Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Planer på vindkraft i Purmo strider mot landskapsplanen

Från 2021
Uppdaterad 03.09.2021 09:46.
Ett tiotal vindkraftverk som syns högt över skogen i soligt väder
Bildtext Vindkraftverk i Storå.
Bild: Pasi Takkunen / Yle

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbedömningsprogrammet för Purmo vindkraftspark. Projektet i sin nuvarande form strider mot landskapsplanen.

ABO Wind Ab planerar en vindkraftspark med högst 44 vindkraftverk i Purmoområdet i Pedersöre kommun. I den aktuella miljökonsekvensbedömningen granskas vindkraftverk med en total höjd på 250 och 300 meter.

Avsikten är att projektet ska kopplas till riksnätet med en 30 kilometer lång kraftledning, som byggs från projektområdet till Sandås elstation i Nykarlebyområdet. I fråga om elöverföringen granskas tre olika sträckningar.

Sammanlagt 107 utlåtanden, åsikter och expertkommentarer lämnades in till NTM-centralen i Södra Österbotten, som är den så kallade kontaktmyndigheten i det här fallet. I flera åsikter framfördes oro i synnerhet om elöverföringsalternativet som går genom Jeppo bycentrum och om vindkraftverkens konsekvenser för människornas levnadsförhållanden, trivsel och hälsa.

Strider mot landskapsplanen - färre än 10 möllor okej

Bland allt som påpekas hittas det faktum att projektet inte följer landskapsplanen.

Till exempel skriver Österbottens förbund i sitt utlåtande till NTM-centralen: "...projektområdet inte är utmärkt i landskapsplanen, varför alternativen som undersöks inte överensstämmer med Österbottens landskapsplan 2040. Regionalt betydande områden måste undersökas och slås fast i landskapsplanen och i Österbottens landskapsplan 2040 är gränsen för ett regionalt viktigt vindkraftsområde 10 vindkraftverk."

Därför menar Österbottens förbund att miljökonsekvensbedömningen för vindkraftsparken i Purmo borde kompletteras med ett alternativ där antalet vindmöllor är färre än 10 stycken. En park av den storleken kan nämligen slås fast i planläggningen på kommunnivå.

NTM-centralens områdesanvändning (som är en del av NTM-centralen i Södra Österbotten) är inne på samma linje: "I den gällande landskapsplanen har ett planeringsområde för vindkraftsbyggande inte anvisats i projektets utredningsområde och i kommunplanläggningen kan man inte fastställa och godkänna ett regionalt betydande vindkraftsområde utanför tv-områdena som har anvisats i landskapsplanen. Trots MKB-förfarandet och dess slutresultat skulle således en generalplan för vindkraftsbyggande, som är målet, inte kunna föras vidare till godkännande eftersom den strider mot landskapsplanen."

Nykarleby stad konstaterar å sin sida att Österbottens etapplandskapsplan 2 (förnybar energi) inte täcker utredningsområdet, men att det som bäst pågår en ny vindkraftsutredning i Österbotten.

Sammanfattningsvis konstaterar NTM-centralen i Södra Österbotten att alternativen i bedömningsprogrammet är "utmanande med avsikt på verkställandet av landskapsplanen" och anser att det är motiverat att "ta med ett alternativ i granskningen som inte hindrar verkställandet av landskapsplanen".

På NTM-centralen i Södra Österbotten konstaterar överinspektör Elina Venetjoki att markanvändnings- och bygglagen revideras som bäst och att man ännu inte vet om det kommer att ha någon betydelse för landskapsplaner och deras rättsverkan.

Alla parter medvetna om läget sedan tidigare

Till Österbottens Tidning säger Pedersöres planläggare Anna-Karin Pensar att läget med landskapsplanen är en sak som alla parter varit medvetna om hela tiden.

- Det är en risk som vindkraftsbolaget har varit beredda att ta. Om området inte kommer med i landskapsplanen kan kommunen inte heller godkänna en delgeneralplan i nuvarande omfattning, säger Pensar.

Men även om projektet i sin nuvarande form strider mot landskapsplanen innebär det inte att det gör det i framtiden. Arbetet med landskapsplanen 2050 inleds i höst.
– En vindkraftsutredning pågår där vi undersöker vilka områden som lämpar sig för vindkraft och vilka som inte gör det. Just nu utreds de potentiella områdena noggrannare. Purmo finns ännu med i utredningarna, säger regionplanerare Marika Häggblom på Österbottens Förbund till tidningen.

I slutändan är det landskapsfullmäktige som beslutar om den kommande landskapsplanen, preliminärt om tre år.

Här finns bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande i sin helhet.

Artikeln uppdaterad 3.9 kl. 9.46 med citat från Österbottens Tidning.