Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen förhandlade om lättare coronarestriktioner – Sanna Marin: "Framtida målet är att hålla samhället så öppet som möjligt med vacciner"

Uppdaterad 02.09.2021 17:26.
Statsminister Sanna marin i närbild på Ständerhusets trappa.

Regeringen förhandlade under torsdagen om hur coronarestriktionerna kunde lättas. Bland annat ändringar i smittskyddslagen fanns på förhandlingsbordet. Inga slutliga beslut är ändå att vänta förrän nästa vecka.

Regeringen förhandlade på torsdagen i Ständerhuset i Helsingfors om Finlands hybridstrategi. Innan det höll Statsrådet ett allmänt sammanträde.

Bland annat förhandlade regeringen om att uppdatera smittskyddslagen åtgärder som det nuvarande smittoläget i coronaepidemin kräver.

Bland annat oppositionen har krävt en klar plan för hur Finland ska öppnas upp när tillräckligt många har fått coronavaccin.

Regeringen diskuterade hur restriktionerna ska lättas, och beslut om hybridstrategin väntas på måndagen.

Statsminister Sanna Marin sade redan i början av veckan att regeringen tänker stryka kravet på ett två meters säkerhetsavstånd ur smittskyddslagen. Målet är att föra detta ändringsförslag till riksdagen så fort som möjligt.

Regeringen behandlar säkerhetsavstånden i dag

Inför dagens möten sade Sanna Marin sade att säkerhetsavstånden är den mest brådskande frågan.

Flera andra ministrar uttryckte liknande förhoppningar då de kommenterade sina förväntningar på dagens förhandlingar.

Regeringen fattade ändå inga beslut i dag, men Sanna Marin hoppas processen går vidare då statsrådet sammanträder till ett extra möte senare i veckan, eller senast på måndagen.

Riksdagen sammanträder ändå först på tisdagen, och inga slutliga beslut är ändå att vänta innan riksdagen hinner behandla dem.

- Jag tycker det är viktigt att riksdagen skulle kunna behandla det här ärendet så fort den sammanträder, sade Sanna Marin.

Hon betonade att regeringen vill ändra bestämmelserna så fort som möjligt för att underlätta situationen inom sport-, kultur- och evenemangsbranscherna.

– Regeringen funderade också på andra ändringar i smittskyddslagen, och fortsätter behandlingen på måndagen. Då är det meningen att uppdateringen av hybridstrategin och ändringarna i smittskyddslagen ska godkännas i regeringen.

Regeringen arbetar med att uppdatera målen med coronastrategin. Hittills har målen varit att hindra viruset från att spridas i samhället, trygga hälsovården och skydda personer i riskgrupper.

- I framtiden kommer målen att vara att hålla samhället så öppet som möjligt med vacciner samtidigt som negativa ekonomiska, hälsomässiga och sociala effekter begränsas så mycket som möjligt. Hälsovårdens bärkraft måste tryggas och allvarliga sjukdomsfall undvikas, säger Sanna Marin.

Här kan du se sändningen med ministrarnas kommentarer när de lämnade Ständerhuset:

Regeringen förhandlade om coronaåtgärder
Regeringen förhandlade om coronaåtgärder - Spela upp på Arenan

Vaccinationsläget förbättras

Regeringen kommer att följa rekommendationen från Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd att minst 80 procent av befolkningen borde vara fullt vaccinerad innan alla restriktioner kan slopas.

– Vi strävar naturligtvis efter en betydligt högre vaccinationstäckning. Förhoppningsvis når vi över 90 procent, sade Sanna Marin.

– När över 80 procent av alla som är äldre än 12 år är fullt vaccinerade kan vi slopa restriktionerna. Då kan vi övergå till att vid behov motarbeta lokala smittohärdar med riktade åtgärder.

Hon konstaterade att vaccinationstäckningen hela tiden förbättras.

– Finland har ju köpt och fått extra vaccin. Den nuvarande bedömningen är att vi inom september kommer att få tillräckligt vaccin för en vaccinationstäckning på över 80 procent. Förhoppningen är att andelen vaccinerade ska överstiga gränsen i oktober. Samtidigt förbereder vi oss på att åtminstone en del av befolkningen borde få en tredje dos.

Coronapass för lokala smittohärdar

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) kommenterade beredningen av ett coronapass.

– Det är Social- och hälsovårdsministeriet som har ansvar för att bereda coronapasset. Justitieministeriets tjänstemän deltar också i arbetet. Jag väntar mig sådant resultatinriktat arbete att vi får ett förslag som kan förverkligas och hjälper upp situationen.

Sanna Marin berättade hur regeringen tänker när det gäller frivilliga coronapass.

– Även om vi når en hög vaccinationstäckning är regionala smittohärdar som snabbt måste fås under kontroll möjliga. Om man då måste ta till lokala restriktioner kunde dessa restriktioner slopas för de aktörer som frivilligt kräver vaccinationspass av sina kunder. Passen kunde alltså i dessa fall vara ett alternativ till restriktioner.

Spårningen av smittokedjor under lupp

De stora städerna vädjade på torsdagen till regeringen att lätta på spårningen av smittokedjor. Sanna Marin sade regeringen diskuterade den frågan grundligt. Hon förstår städernas önskan.

– Spårningen kräver mycket stora resurser som kanske kunde användas vettigare inom andra områden inom social- och hälsovården. Vi kommer också att diskutera den här frågan i dag i samband med att vi behandlar hybridstrategin. Frågan är vilken roll coronatesten kommer att ha i framtiden när allt fler blir fullt vaccinerade. Vi måste se till att vårdköerna inte blir för långa och att social- och hälsovården sköts bra.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa- och välfärd kommer att diskutera frågan med hälsovårdsfältet på fredagen.

Regeringen kommer att få information vad som kommit upp i dessa diskussioner.

– Vi tror att vi kommer att få in mera flexibilitet i smittspårningen så att vi inte använder hälsovårdens knappa resurser fel, sade Sanna Marin.

Olika åsikter om regeringens klimatarbete

Kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) betonade inför dagens förhandlingar att alla partier i regeringen är överens om klimatpolitikens mål.

– Tvärt emot vad man kunde tro när man läser nyheterna vet klimat- och miljöministrarna redan hur man ska kunna skära ner koldioxidutsläppen med de 11 miljoner ton som behövs för att Finland ska bli kolneutralt år 2035 så som regeringen lovar i regeringsprogrammet. Också om någon liten fråga kanske ännu är lite oklar handlar det om mycket små utsläppsmängder. Vi har i själva verket ett ganska gott samförstånd om de här åtgärderna. Speciellt om vi mångdubblar produktionen av biogas, som jag tror vi har nått enighet om, kommer vi nog att nå våra mål.

Men Centerns ordförande, finansminister Annika Saarikko svarade bestämt att ett sådant samförstånd inte finns.

– Jag har åtminstone inte fått någon rapport om något sådant. Vi är eniga om att vi borde bevara ett livsdugligt jordklot till kommande generationer, men vi har nog ännu orsak att diskutera detaljerna. Själv betonar jag att ekonomisk tillväxt, företagen och jord- och skogsbruket kan ge lösningar, inte bara problem.

Efter förhandlingarna påpekade inrikesminister Maria Ohisalo (Grön) att frågan har många aspekter.

– Vi har identifierat många möjliga åtgärder för att minska utsläppen, men det är en helt annan fråga om vi har fattat beslut om att faktiskt ta dem i bruk.

Här kan du se ministrarna anlända till Ständerhuset:

Regeringen förhandlar om coronaåtgärder
Regeringen förhandlar om coronaåtgärder - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln