Hoppa till huvudinnehåll

Miljötänket når bara halvvägs när kommunerna upphandlar

De finländska kommunernas klimatutsläpp minskade ifjol med 7,4 procent. Resultatet är lovande, men allt fler blickar riktas mot upphandlingarna, där mycket ännu kan göras.

Energianvändningen och byggnadssektorn genererar stora utsläpp. Resandet, trafiken och transportservicen likaså.

Kommunerna gör årligen upphandlingar för drygt 20 miljarder euro. Vart man än blickar i en stad eller kommun finns spår av upphandling. Rivningstomter, nya byggnader, kollektivtrafik och skolmat är bara några exempel.

De offentliga upphandlingarna görs samordnat för att priset ska vara så lågt som möjligt och för att alla leverantörer ska behandlas på lika villkor i EU.

Intresset för att göra upphandlingen hållbar och miljövänlig varierar ändå stort. Den ekonomiska budgeteringens tradition är nämligen stark i Finland.

Enligt verksamhetsledare Camilla Sederholm vid Natur och miljö har Finland inte kommit lika långt som till exempel Danmark och Sverige i att förstå upphandlingens betydelse för den hållbara utvecklingen.

Vi skulle behöva få in parallell budgetering, att man skulle ha hållbarhetsmål som man årligen följer upp

― Camilla Sederholm, verksamhetsledare vid Natur och miljö

Ett vanligt problem är att kommunerna inte har reserverat tillräckligt med resurser för stödfunktionerna. Det finns inte tid för att satsa på kunnandet hos de som gör upphandlingarna.

Kriterierna för vad det man beställer innehåller och vad man vill ha av företagen måste slås fast i ett tidigt skede.

Källa: Specialforskare Katriina Alhola vid Finlands miljöcentral.

Transportsektorn är extra aktuell, då en ny lag som är baserad på ett EU-direktiv har trätt i kraft.

En viss andel av statens och kommunernas nya upphandlingar måste bestå av utsläppsfria och -snåla fordon.

På en del håll väntas det ställa till med problem för upphandlaren och företagen.

I Lahtis, som är Europeisk miljöhuvudstad, syns många eldrivna bussar i gatubilden.

Förutom de direkta utsläppen är bussarna också bättre för stadens ljudmiljö än så kallade gammaldags bussar.

Staden måste göra mer via lagstiftningen, men vi vill också främja bruket av eldriven trafik

― Lahtis stads upphandlingschef Tarinka Ringvall

Frågan om vem som är bättre för miljön, den lokala företagaren eller storbolaget, är evigt aktuell. Transportdirektivet har aktualiserat kollektivtrafikupphandlingen också i Svenskfinland, allra senast i Borgå.

Öppenhet och diskussioner med det lokala näringslivet rekommenderas, samt att uppdrag splittras upp i delar så att också de mindre ska ha en chans att bjuda.

Det är viktigt att diskutera med och lyssna på företagen och anbudsgivarna. Vi krånglar inte till det så att ingen bjuder

― Lahtis stads upphandlingschef Tarinka Ringvall

Bild och video: Anders Karlsson och Yle. Avgasbilden: Markku Pitkänen/Yle, sedelbilden: All over press, bilden på Camilla Sederholm: Jonna Nupponen/Yle, tangentbordsbilden: Eeva Kuivas/Yle och bilden på Borgå busstation: Rebecka Svedberg/Yle.