Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Coronaexponering i Mörskom – läs det senaste om coronaläget i Östnyland

Från 2021
Uppdaterad 14.09.2021 16:58.
En person får coronavaccin
Bildtext Både Borgå och Sibbo har nu gjort det möjligt för invånarna att få sitt boostervaccin redan sex veckor efter det första vaccinet.
Bild: Hollandse Hoogte/Shutterstock/All Over Press

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland.

Här hittar du alla coronavirusnyheter. Och här kan du se grafik om coronaläget, bland annat antalet vaccinerade.

Du kan också läsa vår föregående artikel med coronauppdateringar från Östnyland.

14 september kl. 16.45: Coronaexponering i Myrskylän koulu, jobbigt coronaläge i kommunen

Omkring 20 elever i Myrskylän koulu har satts i karantän på grund av att de exponerades för coronaviruset förra fredagen. Det handlar om elever i årskurs ett samt barn som deltagit i morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Karantänen fortsätter till den 20 september.

Kommunens coronasituation försämrades under veckorna 34 och 35, särskilt bland förskolebarn och barn i grundskolans lågstadium samt deras närmaste krets. Ett fåtal nya smittor konstaterade också i andra åldersgrupper.

För att få bukt med coronaviruset beslöt kommunen att avbryta sin icke-lagstadgade verksamhet för barn och unga mellan den 6 och 12 september. Kommunen har beslutat fortsätta med uppehållet till den 19 september. Det betyder avbrott i verksamheten för ungdomslokalen samt olika idrotts- och hobbyklubbar.

Du kan läsa mer på Mörskom kommuns webbplats här.

13 september kl. 13.45: Coronasmittläget i Sibbo har stabiliserats

Under de senaste veckorna har ett tiotal coronavirusfall per vecka konstaterats i Sibbo. Smittläget har stabiliserats något i jämförelse med situationen i början av augusti, meddelar kommunen i ett pressmeddelande.

”I mitten av augusti verkade epidemiläget försämras snabbt men efter det har antalet smittfall börjat minska. Vi behövde lyckligtvis inte ta i bruk några nya restriktioner”, skriver kommundirektör Mikael Grannas.

Flera av dem som insjuknat i coronaviruset under den senaste tiden har varit ovaccinerade eller endast hunnit få en vaccindos. Grannas uppmanar Sibboborna att ta coronavaccinet.

Det går att vaccinera sig utan tidsbeställning på vaccinationsmottagningen i Nickby social- och hälsostation på lördagar mellan klockan 12 och 14, eller att boka tid på nätet till ett önskvärt vaccinationsställe.

Finland har satt som mål att den nationella vaccinationstäckningen ska vara över 80 procent för dem som fyllt 12 år, det vill säga för dem som har haft en möjlighet att ta vaccin.

I fortsättningen kommer även Sibbo att övergå till att följa upp vaccinationstäckningssiffrorna för personer över 12 år i enlighet med den nationella riktlinjen.

Tidigare har kommunen följt upp procenttalen för alla åldersgrupper i Sibbo och då har siffrorna även inbegripit små barn som inte har kunnat få vaccin. Därför har procenttalen naturligtvis varit lägre.

För närvarande har 84,0 procent av invånarna i Sibbo över 12 år fått den första vaccindosen och 67,5 procent har fått två doser.

Sibbo påminner också om de ändrade testningskriterierna.

10 september kl. 15.00: Borgå och Sibbo inför nya testningskriterier

Borgå stads ledningsgrupp fastställde den 10 september att också staden inför ny praxis för coronatestningen som används i HUS-området.

"De nya anvisningarna träder i kraft genast. Lindrigare testningspraxis gäller ändå bara personer med lindriga symptom, fullvaccinerade och personer som har haft en bekräftad coronavirusinfektion under de föregående månaderna", säger Borgås infektionsläkare Jeff Westerlund på stadens webbplats.

De ändrade testningskriterierna förutsätter tekniska uppdateringar i både Coronaguiden och Omaolo.

Enligt HUS är avsikten att genomföra dessa så snart som möjligt och HUS informerar separat om det.

9 september kl. 19.10: Kriterierna för coronatestning ändras i hela Nyland

Nylands regionala samordningsgrupp har på torsdagen beslutat att coronavirustest i regel inte behöver tas av personer med lindriga symtom.

Inte heller om personen är fullt vaccinerad och det har gått minst en vecka sedan den andra vaccinationen.

