Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kommentar: Patientdatasystemet som kostar hundratals miljoner och som läkarna inte ens vill ha – dags för en timeout Vasa sjukvårdsdistrikt?

Från 2021
Bildkollage med Vasa sjukhus och Kjell Lindroos
Bildtext Vasa sjukvårdsdistrikt står inför svåra beslut.
Bild: Yle

När styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt i dag, måndag samlas till möte fattar man beslut om … ja, vad? Och på vilka grunder? Styrelsen ska ta ställning till ett amerikanskt patientdatasystem som enligt sjukvårdsdistriktets ledning är modernt och lätt att använda.

Det uttalandet står i bjärt kontrast till vad läkare i både Sverige och Finland har sagt i offentligheten.

I grannlandet har sjukvårdspolitikerna i både Västra Götalandsregionens (Göteborg) och Region Skåne (Malmö) redan tidigare gått in för samma amerikanska patientdatasystem, eller journalsystem som det kallas i Sverige.

Men problemen har hopat sig och tidtabellerna har skjutits fram av olika orsaker. En del har jämfört det med en Cadillac som köps till överpris; alltså ett förlegat system som är sämre, dyrare och mer tidskrävande än det som redan finns.

Stark oro bland läkare

Läkare inom anestesi- och intensivvården i Västra Götaland har sagt att de hellre använder papper och penna än det journalsystem som regionen nu plöjer ner miljarder kronor i.

Liknande reaktioner kom från läkarkåren i Vasa förra veckan. I en insändare undertecknad av över 40 läkare framfördes stark oro över det som håller på att ske inom sjukvårdsdistriktet. 

Läkarna säger att Cerners system är halvfärdigt och under den planeringsperiod som nyligen avslutades blev de inte övertygade om att det var det bästa alternativet; att det inte skulle tillföra mervärde jämfört med det inhemska patientdatasystemet Esko som nu används i Vasa.

Precis som läkarna i Sverige klagar de finländska läkarna över bristen på transparens i upphandlingen och processen. Samtidigt har ledningen för Vasa sjukvårdsdistrikt slagit ut med händerna och förundrat sig över att läkarna kom med sitt upprop så sent.

Alltså, Vasa sjukvårdsdistrikt är i beråd att göra en jätteupphandling på ett system som i slutänden ska användas av läkare och övrig personal inom social- och hälsovården 15 år framåt och några dagar före de avgörande besluten ska fattas låter det så här.

Borde någon se sig i spegeln? Hur har den här processen förankrats bland de anställda? Varför är man så rädd/tveksam att säga rent ut vad man anser?

Obefientlig informationsgång

Hur man än vrider och vänder på det här verkar det uppenbart att informationsgången mellan de som driver det här projektet – kallat Aster – och en stor del av de kommande användarna har varit obefintlig. 

Och vem är det i sista hand som är bättre beskaffad att bedöma ett dylikt system: läkarkåren eller de tjänstemän som jobbar inom projektet? Båda är viktiga kuggar i maskineriet, men ur ett klientperspektiv skulle det kännas tryggare om läkarna på bred front gav tummen upp.

När Spotlight-redaktionen som jag jobbar för ifjol började gräva i Aster-projektet var argumenten för en närmare granskning att det handlade om betydande skattemedel och att hela upphandlingen trots det knappt hade berörts i offentligheten.

Patientdatasystem för miljoner - Spela upp på Arenan

It-experten Mika Helenius spontana kommentar när han hörde om detta var att det rörde sig om "en halv miljards katastrof." Helenius som intervjuades i Spotlight utgick ifrån att de siffror som man bollade med i fjol inte skulle hålla.

Till saken hör att när intervjun gjordes för ett år sedan sades det att totalkostnaderna skulle bli drygt 280 miljoner euro för de fyra sjukvårdsdistrikten som delar på kostnaderna. I den föredragningslista som styrelsen i Vasa ska behandla är summan nu nästan 350 miljoner. Cirka 70 miljoner euro har tillkommit under rubriken “fortlöpande tjänster”.

Svårt beslut för sjukvårdsdistriktets styrelse

Men det som bekymrade Mika Helenius ännu mera var datasäkerheten. Cerner är alltså ett amerikanskt bolag och det medför vissa komplikationer. Enligt amerikansk lagstiftning har myndigheterna där långtgående rättigheter att ta del av digital info i amerikanska bolags servrar oberoende av var de är placerade.

Redan förra sommaren slog EU-domstolen fast att amerikansk och europeisk lagstiftning inte är förenliga på den här punkten. Det är på grund av oklarheter kring datasekretessen som Region-Skåne tagit timeout eftersom de hade tänkt använda Cerners servrar i Sverige. Men det kunde i värsta fall betyda att USA:s underrättelseinhämtning tar del av informationen utan att kunderna ens får veta om det.

Det är med andra ord inga lätta frågor som medlemmarna i sjukvårdsdistriktets styrelse i Vasa ska ta ställning till. Systemets användarvänlighet, en potentiellt svällande budget och knepiga it-säkerhetsfrågor är inte småpotatis direkt. 

Om två veckor är det sjukvårdsdistriktets fullmäktige som i egenskap av högsta organ tar det definitiva beslutet. Eller vore det skäl att ta litet extra betänketid med tanke på hur processen har utvecklat sig på sistone? 

Diskussion om artikeln