Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ingen misstanke om tjänstebrott i Forsbyfallet – både skolan och barnskyddet har agerat lagenligt

Ljus och blommor på en liten scen, i ett höstigt landskap. Ser ut som ett minnesmärke för någon som dött.
Bildtext Tre pojkar är åtalade för att ha mördat en fjärde pojke på sjukhusområdet i Forsby i Helsingfors.

I samband med Forsbymordets förundersökning ansåg Helsingforspolisen att det kan vara skäl att utreda ifall tjänstebrott förekommit inom skolan eller barnskyddet. Efter en inledande utredning konstaterar de att så inte är fallet, och påbörjar ingen förundersökning.

Nu har polisen slagit fast att det inte finns några skäl att gå vidare med en förundersökning om tjänstebrott.

Polisen har varit i kontakt med både skolan och barnskyddet.

Skolan ingrep i mobbningen på ett korrekt sätt, utifrån all den information skolan fått.

Skolan har heller inte brutit mot lagen om grundläggande utbildning. Den har värnat om en trygg inlärningsmiljö och uppfyllt sin plikt att upprätthålla och bevaka skolfreden.

Även barnskyddet har på ett tillräckligt noggrant sätt uppfyllt alla krav i barnskyddslagen, så det finns inga skäl att misstänka att tjänstemännen där begått tjänstebrott.

Domen i mordfallet ges på fredag

I själva mordfallet, vars förundersökning misstanken om tjänstebrott uppkom i, är tre pojkar födda 2004 åtalade för att ha mördat en jämnårig pojke på sjukhusområdet i Forsby i Helsingfors.

Rätten beslöt att en sinnesundersökning ska genomföras på pojkarna. Dess resultat, som kom i början av augusti, var att pojkarna var tillräkneliga och kan adärför dömas för mord.

Domen i mordfallet ges den 3 september alltså på fredag.