Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finnwatch: Caruna och Elenia fortsätter undgå skatt med aggressiv skatteplanering

Från 2021
En eldistributionscentral i Finno i Esbo.
Bildtext Caruna hör till de stora eldistributörerna i Finland.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Medborgarorganisationen Finnwatch har igen synat de stora eldistributörerna Carunas och Elenias metoder att undvika att betala skatt i Finland. Den nya rapporten visar att skattearrangemangen fortsätter trots att de väckt ilska på många håll.

För knappt ett år sedan publicerade Finnwatch en utredning som visade att Carunas och Elenias aggressiva skatteplanering hade lett till ett bortfall på 90 miljoner euro i skatteintäkter i Finland under åren 2015-2019.

Men skatteflykten fortsätter, säger Finnwatch. I fjol ledde Carunas skattearrangemang till ett skattebortfall på 10 miljoner euro. Elenia ska för sin del ha slutfört en stor organisationsreform som ger bolaget skatteförmåner i framtiden.

Hög ränta dras av på vinsten

Vad handlar det då om? I enkelhet minskar bolagen sin beskattningsbara vinst genom att betala konstgjort höga räntor på lån de fått av sina delägare. Ränteutgifterna är till en del avdragsgilla i beskattningen. År 2017 Caruna gjorde en vinst på 145 miljoner euro men betalade bara 6 miljoner euro i samfundsskatt.

Under fjolåret skedde inga större förändringar i vare sig Carunas eller Elenias finasieringsstruktur, konstaterar Finnwatch.

Soliditeten - eller nyckeltalet som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital - är negativ i bägge bolagen, för Caruna -2 procent och för Elenia -11 procent.

Verksamheten finansieras med lån

En negativ soliditet betyder i praktiken att bolagets verksamhet nästan helt och hållet finansieras med lånade pengar - och den höga räntan för de lånen blir en vinstöverföring inom koncernen.

Finland försöker kontrollera vinstöverföringarna lagstiftningsvägen genom att begränsa ränteavdragen. Enligt Finnwatch är begränsingarna inte särskilt stränga och det finns kryphål i lagen som gör det möjligt att minska den rörelsevinst som skattebjörnen vill ha sin del av.

Kryphålet kallas balansbefrielse och ligger däri att ett bolag kan dra av alla räntor om det går att bevisa att hela koncernen är skuldsatt - inte bara det dotterbolag som verkar i ett högskatteland.

Diskussion om artikeln