Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Paavo Arhinmäki värnar om ett tvåspråkigt Helsingfors: "Finskspråkiga borde få flera möjligheter att använda svenska i vardagen"

Från 2021
Paavo Arhinmäki
Bild: Antti Kolppo / Yle

Skolgårdar där både finsk- och svenskspråkiga elever håller till och möjlighet att välja svenska som A-språk i skolan. Det ser nya biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn, Paavo Arhinmäki, som ett recept för att göra staden mer tvåspråkig.

Vi har stämt träff i stadshuset i Helsingfors. Paavo Arhinmäki har själv fått välja var intervjun ska äga rum och att det blev där medger han att beror mest på tidsbrist.

Vi sitter i hans nya arbetsrum som ännu ser ut som att ingen “bor” där. Rummet är nyinrett men väggarna är ännu kala och saknar tavlor.

- Jag har egentligen först den här veckan hunnit börja med det här jobbet på allvar. Jag har skött två heltidsjobb plus varit hemmapappa, så egentligen har jag haft tre heltidsjobb samtidigt, skrattar Arhinmäki.

Det är viktigt att ha en biträdande borgmästare som älskar och känner passion för den post jag har

Paavo Arhinmäki

Men vem är då den nya biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn i Helsingfors?

- Jag är en femte generationens helsingforsare och jag brukar säga att jag kommer från Böle.

Arhinmäki säger att han bott de viktigaste åren av sin barndom i Böle men att han genom sina barndomsintressen, fotboll och graffiti, lärt känna hela staden.

- Jag har kollat under varje bro och letat bakom varje hörn efter graffiti. Arhinmäki har en stor samling på 1500-2000 fotografier på graffiti från den tiden.

Paavo Arhinmäki kuvaa lokkia Helsingin kauppatorilla
Bild: Antti Kolppo / Yle

Paavo Arhinmäki har en lång karriär inom politiken bakom sig. Han har som representant för Vänsterförbundet bland annat suttit i riksdagen sedan år 2007, i Helsingfors stadsfullmäktige sedan år 2001 och jobbat som kultur- och idrottsminister mellan åren 2011-2014.

- Mitt nya jobb som biträdande borgmästare liknar till strukturen det jobb jag hade som minister.

Paavo Arhinmäkis stora passion för konst och idrott fick honom att ta emot det nya jobbet. Hade han erbjudits någon av de andra posterna som biträdande borgmästare så skulle svaret ha varit nej, säger han.

- Det är viktigt att ha en biträdande borgmästare som älskar och känner passion för den post jag har.

Dags att stödja kulturbranschen

Kulturbranschen har varit mycket på tapeten nu i och med coronapandemin, vad borde göras för att vi ska komma ur coronaträsket?

- Jag har hela tiden stött regeringens arbete och tycker vi har en riktigt bra regering. Men man har misslyckats med att ge kulturbranschen möjlighet att verka.

Paavo Arhinmäki säger att Helsingfors nu försöker hjälpa staten med att ta i bruk ett coronapass, ett pilotprojekt har redan ordnats där man testade användningen av det.

Han vill också att staden nu ska stödja föreningar som lidit mest ekonomiskt och att man ska stödja barn och ungdomar som tvingats gå i skola långa tider på distans, många behöver nu ta igen det de gått miste om.

- Nu när vi planerar vår fyra års strategi så är en viktig del av den hur vi ska ta oss ur coronakrisen.

Arhinmäki säger också att man nu borde göra sitt allt för att kulturbranschen skulle kunna öppna upp sina evenemang igen. Bland annat tycker han att begränsningen med två meters avstånd borde slopas.

Önskar mer samarbete mellan språkgrupperna

Paavo Arhinmäki talar en god svenska och han vill värna om en tvåspråkig stad.

- Finskspråkiga har inte tillräckligt mycket möjligheter att tala svenska i vardagen.

- Jag talar själv bra svenska för att jag har fått börja läsa svenska som A-språk i skolan. Det är synd och inte alls bra att finskspråkiga sällan nuförtiden har svenska som A-språk.

Då Paavo Arhinmäki själv gick i högstadiet i Alphyddan hade han ingen aning om att det fanns en svenskspråkig skola några hundra meter från hans egen skola.

- Det borde finnas mycket mer samarbete mellan finsk- och svenskspråkiga skolor. Som ett exempel lyfter han fram gemensamma skolgårdar där de båda språkgrupperna mer naturligt skulle mötas.

Synen på språkfrågan verkar vara olika bland borgmästarna i Helsingfors. Nya borgmästaren Juhana Vartiainen (Saml) har sagt sig vara positivt inställd till att slopa språkkraven för stadens anställda. Nyheten kom ut efter att denna intervju med Arhinmäki genomförts.

Paavo Arhinmäki anser att det görs mycket bra inom kulturvärlden på svenska i staden och att man också där borde öppna upp möjligheten för finskspråkiga att delta i högre grad.

- Det är just sådana saker som borde ses över för att hålla tvåspråkigheten levande i staden, säger han.

Här kan du läsa intervjuer med andra biträdande borgmästarna: