Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu väntar bättre tider – företagare i Österbotten ser ljust på framtiden

Rakennus remontti työmiehen kypärä Helsingissä. 12.5.2021.
Bildtext I barometern deltog 242 små och medelstora företag från olika branscher.

Den senaste företagsbarometern visar att små och medelstora företag ser hoppfullt på framtiden. "Förväntningarna har stigit tydligt", säger Hippi Hovi som är vd på Kust-Österbottens Företagare.

Företagen verkar se mer hoppfullt på framtiden än tidigare. Den senaste företagsbarometern visar höga förväntningar på omsättning, lönsamhet och antal anställda.

Det är små och medelstora företag som har svarat på företagsbarometern i Österbotten och Mellersta Österbotten.

– Förväntningarna har stigit tydligt. Och den här enkäten är gjord i juni och juli. Med tanke på vad som hänt på investeringsfronten nu under augusti så skulle siffrorna kunna vara ännu högre om enkäten gjordes nu, säger vd Hippi Hovi på Kust-Österbottens Företagare.

Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens företagare.
Bildtext Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens Företagare, säger att förväntningarna har stigit.

Företagens allmänna konjunkturutsikter visar ett saldo på plus 17. Det är på en högre nivå än motsvarande siffra i de mätningar som gjordes före coronaviruspandemin.

– Att vi har klarat pandemin är för mycket sagt. Men ser man på de här mätarna har vi nästan tagit oss ur den, säger Hovi.

Samtidigt säger han att det finns en viss osäkerhet, i synnerhet syns det i fråga om investeringar.

– Osäkerhetsmomentet finns fortfarande och är stort. Det har kommit investeringar utifrån, men hos småföretagen har investeringarna inte kommit i gång ännu.

Att vi har klarat pandemin är för mycket sagt. Men ser man på de här mätarna har vi nästan tagit oss ur den.

― Hippi Hovi, vd Kust-Österbottens Företagare

Glädjande att det finns gott om jobb

De största behoven verkar finnas inom marknadsföring och försäljning och i fråga om personalutveckling och utbildning.

De största externa hindren för utvecklingen är det allmänna konjunkturläget, tillgången till arbetskraft och konkurrenssituationen.

– Med de investeringar som vi ser ställs frågan varifrån vi ska få arbetskraft. Det framgår tydligt i enkäten att bristen på arbetskraft är största hindret för småföretagen att växa, säger Hovi.

Bristen på arbetskraft är största hindret för småföretagen att växa.

Utmaningar finns alltså, men samtidigt är Hovi glad över att många företag har lyckats hålla kvar sin personal också under coronatiden och att Österbotten har flera kommuner som i princip har full sysselsättning.

– Sju av tio företag säger att det inte blir några förändringar i fråga om personal. Och de som säger att det blir förändringar säger att mängden kommer att öka.

Aurora Botnia saapumassa Vaasan satamaan ensimmäistä kertaa 25.8.2021 kello 11 jälkeen
Bildtext Hovi säger att den nya Kvarkenfärjan kommer att föra mycket positivt med sig.

Förutom investeringar på till exempel batteriområdet i Vasa nämner Hovi nya Kvarkenfärjan Aurora Botnia som ett positivt tecken.

– Den för mycket gott med sig. Både när det gäller frakt, turism och allt möjligt.

Företagens tillväxtambitioner har däremot inte ökat i samma takt. Av de företag som besvarade enkäten uppger fyra av tio att de är starkt eller i mån av möjlighet tillväxtorienterade.

Totalt deltog 242 små och medelstora företag i barometern. Av dem var 65 procent företag i servicebranschen, 19 procent industriföretag, 8 procent företag i byggnadsbranschen och 8 procent företag i handelsbranschen.

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern. Undersökningen gjordes av Taloustutkimus Oy.