Eller om personen har haft en bekräftad coronavirusinfektion under de föregående 6 månaderna och fått det första vaccinet.

Ändringen gäller inte personer som vet att de exponerats för coronaviruset, arbetstagare med kundkontakter inom social- och hälsovården, boende och personal vid vård- och omsorgsenheter för äldre eller personal som tillhör riskgruppen för allvarlig coronavirusinfektion.

Ändringarna träder i kraft genast.

9 september kl. 9.45: Nu kan också Borgåborna få boostervaccin efter sex veckor

Coronavaccinationerna i Borgå har flyttats till Näse hälsostation och det finns gott om lediga vaccinationstider. Tider kan bokas för vaccination under två vardagskvällar per vecka samt på lördagar.

Lördagen den 18 september kan man komma till vaccinationsplatsen och bli vaccinerad också utan tidsbokning under walk in-vaccinationstiden klockan 9–15.

Hittills har 73,8 procent av Borgåborna fått den första vaccindosen och 60,1 procent också den andra dosen.

"Det skulle vara viktigt att uppnå målet på 80 procent fullständigt vaccinerade. Då uppnår vi det nationella målet och kan så småningom bli fria från begränsningar och skyddsåtgärder. Vi uppmuntrar alltså alla att låta vaccinera sig", säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i ett pressmeddelande.

Borgåborna får gärna tidigarelägga boostervaccinet

Enligt riktlinjer från Institutet för hälsa och välfärd THL kan andra vaccindosen tidigareläggas så att den ges tidigast sex veckor efter den första vaccindosen. Vaccinationstiden ändras i första hand på coronavaccinbokning.fi.

Tiden kan också ändras per telefon på tidsbokningsnumret 040 145 5000.

"Tidpunkten för den andra dosen får gärna tidigareläggas och vi har lediga vaccinationstider. Åtta veckors intervall mellan vaccinationerna är ändå väldigt bra med tanke på vaccinets skyddseffekt. Således är det alltså inte inte nödvändigt att tidigarelägga andra dosen, om en ändring av tiden upplevs som besvärlig", säger servicechef Heli Sjöblom.

7 september kl. 11.20: Borgå delar ut gratis munskydd

Borgå stad ordnar en pop up-utdelning av munskydd igen, eftersom det enligt staden är bra att ersätta slitna munskydd man har använt länge med nya.

I samband med pop up-utdelningarna får man fyra tygmunskydd som kan tvättas och användas på nytt.

Pop up-utdelning av munskydd i tyg ordnas:

  • på tisdag 14.9 kl. 10–12 i Vårberga i Kantelehuset, Sampovägen 3. Gatuplanen i entréhallen mellan biblioteket och ungdomslokalen. Bara en kund i taget får komma in.

  • på torsdag 16.9 kl. 14–16 framför huvuddörren till Gammelbacka allaktivitetshus, Centrumplatsen 1.

  • på fredag 17.9 kl. 13–15, församlingshemmet för Borgå finska församling, Lundagatan 5.

Dessutom får man munskydd hela veckan den 13–17 september:

  • i samband med ärenden i ungdomarnas rådgivningspunkt Navigatorn. WSOY-huset, gatuplan.

  • i samband med matutdelningen som Borgånejdens arbetssökande rf ordnar i WSOY-huset.

  • Samarias verksamhetspunkt i Östermalm, Montörsvägen 12.

Munskydden är avsedda för Borgåbor som inte har råd att köpa egna munskydd. Vid utdelningsstället frågas det inte om ekonomisk situation eller personuppgifter.

Utdelningarna ordnas av Borgå stad tillsammans med finska församlingen, matutdelningen av Borgånejdens arbetssökande rf. samt Samaria.

6 september kl. 13.20: Sibbo tidigarelägger den andra dosen coronavaccin

Enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisning kan kommunerna efter eget övervägande förkorta intervallet mellan den första och den andra coronavaccindosen från tidigare 8 veckor till minst 6 veckor. Det nya, kortare dosintervallet införs nu i Sibbo, meddelar kommunen. Det här betyder att boosterdosen kan tas 6–12 veckor efter den första vaccindosen.

Tiden till boostervaccinet kan nu tidigareläggas i webbtjänsten Vihta som upprätthålls av HUS. Boostervaccinet fås också utan tidsbokning på walk in-mottagningarna i Sibbo om det hunnit gå 6 veckor efter den första vaccindosen.

