Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Sockenbackaföräldrar oroade över planer på ersättande daghem: "Känns konstigt att lägga ner verksamheten på ett område där de svenskspråkiga familjerna bor"

Från 2021
Uppdaterad 02.09.2021 16:22.
En kvinna framför en byggnad.
Bildtext Ifall daghemmet Sockenstugan läggs ner kommer daghemsvägen bli betydligt längre för många familjer, säger Janina Riihimäki.
Bild: Yle/Petter Blomqvist

Föräldrar vid daghemmet Sockenstugan i Sockenbacka i Helsingfors är både missnöjda och oroade över stadens planer på att bygga ett nytt daghem vid Väverigränden. Det här befaras leda till att daghemmet Sockenstugan läggs ner och att många barnfamiljer får en betydligt längre väg till daghemmet.

I juni 2021 kom nämnden för fostran och utbildning i Helsingfors med beskedet om att göra en behovsutredning för ett nybyggt daghem på Väverigränden 3.

I samma process måste staden se över daghemmen, både de finska och de svenska, i området och eventuellt lägga ner en del av dem.

– Vi blev väldigt upprörda när vi fick höra det här, berättar Janina Riihimäki som är ordförande för daghemmet Sockenstugans Hem och Skola.

Hälften av föräldrarna till barnen i Sockenstugan bor i Kånala-området. För dem skulle vägen till det nya daghemmet bli mycket längre.

– Nu kan vi på tio minuter ta oss till daghemmet med sparkcykel eller till fots. En flytt skulle innebära mera buss- och bilåkning.

Det här skulle förlänga tiden det tar för föräldrarna att föra och hämta barnen – och också själva daghemsdagen för barnen.

– En del föräldrar uppskattar att det kan förlänga för- och hämttiderna med en timme.

Oro för att också skolan läggs ner

Dessutom finns det en lågstadieskola, med årskurserna ett och två, precis intill Sockenstugans daghem.

– Den, tillsammans med daghemmet, har en väldigt stor betydelse för den svenska gemenskapen här i norra Sockenbacka och i Kånala, säger Riihimäki.

Övergången till förskolan och skolan går dessutom smidigt när barnen är vana att vistas i området kring Sockenstugan.

Om daghemmet läggs ner oroar sig föräldrarna också för att skolan förr eller senare läggs ner.

– I så fall skulle också skoleleverna få en mycket längre väg till skolan. Den närmaste skolan ligger flera kilometer bort.

Varför lägga ner ett daghem på ett område där de svenskspråkiga familjerna bor?

Det som föräldrarna kanske mest förundrar sig över är varför staden skulle vilja lägga ner ett daghem på ett område där det bor så många svenskspråkiga barnfamiljer.

– För tillfället bor 75 procent av alla svenskspråkiga småbarnsfamiljer i Sockenbacka i norra delen av Sockenbacka och i Kånala. På området där det nya daghemmet skulle byggas bor däremot en jättelåg andel svenskspråkiga familjer.

Riihimäki har i princip inget emot att det byggs fler daghem. Det är placeringen av dem som förbryllar.

– Det känns konstigt att lägga ner daghemsverksamhet på ett område där så många svenskspråkiga familjer bor.

En byggnad.
Bildtext Det är fortfarande oklart huruvida daghemsverksamheten i Sockenstugan kommer få fortsätta.
Bild: Yle/Petter Blomqvist

Osäkert om ärendet kommer tas upp i fullmäktige

Anledningen till att Helsingfors stad börjat planera ett nytt daghem på Väverigränden är att det finns behov av fler daghemsplatser i området.

– Det gäller både svensk- och finskspråkiga barn, säger Ted Apter (Saml), som sitter i nämnden för fostran och utbildning och som också satt där förra mandatperioden, när ärendet började beredas.

Stadsmiljönämnden står för följande steg i planeringen. Den ska se över vilka möjligheter det finns för ett nytt daghem, allt från prisklasser till pedagogiska och materiella lösningar.

– Därefter kommer ärendet, beroende på hur stora kostnadskalkylerna är, tillbaka till nämnden för fostran och utbildning eller också hela vägen till stadsfullmäktige.

Apter misstänker ändå att kostnadskalkylerna inte kommer vara tillräckligt stora för att ärendet ska tas upp i fullmäktige.

Stadens interna hyror krånglar till det

Frågan Yle Huvudstadsregionen ställer sig är bara varför ett nytt daghem skulle behöva leda till att daghemmet Sockenstugan läggs ner, om det ändå finns efterfrågan på daghemsplatser i båda områdena.

Apter påminner om att staden än så länge inte fattat något beslut i frågan.

Det handlar för tillfället enbart om en behovsutredning. Men visst kan behovsutredningen leda till ett beslut om att Sockenstugan läggs ner.

– Det handlar om tre stycken daghem som eventuellt kan falla offer för det nya.

Problemet i den här ekvationen handlar inte enbart om efterfrågan på daghemsplatser, utan också om Helsingfors stads interna hyror.

– Stadens interna fastighetshyror stiger relativt mycket varje gång vi renoverar eller bygger nytt. Om vi genomför ett nytt projekt någonstans stiger hyrorna per kvadrat avsevärt mycket. Det är det här som leder till att alla gamla fastigheter inte alltid kan behållas.

Delvis på grund av de här interna hyrorna lönar det sig för staden att se över både svenska och finska enheter, som en helhetslösning.

– Det blir trots allt avsevärt förmånligare för den svenska sidan än om vi skulle göra det separat.

Större daghemsenheter bättre för personalbristen

Helsingfors stad har som mål att kunna erbjuda så mycket närservice som möjligt för just barnfamiljer.

Trots att Sockenstugans daghem skulle läggas ner behöver det ändå inte per automatik betyda att daghemsvägen blir längre för den största delen av barnfamiljerna i området.

– Sträckorna ses över ur en helhetssynvinkel, förklarar Apter.

Dessutom har det visat sig att större daghemsenheter råder bättre bot på personalbristen inom småbarnspedagogik.

– Sådana problem har vi ju haft runt om i Helsingfors. Större enheter underlättar både rekryteringen av personal och hur bra personalen hålls kvar. Det här är också något vi måste ta i beaktande.

Huruvida också skolan i Sockenbacka riskerar läggas ner ifall daghemmet gör det, kan Apter inte svara på.

– Den här planen grundar sig främst på daghemmen. Men visst lönar sig också för invånare att lyfta fram egna synpunkter.

Korrigering 2.9.2021 kl 16.22: Citatet: "För tillfället bor 75 procent av Helsingfors svenskspråkiga småbarnsfamiljer i norra delen av Sockenbacka och i Kånala" har ändrats till: "För tillfället bor 75 procent av alla svenskspråkiga småbarnsfamiljer i Sockenbacka i norra delen av Sockenbacka och i Kånala".

Diskussion om artikeln