Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Få anmälningar om brister i restaurangbranschens arbetsförhållanden – PAM kritiserar Hesburgers ledning

Från 2021
hesburgerskylt
Bildtext Snabbmatskedjan Hesburger har kritiserats för dåliga arbetsförhållanden och hotande arbetsmiljö.
Bild: Yle/Stella Brunberg

Snabbmatskedjan Hesburger har nyligen fått mycket uppmärksamhet efter att företagets anställda diskuterat de dåliga arbetsförhållandena, som råder på flera av kedjans restauranger. Regionförvaltningsverket har ändå endast fått in ett fåtal klagomål om brister i arbetsförhållanden.

Diskussionen skedde via den anonyma meddelandetjänsten Jodel och enligt anställda som Yle talat med lider restaurangerna av allvarlig underbemanning.

Exempelvis har anställda pressats till att jobba övertid utan extra lön, och matpauser har varit så gott som obefintliga. Anställda har också skickats hem innan arbetsdagens slut om kundmängden varit liten. I dessa fall har personalen inte fått lön för den överenskomna arbetstiden.

Jan Mikkonen är enhetschef för tillsyn av tjänster inom arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i sydvästra Finland. Han vill inte kommentera Hesburgers praxis specifikt, men säger att Regionförvaltningsverket fått ungefär 150 anmälningar och förfrågningar om problem i anställningsförhållanden det här året. 13 av dessa berör situationer, då anställda behandlats olämpligt.

– Av de 150 anmälningar som gjorts till Regionförvaltningsverket krävde 30 anmälningar ytterligare åtgärder. Två av dessa var kopplade till snabbmatsrestauranger, säger Mikkonen.

Mikkonen tycker inte att man kan säga att problemet är väldigt utspritt eller vanligt.

– De vanligaste problemen under sommaren har gällt värmen i arbetsutrymmena, och under högsäsong har bemanningen upplevts vara för liten, säger Mikkonen.

Anställda har också klagat till Regionförvaltningsverket om bristande coronaåtgärder. Nästan hälften av alla anmälningar har att göra med problem som uppstår då anställningsförhållandet tar slut.

– Till exempel har vissa inte fått sina arbetsintyg efter att arbetskontraktet upphört. Dessa behövs för att ansöka om olika sociala stöd, förklarar Mikkonen.

I det stora hela verkar unga ha koll på sina egna rättigheter, säger Mikkonen.

Mikkonen tillägger att om en arbetstagare upplever att anställningsförhållandena är så dåliga att de strider mot lagen eller behöver korrigeras så ska man i första hand ta kontakt med sin arbetsgivare eller ombudsman. 

– Skulle en arbetsgivare ignorera dessa anmälningar kan man göra en förfrågan till Regionförvaltningsverket om att en granskning av arbetsplatsen ska göras, säger Mikkonen.

Servicefacket PAM godkänner inte ursäkterna

Hesburgers grundare och styrelseordförande Heikki Salmela deltog i Yles program A-Studio där han besvarade en del av kritiken som riktats mot snabbmatskedjan.

I programmet sade Salmela att kritiken om dåliga anställningsförhållanden inte nått hans öron. Han sade också att anställda kan ta direkt kontakt med honom om det behövs.

– Mitt telefonnummer och min e-post är offentliga och man kan skicka respons till mig mitt på natten om man så vill, säger Salmela.

Dessutom har coronapandemin orsakat stor brist på arbetskraft i branschen. Salmela garanterade att de arbetare som kritiserat företaget inte kommer att straffas på något sätt.

– Vi har haft en massiv brist på arbetskraft särskilt i Helsingforsregionen. Hemleveranserna har ökat arbetsbördan till en sådan grad att ledningen inte kanske själva heller har förstått hur stressande det varit, säger Salmela.

Att personal skulle skickas hem innan arbetsskiftets slut på grund av bristande kundmängd berättar Salmela att inte hör till Hesburgers praxis.

Salmela säger att en utredning av situationen började i tisdags.

Heikki Salmela, Hesburger hallituksen puheenjohtaja.
Bildtext Heikki "Hese" Salmela är Hesburgers grundare och styrelseordförande.
Bild: Jouni Koutonen / Yle

Servicefacket PAM anser att Hesburger utnyttjat ungas ovetskap om arbetslivets villkor. Så skriver facket i ett pressmeddelande riktat specifikt mot Salmela.

– Vi anser att det inte i detta fall är berättigat att skylla på mellancheferna. I stället för att peka finger måste situationen lösas, skriver PAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen.

PAM accepterar inte förklaringen att Salmela inte fått höra klagomålen om anställningsförhållandena och vill veta hur Hesburger kommer att säkra sina arbetstagares välmående i framtiden. Fackförbundet vill också höra vad företaget gör för att stödja de anställda som upplever att de blivit illa behandlade i kedjans restauranger. 

– Att någon skriker på de anställda, rädsla och osakligt beteende ska inte höra till någons arbetsdag. Det gör däremot tillräcklig information om arbetsuppgifter, stödandet av förmansskap och konstant granskning av anställningsförhållanden, betonar Rönni-Sällinen.

Heikki Salmela svarade på PAM:s kritik under tisdagskvällen och konstaterade att bolaget inte skyller på mellancheferna, utan att det yttersta ansvaret ligger hos ledningen. Nu ska bolaget satsa på att utreda frågan och vilka åtgärder som ska vidtas, konstaterar Salmela i sitt svar.

Diskussion om artikeln