Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåförsamlingarna säljer Mätäjärvi till Borgå stad - saneringen av den gamla avstjälpningsplatsen kommer att löpa smidigare

Från 2021
Mätäjärvi gamla soptipp i Borgå
Bildtext Jorden vid den före detta avstjälpningsplatsen behöver saneras. Ännu för fyra år sedan - då den här bilden är tagen - fanns det bråte också ovan jord på området.
Bild: Yle/Carmela Walder

Borgåförsamlingarna ska sälja ett drygt tre hektar stort område vid Mätäjärvi till Borgå stad. Köpesumman föreslås bli drygt 181 000 euro. I bästa fall kan saneringen av området inledas 2023.

Tomtchef Pekka Söyrilä vid Borgå stad - som sköter markanskaffningar och överlåtelser - hoppas att affären kan bli verklighet så snabbt som möjligt.

– Jag hoppas vi ska kunna underteckna köpebrevet i slutet av året eller i början av nästa år, säger Söyrilä.

När väl affären vunnit laga kraft kan områdets sanering fortsätta på ett smidigare sätt.

Enligt ett beslut av NTM-centralen i Nyland bör Mätäjärvi avstjälpningsplats saneras så att området inte orsakar skador för miljön eller risk för att grundvattnet förorenas. 

Borgå stad beviljades miljötillstånd av Regionförvaltningsverket i Södra Finland för sanering av avstjälpningsplatsen 2019.

Borgå stads samhällsplanerare Enni Flykt
Bildtext Samhällsplaneringschef Enni Flykt vid Borgå stads stadsutveckling säger att saneringen av Mätäjärvi kommer att gå smidigare i och med att staden blir ägare.
Bild: Yle/Stefan Härus

Statligt understöd en möjlighet

Att området nu överförs från församlingarna i Borgå till staden, innebär att planeringen av saneringsarbetet av det förorenade området kommer att gå smidigare.

– Det är inte bara planeringen och saneringen som kommer att löpa smidigare utan också det arbete som följer - till exempel att hålla området fritt från växtlighet på grund av de isoleringsstrukturer som behöver installeras runt den forna avstjälpningsplatsen, säger samhällsplaneringschef Enni Flykt vid stadens stadsutveckling och kommunteknik.

I och med att staden nu blir ägare till de marker som staden beviljats miljötillstånd för, kan staden också göra sådana undersökningar som planeringen av området kräver.

– Om allt går enligt noterna kan vi ha byggplanerna och kostnadsberäkningarna så långt färdiga att vi sommaren 2022 kan ansöka om statlig delfinansiering för saneringsarbetet, säger Flykt.

Det här skulle samtidigt innebära att saneringen kunde inledas 2023 efter det att man eventuellt fått ett positivt utslag om statsunderstöd.

Det finns nämligen en ny lag som medger statligt ekonomiskt bistånd för miljöskador - Lag om stödjande av sanering av förorenade… 246/2019 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

– Det är förstås ingen självklarhet att staten deltar, så det innebär att Borgå stad behöver göra en bra ansökan om ekonomiskt bistånd, säger Flykt.

Kyrkofullmäktige och Kyrkostyrelsen nästa

En annan detalj som påverkar huruvida man kan få bistånd är den ansökande partens ekonomiska situation.

Samhällsplaneringschef Enni Flykt säger att Borgå stad redan nu gjort en del arbeten på området i samarbete med församlingarna i Borgå.

– Arbetet har fördröjts en del i och med att två parter varit inblandade. Om ägandet nu övergår till Borgå stad, kan staden internt fatta viktiga beslut, vilket försnabbar processerna, säger Flykt.

Ärendet ska ännu behandlas i gemensamma kyrkofullmäktige och efter det bör beslutet om försäljning ännu fastställas i Kyrkostyrelsen.

Diskussion om artikeln