Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

VR planerar tåg mellan Hangö och huvudstadsregionen – stationen i Ingå kan tas i bruk igen

Uppdaterad 31.08.2021 16:36.
Ett passagerar tåg i vita och gröna färger kör fram i en svag kurva genom ett grönt och lummigt landskap. Järnvägen har bara ett spår.
Bildtext VR har gjort upp fyra skisser för framtidens tågtrafik i Västnyland.

Elektrifieringen av tågbanan mellan Hangö och Karis kan i framtiden betyda ett annorlunda utbud av tågturer i Västnyland. VR funderar på fyra olika modeller.

Y-tåget från Helsingfors till Västnyland gör kanske comeback och kör hela vägen till Hangö. Det här är ett av fyra olika alternativ som VR tittar på.

Grafik över fyra olika modeller med tågtrafik mellan Hangö och Helsingfors.
Bildtext De fyra modellerna samlade på en och samma bild. De olika alternativen presenteras var för sig längre ned i artikeln.

I bakgrunden finns elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan, som väntas vara klar 2024 och som möjliggör pendeltåg hela vägen mellan huvudstadsregionen och Hangö.

Alternativ 1

I den här modellen fortsätter trafiken som tidigare mellan Hangö och Karis. Dessutom skulle någon enstaka tur per dag åka från Hangö vidare till Helsingfors eller från Helsingfors till Hangö, utan att passageraren behöver byta tåg.

Grafik över en tågrutt som startar i Hangö och slutar i Karis.
Bildtext Grafik över alternativ 1.

Också den snabbare förbindelsen mellan Åbo och Helsingfors skulle stanna i Karis så som nu.

HAngö tågstation med några gamla godståg fotograferat från järnvägsbron
Bildtext Om några år kommer dieselloken och rälsbussarna bytas ut på stationen i Hangö då banan är elektrifierad.

Alternativ 2

I den här modellen kör tåget från Hangö hela vägen till Kyrkslätt. Förutom de vanliga stationerna mellan Karis och Hangö skulle det här tåget stanna även i Ingå och Sjundeå.

Grafik över en tågrutt som startar i Hangö och slutar i Kyrkslätt.
Bildtext Grafik över alternativ 2.

Det här tåget skulle kombineras med en snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors som stannar i Karis.

Också i det här alternativet kan någon enstaka tågtur från Hangö åka hela vägen till Helsingfors eller från Helsingfors till Hangö.

En rälsbuss står och väntar på ett järnvägsspår.
Bildtext Tåget mellan Hangö och Karis skulle också i fortsättningen stanna i Hangö norra, Sandö, Lappvik, Skogby, Ekenäs och Dragsvik.

Alternativ 3

Här återvänder det så kallade Y-tåget och förlängs till Hangö. Det här tåget skulle på väg till Helsingfors stanna på de vanliga stationerna mellan Hangö och Karis plus Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Dessutom skulle tåget stanna i Masaby, Köklax, Esbo, Alberga, Hoplax och Böle.

Grafik över en tågrutt som startar i Hangö och slutar i Helsingfors.
Bildtext Grafik över alternativ 3.

Också i det här alternativet går en snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors via Karis.

Alternativ 4

I den här modellen har den nya tågbanan mellan Helsingfors och Åbo via Lojo byggts och tagits i bruk och då försvinner den snabbare tågförbindelsen från Karis.

Grafik över en tågrutt som startar i Hangö och slutar i Helsingfors, en annan som går från Salo via Karis till Helsingfors.
Bildtext Grafik över alternativ 4.

I stället går ett pendeltåg från Salo till Karis och vidare till Helsingfors via Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Tåget skulle också stanna i Köklax, Esbo, Alberga och Böle.

Dessutom skulle det finnas ett pendeltåg mellan Hangö och Helsingfors. Det skulle stanna på samma hållplatser som pendlartåget mellan Salo och Helsingfors via Karis.

Oklart vem som betalar vad

Det är oklart hur kostnaderna för trafiken skulle delas upp. På sträckan mellan Karis och Helsingfors hör området från Sjundeå mot Helsingfors till Helsingforsregionens trafik HRT.

Lokaltrafiken mellan Karis och Hangö å sin sida subventioneras av staten.

En annan fråga som inte heller är utredd är vilka tåg som skulle användas till trafiken i Västnyland: HRT:s eller VR:s eller en mix av båda.

Hufvudstadsbladet var först med nyheten.

Artikeln uppdaterades 31.8 klockan 16.35 med grafik som visar de olika alternativen.