I webbtjänsten kan man välja en vaccinationstid som infaller inom 1–2 veckor från dagens datum, förutsatt att det finns tider tillgängliga. Under de senaste veckorna har det funnits rikligt med lediga tider i Sibbo. Nya vaccinationstider öppnas i tidsbokningssystemet alltid då kommunen fått information om antalet tillgängliga vaccindoser. Därför kan en ny tid inte bokas eller en befintlig tid flyttas längre framåt än 1–2 veckor.

Du kan ändra din tid i Vihta-webbtjänsten genom att följa anvisningarna som följer med bekräftelsemeddelandet gällande vaccinationstiden. För att ändra vaccinationstiden behöver du antingen bokningskoden som du fick med bekräftelsen eller stark identifiering antingen med nätbankskoder eller mobil ID.

Om du inte har möjlighet att ändra din tid i webbtjänsten, kan du också ändra den per telefon på numret 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. Observera dock att telefontjänsten tidvis har varit överbelastad.

Andra dosen behövs inte om du redan varit sjuk

Sibbo kommun påpekar också att THL meddelar att personer som genomgått en covid-19-sjukdom får ett tillräckligt bra skydd redan av en vaccindos. Med andra ord behövs boostervaccinet inte för att skydda mot sjukdomen. Om du har genomgått en testbekräftad covid-19-sjukdom och du har en tid bokad för boostervaccinationen kan du avboka din boostervaccinationstid om du så önskar.

Enligt Sibbos social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko är den andra vaccindosen inte farlig för personer som redan haft coronasjukdomen, men för närvarande anser man att den inte behövs. För tillfället är det ändå bra att komma ihåg att åtminstone i dagens läge kan personer som blivit vaccinerade bara en gång och haft coronasjukdomen inte få ett fullständigt vaccinationsintyg. Vaccinationsintygsärendet utreds angående den här kombinationen.

Beslut inväntas om den tredje vaccindosen

THL har också föreslagit att en tredje coronavaccindos ska ges till vissa grupper. Kommunen inväntar nu ett nationellt beslut och anvisningar om den tredje vaccindosen samt när vaccineringen ska inledas. THL rekommenderar att den tredje dosen ges till personer som har nedsatt immunförsvar och till dem som fick coronavaccinet med 3–4 veckors dosintervall i början av vaccinationsordningen.

"I Sibbo finns det väldigt få personer som fick coronavaccinet med 3–4 veckors dosintervall. Vi inväntar ännu närmare anvisningar om vilka personer som räknas till gruppen med nedsatt immunförsvar. Enligt vår uppskattning skulle den tredje vaccindosen inte ännu i detta skede ges till alltför många Sibbobor", skriver social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko i kommunens pressmeddelande.

3 september kl. 15.35: Borgå fortfarande i spridningsfasen

Situationen i Borgå gällande coronavirusepidemin är ungefär den samma som vecka 34. Borgå är således fortfarande i pandemins spridningsfas. 

Incidensen, som beaktar två veckors smittfall, är 124,7.  

Regionförvaltningsverket har också beslutat att lindra sammankomstbegränsningarna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Beslutet träder i kraft lördagen den 4 september. 

Enligt beslutet avstår man från det kategoriska kravet på två meters säkerhetsavstånd. 

Arrangören ska i stället säkerställa deltagarnas hälsosäkerhet vid sammankomster inomhus med andra metoder.

Vid tillställningar med fler än tio personer får högst hälften av det maximala personantalet som godkänts för lokalen närvara.

Vid tillställningar med över 50 personer i utomhusutrymmen måste arrangören säkerställa att deltagarna kan undvika fysisk kontakt med varandra. 

3 september kl. 10.15: Coronafall i Forsby skolcentrum i Lovisa

I går kväll, torsdagen den 2 september, konstaterades ett nytt fall av coronavirussmitta i Forsby skolcentrum. 13 elever i en skolklass har exponerats för viruset och de har satts i karantän. Skolarbetet fortsätter normalt för de andra eleverna i klassen.

Skolan informerar vårdnadshavarna och stadens enhet för smittsamma sjukdomar kontaktar de exponerade senast i dag, fredag.

De som inte kontaktas har inte exponerats för viruset.

Uppdatering kl. 13.24: Lovisa stad meddelade tidigare att en hel skolklass hade satts i karantän. Det stämmer inte. Karantänen gäller endast 13 elever.

