Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ekonomin fortsättningsvis kärv i Raseborg - nu hoppas staden på mer pengar från staten

Uppdaterad 02.09.2021 14:39.
Bänk och lusthus framför en stor gammal sjukhusbyggnad. Gräsplan invid.
Bildtext Coronapandemin har påverkat ekonomin i Raseborg.

Raseborgs stads ekonomi är fortfarande ansträngd. Staden ansöker därför om 1,5 miljoner euro i förhöjda statsandelar enligt prövning för år 2021.

Stadsstyrelsen i Raseborg fattade beslutet. I beredningen till styrelsen finns en rad motiveringar till ansökan till Finansministeriet.

Staden räknar med att nettokostnaderna ökar med 3,5 miljoner euro på grund av coronapandemin. De största ökningarna sker inom hälsovårdssektorn. Enbart kostnaderna för coronatestning beräknas uppgå till 1,6 miljoner euro.

Pandemin har också lett till att sjukdagarna för stadens anställda har ökat med i medeltal 2,2 dagar per anställd.

Arbetslösheten är fortfarande hög och befolkningen i Raseborg är äldre än i landets kommuner i medeltal. Det här leder till lägre skatteintäkter och högre vårdkostnader.

Ekonomin behöver kraftiga åtgärder

Raseborg har genomfört och kommer att genomföra flera åtgärder för att balansera ekonomi och det krävs kraftiga balanseringsåtgärder för att få stadens ekonomi i skick.

Finansministeriet granskade i våras stadens ekonomi och Raseborgs stad undgick då stämpeln kriskommun.

Ingå kommunstyrelse beslutade å sin sida att inte ansöka om förhöjning av kommunens statsandel eftersom Ingå inte uppfyller kriterierna.