Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skolmobbningsfall i Nagu upprör på Facebook – det primära ansvaret i mobbningsfall ligger på mobbaren

Från 2021
Uppdaterad 30.08.2021 10:12.
kyrkbackens skola i nagu
Bildtext Mobbningsfallet i Kyrkbackens skola har upprört många på sociala medier.
Bild: Yle/Johanna Ventus

På Facebook cirkulerar ett inlägg om ett mobbningsfall i Kyrkbackens skola i Nagu. Fallet har väckt stor förargelse och förtvivlan bland människor som läst om mobbningen.

Det är storasystern till en högstadieelev som går i Kyrkbackens skola i Nagu, som publicerat ett inlägg om hur hennes lillasyster har utsatts för mobbning både i skolan men också på fritiden och på sociala medier. Det var tidningen Åbo Underrättelser som först uppmärksammade nyheten.

Mobbningen har pågått i flera år, ända sedan flickan gick i lågstadiet. Enligt inlägget på Facebook har mobbningsoffret under sommaren fått hotfulla meddelanden på Whatsapp och Snapchat, blivit smygfilmad på stranden och bilderna har skickats runt bland barnen i klassen, och mobbad på sociala medier. En pojke har även tagit strypgrepp på flickan.

Mobbningen har också fortsatt i och med årets skolstart och lillasystern vill inte längre gå till skolan.

Inlägget skriver systern i hopp om förändring och för att upplysa om mobbningen som pågår. Hon påtalar ansvaret hos vårdnadshavare och föräldrar i mobbningsfall. Systern skriver också att hon upplever att det från skolans håll inte gjorts tillräckligt för att få ett slut på mobbningen.

Till Åbo Underrättelser berättar skolans ledning och utbildningschefen vid Pargas stad att de jobbar med att förhindra mobbning men kan inte delge information om några enskilda fall.

Enligt dem är en del av problematiken med mobbning i dagens läge att mycket av mobbningen sker på internet och under fritiden. Därför betonar skolan till ÅU också vårdnadshavarnas roll i mobbningsfall.

Även om en person inte bär juridiskt ansvar i en situation kan personen ha ett moraliskt ansvar att ingripa i ett mobbningsfall

Vad har skolan för ansvar att ingripa i mobbningsfall? Yle Åboland talade med juristen Thomas Sundell vid regionförvaltningsverket om vad lagen säger om vilka som bär juridiskt ansvar i allmänhet vid mobbningsfall.

Flicka sätter ut handen som ett stoppmärke.
Bildtext Även om man inte har juridiskt ansvar att ingripa så kan man ändå bära ett moraliskt ansvar.
Bild: Mostphotos

Sundell betonar att även om en del personer inte har direkt juridiskt ansvar i en mobbningssituation, men känner till händelserna eller har vittnat mobbning, så kan de ha ett moraliskt ansvar i situationen.

– På så vis kan det ibland vara krångligt att tala om ansvar då det kan betyda lite olika saker konkret. Juridiskt ansvar innebär att man har skyldighet att ingripa och ifall man inte gör det kan man få någon slags påföljd liksom ett straff, säger Sundell.

Jurist Thomas Sundell på Regionförvaltningsverket i Vasa sitter i auditorium
Bildtext Jurist Thomas Sundell
Bild: Yle/Louise Bergman

Det betyder alltså att trots att en person inte har en juridisk skyldighet att ingripa, kan denne ändå bära ett ansvar för att ingripa i mobbning, även om det inte kan leda till juridiska påföljder att låta bli.

Alla elever har rätt till en trygg studiemiljö

Enligt lagen har alla elever rätt till en trygg studiemiljö och skolan ska ha en plan för hur man skyddar elever mot mobbning och trakasserier, förklarar Sundell.

I lagen finns inga konkreta åtgärder för hur planen för att förebygga och stoppa mobbning ska göras, utan det finns olika metoder och tillvägagångssätt som skolan kan prova och olika åtgärdsprogram.

– Det är väldigt svårt att på ett allmänt plan säga exakt vad som borde göras i varje enskilt mobbningsfall, det handlar om att metoderna måste skräddarsys från fall till fall. 

Tyttö katselee ikkunasta ulos
Bildtext Alla elever har rätt till en trygg skolmiljö och skolan måste ha en plan för att skydda elever mot mobbning och trakasserier.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Skolans har handlingsansvar, alltså måste de ingripa i mobbning och använda alla verktyg för att försöka få stopp på mobbningen.

Däremot har skolan inte riktigt något strikt ansvar, alltså kan skolan inte råka ut för några negativa påföljder om mobbningen fortsätter trots ett ordentligt ingripande.

