Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tomtförsäljningen går bra i Ingå – antalet Ingåbor ökade under årets första hälft

En byggnadskropp byggs upp på Ingåstrand.
Bildtext Försäljningen av Ingåstrandområdet gav kommunen över en miljon euro. Bilden från området är tagen i augusti.

Ingå kommun har sålt flera tomter under de första sex månaderna i år. Det här har lett till ett plus i kommunens budget.

Den totala summan av tomtförsäljningarna är drygt 1,6 miljoner euro.

I centrum såldes en del av Ålidens fastigheter och tomtmark för nya höghus på området Ingåstrand. På Västerbrinken och i Heimgård såldes tomter för småhus. Även i Bergvalla såldes ett markområde.

Laserhuset och röda bodar i Åliden i Ingå kyrkby.
Bildtext På Ålidens område har kommunala fastigheter bytt ägare.

Den största affären var försäljningen av Ingåstrandområdet vilken stod för cirka 1,3 miljoner euro.

I slutet av 2020 var det ännu oklart hur det skulle gå med försäljningen av tomter, så den här vinsten finns inte med i budgeten för 2021.

Kommunstyrelsen föreslår nu fullmäktige att det budgeterade resultatet ökar med 1,6 miljoner. Det betyder också att det budgeterade resultatet just nu är drygt 500 000 euro på plus.

Ny tidsgräns för tomtköpare

Kommunstyrelsen beslöt också att de som köper tomt av kommunen och vill bygga i Ingå får en tidsgräns på när huset ska vara klart.

Byggnadstiden fram till att yttertaket är klart ska vara tre år, beslöt styrelsen. Kommundirektören ska beakta det här i framtiden då tomter säljs.

Invånarantalet i Ingå ökade med 66 personer under årets första sex månader. I slutet av juni bodde det 5 387 invånare i Ingå.