Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stödgrupp ska hjälpa de osynliga barnen – Ninniverksamheten utvidgas till Jakobstad

Uppdaterad 01.09.2021 06:30.
Två unga kvinnor står på en gångväg.
Bildtext Katrin Björklund och Hanna Lagerström leder den nya Ninnigruppen i Jakobstad.

Sedan 2005 har Ninniverksamheten gett hjälp och stöd till barn och unga från familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. I höst har man startat en ny stödgrupp i Jakobstad.

I höst har man startat en Ninnigrupp i Jakobstad. Gruppen riktar sig till unga i Jakobstad och Karleby med omnejd som lever i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa.

– Det är en grupp där de får samlas, se att de inte är ensamma, diskutera sina egna känslor och lära sig mer om psykisk ohälsa och missbruk, berättar Katrin Björklund, som är en av ledarna för gruppen.

Ninnigruppen ordnas som ett samarbete mellan Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård USM, Finfami Österbotten och det drogförebyggande arbetet i Jakobstad.

Jag tyckte vi redan under den första träffen fick otroligt fina och viktiga diskussioner.

― Hanna Lagerström

Gruppen samlas varannan torsdag. Björklund berättar att man inleder med mellanmål och fortsätter sedan med att prata om olika ämnen.

– Har gruppen något som de behöver diskutera så diskuterar vi det, men sedan har vi också ett material som vi går igenom med olika teman för varje gång.

Den första träffen för två veckor sedan samlade tre deltagare, men flera andra har redan visat intresse för att vara med.

– Jag tyckte vi redan under den första träffen fick otroligt fina och viktiga diskussioner och det är ju därför gruppen finns, så det kändes bra att vi fick rivstarta direkt med det, säger Hanna Lagerström.

Två kvinnor står på en gångväg och pratar.
Bildtext I Ninnigruppen får deltagarna dela med sig av sina erfarenheter och lära sig mer om psykisk ohälsa och missbruk.

En trygg plats

Lagerström säger att unga från familjer med psykisk ohälsa eller missbruk möter olika typer av svårigheter i sin vardag. Många har ett behov av att få dela med sig av sina erfarenheter.

– Ofta finns det ett behov av att behandla den här historien, att få berätta om den och gå igenom den med någon annan.

Hon säger att missbruk och psykisk ohälsa fortfarande kan vara svårt att prata om för många.

– I och med att det är så tabu kanske man går runt och tror att det bara är ens egen barndom som har sett ut på det här sättet. Tanken är att öppna upp och visa på att det här händer i jättemånga familjer och att det kan se ganska likadant ut.

Ninnigruppen kan vara ett tryggt ställe där folk vet vad man pratar om då man säger att det var lite jobbigt hemma.

― Katrin Björklund

Björklund säger att det ofta kan finnas en inre konflikt. Barnen vill skydda sina föräldrar genom att inte berätta om problemen; samtidigt kan det vara just det som de själva behöver.

– Då kan Ninnigruppen vara ett tryggt ställe där folk vet vad man pratar om då man säger att det var lite jobbigt hemma.

Barnen glöms bort

Anette Rönnlund-Nygård är organisationschef på USM. Hon var också den som tog initiativ till Ninniverksamheten 2005 när hon arbetade på Pixnekliniken i Malax.

Hon berättar att hon såg en lucka i de tjänster man erbjöd.

– Vi hjälpte de vuxna som har ett beroende och vi hjälpte deras vuxna anhöriga. Men ingenstans såg jag barnen. Då kastade jag bara ur mig: ”Tänk om vi skulle fixa ett läger för de här barnen?”

Kvinna i svart jacka och halsdukstår på en trottoar.
Bildtext Anette Rönnlund-Nygård är initiativtagare till Ninniverksamheten.

De första Ninnilägren hade tre–fyra deltagare. Sedan dess har antalet vuxit. Lägren är fortfarande en viktig del av verksamheten och ordnas två till fyra gånger per år.

2016 startades den första stödgruppen i Vasa. Senare tillkom grupper i Malax och Närpes. Och nu startas alltså en fjärde grupp i Jakobstad.

Rönnlund-Nygård säger att en stor målsättning inför 2021 var att få igång en grupp i norra svenska Österbotten.

– Min vision är att alla barn i den här målgruppen ska ha rätt till professionellt stöd.

Ninnis 6 D

  • Det är inte ditt fel att din förälder insjuknat

  • Du kan inte fixa din förälder

  • Det är inget att skämmas för – det är en sjukdom

  • Du är inte ensam – det finns andra som har det som du och 

  • Det finns hjälp

  • Du är värdefull

    Källa: USM

”En av våra största folksjukdomar”

Rönnlund-Nygård säger att problem med psykisk ohälsa och missbruk inte är ovanligt.

– All forskning tyder på att det här är en problematik som finns i var fjärde till var femte familj både i Finland och i Sverige. Så det är en av våra största folksjukdomar vi pratar om.

Enligt Rönnlund-Nygård har det skett en förändring i samhällets syn på psykisk ohälsa. I dag är det mer accepterat att prata om psykisk ohälsa och tröskeln för att söka hjälp är lägre.

Om de vuxna tycker att det är skämmigt pratar inte barnen om det heller.

― Anette Rönnlund-Nygård

När det gäller beroende i familjen är situationen en annan.

– Där har vi mycket kvar att göra. Det är fortfarande tabu och skämmigt för de vuxna. Och om de vuxna tycker att det är skämmigt pratar inte barnen om det heller.

Rönnlund-Nygård säger att det är viktigt att vuxna visar att de här är saker som det är okej att tala om. Hon tycker att också resten av samhället måste axla sitt ansvar i den här frågan.

– Alla barn och ungdomar är allas vårt ansvar. Det här handlar egentligen om att vara orädd – att våga fråga och våga lyssna.

Diskussion om artikeln