Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Naturresursinstitutet: Vargstammen för liten för att behålla sin genetiska livskraft

Från 2021
En varg i kvällssolen.
Bildtext I mars i år fanns det 279−321 vargar i Finland, enligt Naturresursinstitutet.
Bild: Tuomo Björksten/Yle

Den nuvarande vargstammen i Finland är för liten för att behålla sin genetiska livskraft under de närmaste generationerna. Det visar preliminära forskningsresultat från Naturresursinstitutet. Arbetet med att fastställa skyddsnivån för vargen pågår fortfarande. Skyddsnivån påverkar bland annat beslutet om stamvårdande jakt.

Vid Naturresursinstitutet pågår ett tvåårigt projekt där man ska definiera referensvärdet för en gynnsam skyddsnivå för vargstammen, alltså att stammen på sikt kan vara livskraftig i sin egen livsmiljö och att dess utbredningsområde inte krymper.

Referensvärdet ska användas för att planera förvaltningen av den finska vargstammen, och kommer bland annat att ha en inverkan på beslut om stamvårdande jakt på varg.

I juni föreslog en arbetsgrupp vid Jord- och skogsbruksministeriet att ett fem år långt försök för stamvårdande jakt på varg inleds. Det här förutsätter ändå att Naturresursinstitutet kommer till skott med att utarbeta ett referensvärde för en gynnsam skyddsnivå.

Mellanrapporten som publicerades i dag innehåller ännu inte något konkret referensvärde, utan arbetet pågår fortfarande. Målet är att de slutliga referensvärdena ska kunna publiceras hösten 2022.

Varg i Tyskland

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår stamvårdande jakt på varg

Naturresursinstitutet ska först syna vargstammens livskraft.

Vargstammen för liten för att behålla sin genetiska livskraft

Utgångspunkten för referensvärdet är att kunna räkna ut minsta livskraftiga population, det vill säga gränsen för att vargpopulationen ska kunna överleva.

– Hittills har projektet jobbat med att definiera minsta livskraftiga population på två sätt: både utifrån genetisk information och demokratisk information, såsom födelsetal och dödstal, ålder och kön och rörelse, säger forskningschef Katja Holmala på Naturresursinstitutet, i ett pressmeddelande.

Såväl demografiska som genetiska faktorer påverkar populationens livskraft och överlevnad.

Enligt mellanrapporten är den nuvarande vargstammen i Finland är för liten för att behålla sin genetiska livskraft under ett relativt kort tidsspann. Det handlar om de närmaste 17 åren ungefär, vilket är de fem följande varggenerationerna.

Trots kontakterna med vargstammen i Ryssland har den finska vargstammen förlorat genetisk variation under de senaste åren, enligt mellanrapporten. Den genetiska variationen är mindre i sydvästra Finland än i östra Finland, och förskjutningen av vargpopulationens tyngdpunkt mot västra Finland avspeglas i indikatorerna för hela landet. Det visar att varginvandringen från Ryssland inte räcker till för att uppväga förlusten av genetisk variation i denna lilla population.