2 september kl. 18.00: Walk in-coronavaccinationsmottagningarna fortsätter på lördagar i Nickby

Coronavaccinationer utan tidsbokning ordnas i fortsättningen alltid på lördagar klockan 12–14 på social- och hälsostationen i Nickby.

Walkin-mottagningarna fortsätter på lördagar så länge som det finns besökare.

"De första walk-in-mottagningarna var mycket populära. Nästan hundra besökare per mottagningsdag kom för att få vaccinationen. Därefter har folkströmmen ebbat ut lite, med några tiotals besökare per mottagning", säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko på kommunens webbplats.

Kommande walk in-coronavaccinationsmottagningar:

  • Varje lördag kl. 12–14 på Nickby social- och hälsostation, P-våningen, fysioterapiavdelningen. Rummets nummer är 3.

Vid walk in-mottagningarna ges såväl första vaccindoser som boostervaccinationer.

Mottagningen är öppen för alla Sibbobor som har fyllt 12 år eller är äldre.

I Sibbo har 71,8 procent av invånarna fått den första vaccinationsdosen och 52,9 procent har hunnit få två doser.

2 september kl. 9.45: Möjlig exponering i Lovisarestaurang

Lovisa stad meddelar om en möjlig coronavirusexponeringen i Bistro & Butik Kronan söndagen den 29 augusti.

Den som besökte restaurangen mellan klockan 14 och 15 ska hålla koll på sitt mående och söka sig till coronatest vid behov.

1 september kl. 15.10: Coronavirus i Borgåskolor

Nya fall av coronaviruset har konstaterats både i Pääskytien koulu och Peipon koulu, meddelar Borgå stad. De smittade har isolerats och vårdas hemma. I skolorna har sammanlagt ungefär 30 personer exponerats för smittan.

De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått ett meddelande om exponeringen. Om man inte har kontaktats så har ingen kontakt till de smittade förekommit.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast fredagen den 3 september. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

Undervisningen för de exponerade eleverna ordnas med avvikande undervisningsarrangemang, till exempel som distansundervisning, enligt lagen om grundläggande utbildning. Information om de praktiska arrangemangen och om möjligheten att avhämta skollunch ges via Wilma. De övriga eleverna i skolan fortsätter skolgången enligt läsordningen med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar.

31 augusti kl. 17.30: Säsongsinfluensan sätter käppar i hjulet för coronateststrategin

Asko Järvinen som är överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) sällar sig till experterna som anser att teststrategin borde formas om nu då många hunnit bli vaccinerade mot coronaviruset. Eftersom många insjuknar i säsongsinfluensa på skolor och arbetsplatser finns det en risk för att testningskapacitetenför coronatest inte kommer att räcka till.

En lösning kunde vara att personer som fått två doser vaccin inte alltid skulle behöva söka sig till test vid symtom. Enligt Järvinen borde också tröskeln för att gå på test med små barn höjas.

Du kan läsa mer i Svenska Yles artikel.

31 augusti kl. 12.15: Munskydd rekommenderas i skoltaxin i Lappträsk

Ledningsgruppen i Lappträsk har beslutat rekommendera användning av munskydd i skoltaxin för alla elever i kommunens skolor från och med i dag.

Munskydd delas ut i skolorna och rekommendationen gäller tillsvidare.

Kommunen meddelar också om en coronaexponering i Kirkonkylän koulu. En klass och två personalmedlemmar har satts i karantän.

30 augusti kl. 9.35: Möjlig exponering i Borgå simhall

De som besökte Borgå simhall mellan klockan 14 och 15 onsdagen den 25 augusti kan ha utsatts för coronaviruset.

Personer som var i simhallen då ska hålla koll på sitt mående och söka sig till coronatest vid behov.

30 augusti kl. 9.35: Coronavirus i daghemmet Helmi och Linnajoen koulu i Borgå

Under veckoslutet har ett fall av coronavirussmitta konstaterats i daghemmet Helmi och ett i Linnajoen koulu i Borgå.

I daghemmet har cirka 20 personer exponerats för viruset och i skolan har cirka 30 personer exponerats.

Hälsovårdsmyndigheterna tar personligen kontakt med de exponerade senast måndagen den 30 augusti. De exponerade ska sitta i karantän hemma.
   
Familjemedlemmar till dem som exponerats sätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade.
  

Diskussion om artikeln