Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Högsta förvaltningsdomstolen hittade inte bevis för bilskolekartell i Borgå

Från 2021
Vit triangel på röd bil
Bildtext Bilskolebilar känns igen på den lilla triangeln. Illustrerande arkivbild.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Högsta förvaltningsdomstolen har i huvudsak förkastat Konkurrens- och konsumentverkets besvär om Marknadsdomstolens beslut gällande den påstådda priskartellen mellan bilskolor i Borgå.

Konsument- och konkurrensverket (KKV) anklagade tre bilskolor i Borgå för att ha kommit överens om att höja priset för körutbildning med 600 euro 2013.

Anklagelserna prövades i Marknadsdomstolen i december 2020 men höll inte. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ansåg liksom Marknadsdomstolen att det inte finns tillräcklig bevisning mot bilskolorna.

Både bilskolan Driver's Club och Anttila Yhtiöt som ägde Porvoon Auto-opisto friades av Marknadsdomstolen 2020 och fick sina rättegångskostnader betalda medan Borgå bilskola dömdes till en påföljdsavgift på 12 000 euro för försummelse och överträdande av konkurrenslagen.

Det här eftersom Nylands Bilskoleförening hade brutit mot konkurrenslagen och rekommenderat att bilskolor skulle höja sina priser för att täcka kostnaderna som en lagändring förde med sig. Det här gjordes i samband med utbildningar, diskussionstillfällen och i e-postmeddelanden under två olika perioder mellan 2012 och 2015.

Bilskolorna som var representerade i föreningen bär ansvaret. Borgå bilskolas vd Helen Högström var ordförande för Nylands bilskoleförening under perioden då överträdelserna skedde.

Marknadsdomstolen ansåg ändå att bilskolan inte dragit någon ekonomisk nytta av det här.

HFD godkände delvis KKV:s besvär och höjde Borgå bilskolas påföljdsavgift till 25 000 euro. Också påföljdsavgiften för Nylands bilskoleförening höjdes från 6 000 euro till 10 000 euro.

HFD beslöt också att KKV inte behöver betala Driver's Clubs och Anttila Yhtiöts rättegångskostnader i Marknadsdomstolen, men nog i Högsta förvaltningsdomstolen.

Här hittar du Högsta förvaltningsdomstilens beslut (på finska).

Diskussion om artikeln