Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Maria Hagberg växte upp i en familj med missbruk: ”Att minska på skammen är väldigt viktigt”

Ung kvinna med glasögon ler mot kameran.
Bildtext Maria Hagberg vill berätta sin historia för att hjälpa andra.

Maria Hagberg från Vörå växte upp med en mamma som var alkoholist. Under sin uppväxt fick hon hjälp genom Ninniverksamheten för barn och unga i familjer med missbruk. I dag är hon själv ledare på Ninniläger.

I dag är Maria Hagberg van att berätta sin historia. Men så har det inte alltid varit.

– Ännu i tonåren pratade jag nästan ingenting. Jag stängde in så mycket jag bara kunde, berättar Hagberg.

Till en början hade hon en alldeles vanlig barndom. Vändpunkten kom när hon var sex år.

Då började hennes mamma dricka. Alkoholproblemen skulle fortsätta de följande elva åren.

– Som barn innebar det nog en väldigt stor otrygghet. Än i dag är jag en ganska otrygg person, säger Hagberg.

Som barn innebar det nog en väldigt stor otrygghet. Än i dag är jag en ganska otrygg person.

I vuxen ålder har hon blivit diagnosticerad med ångest. Själv ser hon uppväxten i en osäker miljö som en bidragande orsak.

– I vissa perioder visste vi inte om mamma skulle överleva. Det har nog påverkat jättemycket.

Med på första Ninnilägret

Ninniverksamheten för barn i familjer med missbruk har Hagberg fått uppleva från första början.

Hennes mamma hade varit intagen på Pixnekliniken i Malax två gånger, ett par år innan man startade Ninniverksamheten. När USM skulle ordna det första Ninnilägret 2005 tog man kontakt med Hagbergs pappa.

– Han var genast med på det här att vi skulle vara med i lägerverksamheten, berättar hon.

På lägren pratade vi om missbruk och olika termer som man inte pratade om på andra ställen.

På det allra första Ninnilägret deltog Hagberg, hennes lillasyster och en tredje flicka. De fortsatte delta i lägren under hela barndomen och tonårstiden.

Som barn hade Hagberg svårt att se nyttan med Ninnilägren.

– Jag tycke mest det var något onödigt och jobbigt som jag blev tvingad att fara på.

Först som lite äldre började hon se fördelar med att ha deltagit.

– På lägren pratade vi om missbruk och olika termer som man inte pratade om på andra ställen.

Hjälp att hantera situationen

På Ninnilägren fick Hagberg och hennes syster veta mer om vad missbruk är och varför deras mamma betedde sig som hon gjorde.

– Som barn kunde vi ibland tänka att hon valde bort oss. Man fick hjälp med en massa motstridiga känslor och började också förstå sina egna reaktioner bättre.

Hagberg berättar att hon och systern också fick annat stöd under uppväxten, av bland annat psykolog och skolkurator. Ninniverksamheten är ändå den plats där de har fått störst hjälp med att hantera missbruket hemma.

– Det som har varit mest värdefullt har varit att få träffa andra som är i samma situation.

Det som har varit mest värdefullt har varit att få träffa andra som är i samma situation.

Hagberg har senare varit väldigt öppen med sin historia. Bland annat har hon skrivit om sin mammas alkoholmissbruk på bloggen Maskrosbarnet.

I dag åker Hagberg på Ninniläger i egenskap av ledare.

Viktigt att våga berätta

Hagberg säger att missbruk i familjen fortfarande är ett stort tabu för många.

– Det är en så stor skam att växa upp i ett missbruk. Att minska på den här skammen skulle nog vara väldigt viktigt, för då skulle fler barn och unga också våga berätta om hur de har det hemma och få stöd och hjälp.

Att våga berätta för någon vuxen är också Hagbergs uppmaning till barn och unga som befinner sig i samma situation som hon gjorde.

– Den här personen kanske inte kan göra något konkret, men det är mycket lättare att någon vet.

Att minska på den här skammen skulle vara väldigt viktigt, för då skulle fler barn och unga också våga berätta om hur de har det hemma och få stöd och hjälp.

Hagberg säger att en vuxen som får veta om situationen kan fungera som stöd och om inte annat föra en vidare till någon annan som vet lite mer och kan hjälpa lite bättre.

Hon poängterar också vikten av att ta hand om sig själv.

– Det är väldigt tungt att växa upp så här. Det är viktigt att man tar hand om sig själv och gör saker som man mår bra av och träffar människor som man mår bra av att umgås med. I synnerhet att man träffar vuxna människor som är friska är väldigt viktigt.

Stödgrupp ska hjälpa de osynliga barnen – Ninniverksamheten utvidgas till Jakobstad

Stöder barn i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa.