Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förtroendevalda i Sjundeå får högre lön för sitt arbete

Fläkt i mötesrum.
Bildtext Höjningen gäller allt från styrelse och fullmäktige till nämnder och utskott.

De förtroendevalda i Sjundeå får högre arvoden för att sköta sina förtroendeuppdrag.

För ledamöterna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen höjs sammanträdesarvodet från 60 euro till 75 euro. I nämnderna och dess utskott höjs arvodena från 50 till 60 euro.

Också årsarvodet för ordförandena i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna och sektionerna höjs.

Kommunstyrelseordföranden får 3 300 euro per år, vilket är 550 euro mer än tidigare. Också kommunfullmäktigeordföranden får 550 euro mer, det vill säga ett årsarvode på 2 800 euro.

Arvodena för de förtroendevalda varierar beroende på hur stora kommuner det handlar om. De förtroendevalda i Sjundeå har haft lite lägre arvode än de i Ingå, där sammanträdesarvodet är 70 euro per möte.

Däremot är arvodet för Sjundeåpolitikerna betydligt lägre än i Lojo. Där är sammanträdesarvodet för fullmäktigeledamöter 127 euro per möte.

Beslutet krävde två omröstningar

De höjda arvodena kostar Sjundeå kommun kring 27 000 euro per år.

I fjol betalade Sjundeå kommun runt 98 000 euro i mötesarvoden. Det är 0,7 procent av kommunens totala personalkostnader.

Sjundeå kommunfullmäktige godkände arvodeshöjningen efter två omröstningar på sitt möte på måndagen (30.8).

Sannfinländarna ville att kommunstyrelsens förslag om höjda arvoden förkastas. Inga andra partier var med på noterna och förslaget att höja arvodena vann omröstningen med 24-3.

Socialdemokraten Arja Alho gjorde ett klämförslag om att när Sjundeå nästa gång ändrar sin förvaltningsstadga utreder man olika tillvägagångssätt och lämpliga alternativ till tidtabell för att ändra kommunens arvodesregler.

Klämförslaget fick inte tillräckligt stort understöd och förlorade omröstningen med rösterna 16-11.

Diskussion om artikeln