist på. Några i Grönqvists kompiskrets hade däremot kanske inte valt att fortsätta studera efter nian om det inte hade varit obligatoriskt för dem.  

– Jag känner ett par som blev riktigt arga då de fick veta att de blev tvungna att fortsätta efter nian. Men majoriteten av kompisar jag har brydde sig inte så mycket. Som jag, säger Grönqvist. 

Studerande i Västnyland nöjda över avgiftsfri utbildning på andra stadiet – för kommunerna kan det bli dyrt

11:55