Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Beslutet om kommunalt ordnade slamtransporter upprör – före detta entreprenör i Västnyland: “Det finns ingen möjlighet att fortsätta”

Från 2021
En sugtömningsbil med grön tank och en grön ihoprullad slang bredvid säg.
Bildtext I framtiden ska slamtransporter ordnas kommunalt i Västnyland. I praktiken innebär det att allt sköts via avfallshanteringsbolaget Rosk´n roll.
Bild: Mostphotos

Beslutet om att slamtransporter i framtiden ordnas kommunalt blir problematiskt för företagare i branschen. Jani Nummelin valde att sälja sitt företag av rädsla för att beslutet skulle gå igenom.

Nylands avfallsnämnd har beslutat att slamtransporterna i framtiden ska skötas kommunalt. Slamtransporter ordnas kommunalt tidigast i augusti 2024 och senast i september 2026. 

I praktiken innebär det här att kommunernas gemensamma avfallsbolag, Rosk'n Roll, konkurrensutsätter slamtransporterna och bestämmer vilket företag som sköter vilket område.

Det kommunala avfallsbolaget kommer sköta om all kundtjänst, avfallshantering och fakturering. Fastighetsägarna ska beställa slamtömning och transport direkt via Rosk'n Roll

Jani Nummelin höll tidigare på med slamtransport i Ingå och i Sjundeå. Han är missnöjd över beslutet. 

– Med kommunens konkurrenssättning finns det inga möjligheter för konsumenten att reklamera och inga möjligheter att byta leverantör. De får nöja sig med den tjänst de får, oberoende om den är bra eller dålig, säger Jani Nummelin. 

Flera kan bli tvungna att sälja

I fjol sålde Nummelin det företag han drivit i sex år med rädsla för att framtiden i branschen var oviss. 

I och med beslutet om att slamtransporter ska ordnas kommunalt blir de övriga företagarna i branschen tvungna att fatta samma beslut som Nummelin. Det vill säga att sälja och sluta. 

– Det är helt klart att åttio till nittio procent av företagarna slutar. Marknaden blir för liten. Det finns ingen möjlighet för dem att fortsätta. 

Andra lösningar efterlyses

Nylands avfallsnämnd har tidigare haft problem med att kontrollera hur mycket slam som transporteras och vart. Det här på grund av att flera företagare inte skickat in registeruppgifterna som krävs. 

Då slamtransporter i framtiden ordnas kommunalt är de enklare att övervaka. 

– Jag har delvis förståelse för beslutet. Efterföljningen av slamtransport som de saknar från förut, får de automatiskt på det här sättet. Det finns vissa företag som inte har lämnat in uppgifter på tömningar och det är dem man vill komma åt nu. 

Trots att Jani Nummelin har förståelse för beslutet skulle han ha velat lösa frågan på ett annat sätt. 

– Jag har en gång gett förslag på att de ska godkänna företag och entreprenörer som uppfyller deras krav. Kunderna kunde sedan välja mellan företagen. Då är företagen bundna att anmäla tömningar enligt alla regler. 

Diskussion om artikeln