Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg pusslar om äldrevården – klienterna i Lyckebo i Pojo flyttar till Brukets vårdhem i Karis

Från 2021
Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Brukets vårdhem är stadens namn på boendet som vårdbolaget Attendo tidigare drev i Karis.
Bild: Yle/Minna Almark

I oktober kommer den fjärde avdelningen på Brukets vårdhem i Karis att fyllas. Personalbrist har gjort att avdelningen har stått tom sedan Raseborgs stad tog över verksamheten av Attendo i våras.

Det är klienterna på det resurserade servicehemmet Lyckebo i Pojo som flyttar in i före detta Villa Pentby i Karis. I och med flytten kompletteras personalstyrkan på Brukets vårdhem så att enhetens verksamhet kan fungera till hundra procent.

Det finns 60 platser på de fyra avdelningarna i Brukets vårdhem. Hittills har bara tre av de fyra avdelningarna varit fyllda eftersom staden har haft svårt att rekrytera personal. Det betyder att 15 platser har varit lediga.

Det finns 16 klienter på Lyckebo i Pojo. På boendet bor personer med minnesstörningar och de kommer från olika delar av Raseborg.

Flytten till Brukets vårdhem kommer enligt planerna att ske under hösten.

- För tillfället renoveras den tomma avdelningen på enheten i Karis. De anhöriga till klienterna på Lyckebo har fått preliminär info om flytten och vi ska hålla ett informationsmöte för dem, säger Raseborgs äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola.

Lokalerna i Lyckebo uppfyller inte kriterierna för ett resurserat serviceboende och därför har staden beslutat att klienterna ska flytta någon annanstans.

Trång lokal för dagverksamhet i Karis

Dagverksamheten för de äldre i Karis och Pojo kommer i stället att ordnas i Lyckebos lokaler. Enligt stadens ursprungliga plan skulle dagverksamheten i Raseborg koncentreras till Ekenäs och Karis, men här sker det alltså förändringar.

För tillfället finns dagverksamheten i Karis i en lokal på Köpmansgatan.

- Den har varit bra eftersom den finns mitt i stan, men samtidigt är den väldigt trång och oändamålsenlig, säger Ala-Jaakkola.

Lokalerna i Lyckebo är däremot större och man kan bättre ta hänsyn till klienternas olika behov. Samtidigt är kraven på dagverksamhetens lokaler inte lika stora som på ett serviceboendes. Det är till exempel inte ett problem att alla inte har ett eget badrum.

Antalet klienter som deltar i dagverksamheten i Karis varierar, men i medeltal deltar mellan 10 och 14 personer i verksamheten.

- Vi hoppas att flera kommer att kunna delta när lokalerna blir bättre. Vi skjutsar klienter från Snappertuna och Tenala till Ekenäs, så jag tror inte det blir ett problem, säger Kirsi Ala-Jaakkola.

2.9.2021 rubriken ändrades eftersom den tidigare rubriken kunde ge det felaktiga intrycket att alla klienter på Brukets vårdhem kommer att bestå av klienter från Lyckebo.

Diskussion om artikeln