Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Asko Järvinen vill minska coronatestningen av dubbelvaccinerade: "Om det fortsätter så här kommer testningskapaciteten inte att räcka till"

Uppdaterad 01.09.2021 14:12.
Överläkare Asko Järvinen.
Bildtext Det finns runt 200 olika virus som orsakar luftvägsinfektion och coronaviruset är bara ett av dem. Varken en läkare eller den som insjuknar kan gissa sig till vilket virus som ligger bakom infektionen, säger överläkare Asko Järvinen.

Laboratorierna runt om i landet signalerar om att coronatestningen och analytiken nu är på den nivå som man maximalt klarar av. Orsaken är att den vanliga luftvägsinfektionerna har kommit igång i samband med skolstarten och att folk återvänt till arbetsplatsen.

– Om det fortsätter så här så kommer testningskapaciteten inte att räcka till, säger överläkare Asko Järvinen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

När människor återvänder till arbetsplatsen och när undervisningen vid skolorna kör igång på hösten, så kommer höstförkylningarna på köpet.

Det stora problemet är att det egentligen inte går att skilja på symtomen för vanlig luftvägsinfektion och covid-19.

– Det finns runt 200 olika virus som orsakar luftvägsinfektion och coronaviruset är bara ett av dem. Varken en läkare eller den som insjuknar kan gissa sig till vilket virus som ligger bakom infektionen.

Om det däremot har gått över två veckor sedan man fått sin andra coronavaccindos är risken för att det är coronavirus betydligt mindre, menar Järvinen.

– Vissa insjuknar ändå lindrigt, men smittar också betydligt mindre. Därför finns det också med i THL:s rekommendation att de som är fullt vaccinerade inte alltid behöver söka sig till test.

Enligt Järvinen ska en dubbelvaccinerad person söka sig till test om man jobbar inom vården, är i kontakt med mycket människor, om man tror att man kan ha blivit exponerad för coronaviruset eller om man behöver vård.

Bildtext Det utförs fler coronatest per vecka än någonsin tidigare under pandemin.

När flera är vaccinerade är det ingen idé att satsa så mycket på testning

Esa Rintala, ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar vid Åbo universitetscentralsjukhus, efterlyser i en intervju med Yle Uutiset en förändring av teststrategin.

Enligt Rintala bör man överväga om vår nuvarande, omfattande testning är lämplig för epidemihanteringen.

Även Järvinen håller med om att man borde omforma strategin och enligt honom är experterna redan eniga om detta.

– Vi har kvar den gamla testningspolitiken, som gjordes när folk inte ännu var vaccinerade. När en större andel av befolkningen är vaccinerade är det knappast någon idé att satsa så här mycket på testningen.

– Man borde frigöra resurser till annat och försöka hitta de som har stor sannolikhet för att vara smittade och sprida smittan vidare.

Där vi redan nu borde höja tröskeln för att gå på coronatest är med yngre barn, förklarar Järvinen.

– Vi vet att sannolikheten för att de ska sprida smittan vidare i dagisgruppen eller skolklassen är mycket låg. Vi borde diskutera när och hur yngre barn borde testas.