– Skolan ska göra allt de kan för att få slut på mobbningen, men tyvärr finns risken att även om man från skolans sida gjort allt man kan så fortsätter mobbningen ändå, och det är en svår fråga.

Däremot har skolan endast mandat att ingripa i saker som händer under skoltid. Därför kan inte skolan vidta konkreta åtgärder för något som hänt på fritiden.

– Men eftersom mobbning ofta är en helhet som sker både i skolan och under fritiden så kan skolan ta upp saker som händer under fritiden till diskussion, även om de inte kan vidta en konkret åtgärd för en viss händelse som sker på fritiden.

Någon ligger ned i en fåtölj och visar sina telefon. På skärmen står "social" och där finns personens sociala medier-appar.
Bildtext Vilka som rent juridiskt bär ansvar för att ingripa i mobbning som sker på fritiden och på sociala medier är mer diffust.
Bild: Belén Weckström / Yle

Ändå har skolan även skyldighet att meddela vårdnadshavarna till respektive part ifall man får kännedom om att det förekommit våld, trakasserier eller mobbning i skolan men också på vägen mellan hemmet och skolan.

Det primära ansvaret ligger hos mobbaren

Sundell vill betona att det primära ansvaret i mobbningsfall faktiskt ligger hos den som utför handlingen, alltså hos mobbaren.

På flera håll i landet har man valt att lägga större fokus på att mobbning innehåller ett antal gärningar som kan vara brott. Det kan röra sig om exempelvis stöld, misshandel, ärekränkning eller skadegörelse.

Fyra poliser står på rad med ryggen mot kameran. På uniformen står det "polis" på ryggen.
Bildtext I bland annat Södra Karelen har man anammat en linje där tröskeln ska vara låg för att mobbningsfall ska bli polissak.
Bild: Johanna Manu / Yle

Bland annat i Södra Karelen har man synligt anammat en linje där tröskeln ska vara låg för att mobbningsfall ska bli polissak.

– På så vis är mobbning inte ett luddigt fenomen inom skolan, utan mobbning kan bestå av ett flertal enskilda händelser som kan vara brott.

Barn har skadeståndsansvar oberoende ålder

Åldern för straffmyndighet berör 15 år och äldre, vilket innebär att man inte kan dömas till böter eller fängelse om man är yngre än det. Däremot har man skadeståndsansvar oavsett ålder, vilket faller på den som orsakar skadan, inte nödvändigtvis på vårdnadshavarna.

Sundell påpekar att barnets eget ansvar gärna får betonas.

– Det är klart att man i viss mån måste beakta barnets mognad, men mobbning är inte acceptabelt beteende oberoende om man är ung eller inte. Så orsakar du skada spelar det ingen roll hur gammal du är för att du ska själv ska bära skadeståndsansvar och det är också något som lätt glöms bort.

Våldsamma händer.
Bildtext Mobbning är inte acceptabelt, oavsett ålder. Också unga under 15 år har skadeståndsansvar.
Bild: Ronnie Holmberg / Yle

Kan vara svårt för vårdnadshavare att lägga märke till mobbning som pågår på sociala medier och som skickas via olika meddelanden

Mycket av mobbningen sker i dagens läge på sociala medier, i gruppdiskussioner och via meddelanden till telefon eller datorer. Det som pågår på barnens sociala medier och applikationer för direktmeddelanden kan för vårdnadshavarna vara svårt att lägga märke till eller ingripa i eftersom det som finns på barnens mobil är lite av en gråzon, för vad ett barn gör med sin telefon är en del av kommunikationshemligheten.

– Inte har du som vårdnadshavare per automatik någon rätt att kolla i ditt barns mobiltelefon, samtidigt som du som vuxen också har ett fostringsansvar och ett ansvar för att se till ditt barns bästa. Därför blir det lite av en flytande gräns för det som sker på nätet.

Ung person sitter på en trappa med mobiltelefonen i handen.
Bildtext Mycket av mobbning i dagens läge sker på sociala medier, i gruppdiskussioner och via olika sorters direktmeddelanden.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Huruvida en vårdnadshavare har rätt att gå genom vad som finns på barnets mobil beror delvis på i vilken ålder barnet är och i vilket syfte vårdnadshavaren gör det.

– Det enda man kan säga är att det inte är strikt förbjudet, men det är inte heller så att man obegränsat har rätt att kolla genom barnens mobiler eftersom också barn har sin egen integritet.

Vad har skolan för ansvar kring mobbning?

5:11

Diskussion om artikeln