Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå vill satsa på parker – Kyrkparken kunde ha instrument, scen och gångstigar

Från 2021
En stor gräsmatta framför Ingå kyrka som heter Kyrkparken.
Bildtext Kyrkparken finns intill Ingå kyrka. Här planeras gångstigar, utomhusinstrument och en scen.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ingå kommun har stora planer för sina parker i kyrkbyn. Investeringarna blir så stora att allt inte kan genomföras på en gång.

Tekniska nämnden har gjort upp planer för tre parkområden och ber om utlåtande av bland annat kommunstyrelsen.

Parkerna har delats in i tre områden: Lilludden, Kyrkparken och åstranden samt Ingåstrand och Skatudden.

Lilludden

Kommunstyrelsen anser i sitt utlåtande att det är bra att muddringsmassorna från farleden in till småbåtshamnen blir en grund för ett nätverk av stigar och motionsplaner som ska byggas.

Kommunstyrelsen vill också att fritidsavdelningen ska vara med och utvärdera hurdana motionsanläggningar som är lämpligast på området. Man ska också ta reda på vilka önskemål Ingåborna har om anläggningarna.

Berg, vatten och vass på Lilludden.
Bildtext Lilludden är en populär plats att gå till i Ingå kyrkby.
Bild: Marica Hildén / Yle

Rutten mellan deponeringsområdet och den bergiga udden måste byggas så att den är handikappvänlig, anser styrelsen i sitt utlåtande. En spång över vattnet från Lilludden vidare till Björkudden kunde också utredas.

Kyrkparken och åstranden

Tekniska nämnden föreslår att det byggs trappor längs åstranden som leder ner till vattnet. Dessutom behövs ramper och bryggor. Ekskogen i närheten av Kyrkfjärdens skola ska gallras och utvecklas till en rhododendronpark.

En bro över ett dike i en skog full med ekar.
Bildtext Ekskogen finns i närheten av Kyrkfjärdens skola i Ingå kyrkby. Ekarna står tätt och de föreslås gallras så man kan plantera rhododendronbuskar.
Bild: Marica Hildén / Yle

Nämnden föreslår att Kyrkparkens område blir en så kallad form- och sinnespark. Kyrkparken är den gröna gräsmatta som finns intill kyrkan. Där skulle det kunna finnas bland annat utomhusinstrument och en scen.

På området finns en medeltida fornlämning som ska beaktas i planeringen. Församlingen har meddelat att den är intresserad av att utföra arkeologiska grävningar.

Kommunstyrelsen har inget speciellt att anmärka på planerna, men poängterar att gånglederna i Kyrkparken kunde byggas så att det blir en enhetlig slinga.

En promenadstig i Ingå kyrkby längs åstranden.
Bildtext Det finns en gångled längs åstranden i Ingå. Man ser inte mycket av vattnet i ån när man går långs åstranden.
Bild: Marica Hildén / Yle
Ingå å som flyter in i kyrkbyn.
Bildtext Man ser vattnet i ån och man hasar sig nerför branten. Om planerna går igenom för åstranden i Ingå kyrkby så ska det bli lättare att ta sig ner till ån och vattnet ska synas bättre.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det skulle i sin tur bilda en tydlig och användbar motionsslinga på båda sidor om åstranden.

Motionsslingan skulle kunna belysas så att användningsgraden höjs, säger styrelsen i utlåtandet.

Kommunstyrelsen uppmanar även tekniska nämnden att utreda möjligheterna till att skaffa extern finansiering för byggandet av olika konstruktioner på området så som broar och motionsanläggningar.

Ingåstrand och Skatudden

Kommunstyrelsen har inget emot planerna för Ingåstrand och Skatudden.

På Ingåstrand planeras bland annat ett vadställe där man till fots kan ta sig över vattendrag. Dessutom planeras ett strandstråk mot Storkyrkovägen och vidare till Skatudden.

En mattvättplats föreslås intill parkeringen i ändan av Kaptensvägen. I ändan på gång- och cykelleden som fortsätter från Storkyrkovägen har det anvisats en plats för en fiskebrygga som kunde användas året runt.

Nämnden föreslår en gångrutt som byggs i trä med bryggor till vattenlinjen på Skatuddens strand. Dessutom skulle där finnas en plats för fågelskådning och en plan för beachvolley.

I kommunstyrelsens utlåtande sägs det att Ingåstrand och Skatudden borde snyggas upp så mycket som det är tillåtet så att utsikten till havet öppnas på ett så stort område som möjligt.

En gång- och cykelled längs Skatudden i Ingå.
Bildtext Kanske Kyrkfjärden syns en dag om Skatudden röjs upp så man kan se vattnet från gång- och cykelleden längs Storkyrkovägen.
Bild: Marica Hildén / Yle

Dessutom skulle det vara bra med en plats för barn och ungdomars vattensporter. Den kunde placeras vid vågbrytaren. Det skulle vara frågan om ett område som lämpar sig för jolleverksamhet, paddling med mera, tycker styrelsen.

Kommunstyrelsen ber också tekniska nämnden att märka ut några ställen i parkområdet som skulle göra det möjligt med så kallade pop up-butiker, kaféer, konstateljéer och dylikt.

Parkerna måste prioriteras

I utlåtandet skriver styrelsen att tekniska nämnden måste ta ställning till om till exempel bostadsbolagen i området ska få rätt att uppföra bryggor i Kyrkfjärden och i så fall vilka regler som skulle gälla för detta.

Det kommer att kosta en hel del att förverkliga de här planerna, så investeringarna måste beaktas då budgeten för de kommande åren görs upp, skriver styrelsen. Allt kan inte genomföras på en gång, så styrelsen vill också ha en lista på i vilken ordning planerna kan genomföras.

Diskussion om artikeln