Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Inte muta då byggentreprenör gav 54 000 euros "lån" till fastighetsansvarig – domen föll i stiftelsen Bensows dagisrenoveringsfall

Daghemmet Stora Lyan i Grankulla.
Bildtext Daghemmet Stora Lyans renovering blev en större affär än planerat för stiftelsen Bensow.

Nu har Västra Nylands tingsrätt meddelat sin dom i rättegången angående mutbrott som involverar stiftelsen Bensow. De åtalade frikändes på de huvudsakliga åtalspunkterna för mutbrott, men den åtalade som varit anställd av stiftelsen dömdes för skattebrott. Mutbrotten skulle ha skett i samband med den misslyckade renoveringen av stiftelsens daghem i Grankulla.

Den åtalade som har kallats "fastighetsskötaren" dömdes av tingsrätten till sex månaders vilkorligt fängelse.

Bensow-stiftelsen var en av målsägande i rättegången där två personerna var åtalade. Den åtalade, som var anställd av stiftelsen för att sköta om fastigheterna, var åtalad för grovt tagande av muta i näringsverksamhet, alternativt för skattebrott.

Den andra åtalade var åtalad för grovt givande av muta i näringsverksamhet. Han var ägare till det byggföretag som inledde reparationsarbetet av stiftelsens daghemsbyggnader 2014.

Inte muta, ansåg tingsrätten

Enligt åklagaren hade byggföretagaren från slutet av juli till oktober 2014 betalat åtminstone 54 000 euro till stiftelsens fastighetsansvariga, som hade begärt eller tagit initiativ till mutor i syfte att gynna byggföretagaren eller som ersättning för att gynna honom.

Tingsrätten menade att medan fastighetsskötaren obestridligen har tagit emot 54 000 euro av byggföretagaren, har fastighetsskötaren inte haft en sådan position inom stiftelsen att han på ett sådant sätt skulle ha kunnat påverka beslutsfattandet att rekvisitet för muttbrott skulle uppfyllas.


Lån, inte muta, hävdade åtalade

De åtalade menade att den utbetalade summan på 54 000 euro inte var en muta utan lån. Därför åtalades fastighetsskötaren alternativt för skattebrott eftersom han borde ha deklarerat pengarna.

Tingsrätten fann att summan inte kunde anses vara ett lån eftersom det inte framkommit några uppgifter om återbetalning eller en plan för återbetalning. Summan ska därför betraktas som en gåva eller annan inkomst och beskattas därefter.

Skattemyndigheterna hade inte i samband med den här processen några övriga krav på den åtalade eftersom han redan betalat de skatter som ålagts honom.

Domen har inte ännu vunnit laga kraft.

Liten reparation blev stor härva

Åtalen hörde ihop med renoveringen av stiftelsens daghem i Grankulla.

Ursprungligen handlade det om mindre reparationer, men under arbetets gång växte projektet. Renoveringen avbröts när det visade sig att stiftelsen saknade behövda bygglov. Flera fel och oegentligheter uppdagades kring renoveringen, och ett annat byggföretag slutförde arbetet.

Dåvarande styrelse orsakade större skada än de åtalade, enligt Patent- och registerstyrelsen

Patent- och registerstyrelsen (PRH) anser att styrelsen från år 2014 misskötte sitt uppdrag och orsakade stiftelsen avsevärd ekonomisk skada i samband med renoveringen.

PRH skrev i sitt utlåtande att "den felaktigt och bristfälligt planerade, beställda och övervakade byggnadsentreprenaden har orsakat stiftelsen en skada på 465 961,92 euro i form av extra bygg-, sanerings- och rivningskostnader".

PRH krävde först att styrelsen från 2014 skulle betala 466 000 euro i ersättning, och när styrelsen inte hörsammade kravet väckte PRH en skadeståndstalan mot styrelsen. Det tvistemålet ska behandlas i Västra Nylands tingsrätt den här hösten.