Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Frågan om eutanasi på agendan i Italien – namninsamling för folkomröstning pågår

Från 2021
Eutanasi
Bildtext Kampanjen för aktiv dödshjälp pågår till den 30 september.
Bild: Yle / Christin Sandberg

I Italien pågår en kampanj och namninsamling gällande en folkomröstning om eutanasi - aktiv dödshjälp.

– Målet var att få ihop 500 000 underskrifter fram till den sista september, och vi har redan över 750 000 namn. Det känns väldigt bra, säger Filomena Gallo, advokat från föreningen Luca Coscioni som med en rad andra organisationer bakom sig driver kampanjen.

Torsdagen den 26 augusti befinner sig Gallo tillsammans med Marco Cappato i Ancona för en presskonferens. Cappato är en radikal politiker, tidigare EU-parlamentariker och aktivist som gjort sig känd för att driva frågor som rör medborgerliga rättigheter.

Samtidigt pågår det en namninsamling med volontärer.

Eutanasi
Bildtext Politikern Marco Cappato är känd för att driva frågor som rör medborgerliga rättigheter.
Bild: Yle / Christin Sandberg

Marco Cappato följde år 2017 med den 40-årige före detta dj:n Fabiano Antoniani, som var förlamad och blind efter en olycka, till Schweiz där dödshjälp är lagligt. Fallet uppmärksammades stort i Italien efter att Antoniani hade vänt sig till alla möjliga instanser i hemlandet innan han tog det drastiska beslutet att resa till Schweiz.

"Mario" nekas utredning

Den här torsdagen är det ett annat fall med en 40-årig man, som kallas ”Mario”, från regionen Marche som uppmärksammas.

– ”Mario” är förlamad efter en bilolycka för tio år sedan, och vill själv få bestämma att han vill avsluta sig liv. Eftersom han vill slippa resa till Schweiz har han försökt alla möjliga lagliga vägar här, men inte kommit någonstans, säger Filomena Gallo, advokat från föreningen Luca Coscioni som driver fallet.

Filomena  Gallo
Bildtext Advokaten Filomena Gallo driver fallet "Mario".
Bild: Yle / Christin Sandberg

Det finns ett beslut från landets konstitutionsdomstol som säger att en person har rätt att begära att få en utredning av det personliga sjukdomstillståndet, och om det uppfyller kraven för att få tillgång till assisterat självmord inom det italienska hälso- och sjukvårdssystemet.

”Mario” har nekats en sådan utredning. Föreningen Luca Coscioni driver hans fall.

– Vi har överklagat hälsovårdsregionens beslut att inte ge Mario möjlighet att utreda förutsättningarna för att han ska få rätt till aktiv dödshjälp, säger Filomena Gallo.

Förutom fallet ”Mario” är det den pågående namninsamlingen för en folkomröstning om eutanasi som står i fokus.

Eutanasi
Bildtext Hittills har 750 000 personer undertecknat uppropet för en folkomröstning om aktiv dödshjälp.
Bild: Yle / Christin Sandberg

I Europa tillåts assisterad dödshjälp i fyra länder

I Europa är det i dag fyra länder som tillåter tillåter assisterad dödshjälp – också för utländska medborgare: Schweiz, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Även i Spanien fick aktiv dödshjälp grönt ljus i senaten i mars i år, och Portugal står på tur att legalisera dödshjälp.

Men liksom aborträtten så stöter eutanasi på hårt motstånd från Vatikanen, som anser att eutanasi är ett brott mot livet.

I ett dokument från Troskongregationen, som godkändes av påven Franciskus förra året, står det: ”Obotlig kan inte betyda att vården ska upphöra” - de som är dödssjuka har rätt att vårdas med omsorg”.

Även hos läkarkåren pågår diskussioner kring vad som händer med läkarens roll när läkaren ombeds att avsluta ett liv, istället för att göra allt han eller hon kan för att rädda liv.

Enligt en enkät från 2017 anser 71 procent av de italienska läkarna att eutanasi - aktiv eller passiv dödshjälp - och assisterat självmord ska vara tillåtet inom det nationella hälso- och sjukvårdssystemet.

54 procent av läkarna anger i samma undersökning att de skulle vara villiga att praktisera eutanasi.

Abort en liknande fråga

När det gäller aborträtten i Italien, som delar befolkningen i stort sett lika mycket som eutanasi, så är den garanterad enligt lag, men är i vissa delar av landet i praktiken i princip omöjligt att få tillgång till eftersom nästan inga läkare utför aborter.

Istället hänvisar läkare till samvetsfrihet och vägrar utföra den efterfrågade aborten, vilket de har laglig rätt att göra.

Arianna Perrone
Bildtext Arianna Perrone är en av dem som stöder kampanjen och som har skrivit på uppropet.
Bild: Yle / Christin Sandberg

Arianna Perrone, filosofistudent, som är en av dem som skrivit under kampanjen säger att rätten till eutanasi är starkt relaterad till rätten till abort. Enligt henne handlar det om två olika beslut som båda måste få utgå från den subjektivt upplevda situationen, och inte utifrån vad någon annan anser.

– Alla måste ha rätt att få bestämma när de inte längre vill vara i livet, säger hon.

Elena Montebovi och Francesco Carella är inne på samma spår.

– Det måste vara upp till var och en att bestämma över sitt eget liv och ha frihet att välja. Det kan inte vara någon annans rätt att bestämma, säger de och kopplar också frågan till aborträtten.

Eutanasi
Bildtext Elena Montebovi och Francesco Carella anser att alla bör ha rätt att välja.
Bild: Yle / Christin Sandberg

Rätt till livstestamente i Italien

I Italien finns lagstadgad rätt till livstestamente, vilket innebär att man kan välja vilken typ av vårdåtgärder man vill och inte vill ha, och om man vill att en behandling ska avslutas.

Både passiv och aktiv dödshjälp är dock förbjudet enligt lag och kan leda till långt fängelsestraff. Men enligt ett utlåtande från konstitutionsdomstolen har alltså en person som är vid medvetande, har en sjukdom som inte går att bota eller lindra och som lider svårt, rätt att få sitt fall prövat av hälso- och sjukvården.

Det handlar då om passiv dödshjälp, det vill säga att ha rätt att avstå från livsuppehållande behandling.

Folkomröstningen handlar om att läkare ska ges rätt att avsluta någons liv

Folkomröstningen handlar om att tillåta aktiv dödshjälp genom att läkare tillåts ge läkemedel, under vissa förutsättningar, som avslutar patientens liv. .

Enligt en opinionsundersökning från 2019 gjord på uppdrag av föreningen Luca Coscioni, som driver kampanjen, är 93 procent av italienarna för eutanasi, men endast hälften anser att det behövs en lagstadgad rätt.

De politiska partierna har dock inte sina positioner klara. I stora drag kan man dock säga att högerpartierna är mot dödshjälp medan det Demokratiska partiet (Pd), Femstjärnerörelsen (M5S) och vänstern (LeU) – vilka ingår i regeringskoalitionen – är mer för än mot, även om det fortfarande pågår diskussioner inom dessa partier.

Kampanjen syftar till att skapa folklig opinion för eutanasifrågan, vilket organisatörerna hoppas ska bidra till att få politikerna att lyfta upp frågan på den politiska dagordningen.

– Det handlar om frihet att välja. Den som lider måste få rätt att själv bestämma om han eller hon orkar leva vidare, säger Filomena Gallo.

Diskussion om artikeln