Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De stora städerna vill se en förändring i smittspårningen – vill slopa karantäner för daghem och skolor

Uppdaterad 02.09.2021 16:20.
En sjukskötare tar ett coronatest på en kvinna.

De läkare som ansvarar för smittspårningen i våra sex största städer vill se en snabb förändring när det gäller smittspårningen, eftersom de anser att den helt enkelt inte fungerar. Ställningstagandet från Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleåborg har nu skickats vidare till regeringen, hälsomyndigheterna och de berörda ministerierna.

De stora städerna vill slopa smittspårningen i sin nuvarande form. Läkarna som ansvarar för städernas smittspårning vill nu istället se nationella riktlinjer för hur man ska rikta smittspårningen så att den blir ändamålsenlig.

Smittspårningen borde nu riktas så att de som löper störst risk för att smittas av coronavirus, som familjemedlemmar och personer som varit i kontakt med en coronasmittad under fritiden, prioriteras.

Dessutom anser man inom städerna att man inte ska försätta stora grupper i till exempel skolor, daghem och på arbetsplatser i karantän vid misstänkt exponering. Läkarna anser att det i den nuvarande epidemisituationen inte är vettigt att försätta stora grupper i karantän eftersom skadan sannolikt blir större än nyttan.

Erkki Partanen, en äldre man i svartbågade glasögon, får coronavirusvaccin.

Knappt 700 nya coronafall på torsdagen – "Epidemin är de ovaccinerades epidemi"

Myndigheterna uppskattar att 50 000-100 000 personer får en tredje vaccindos.

Enligt läkarna är risken att bli smittad av coronavirus betydligt mindre på arbetsplatser, inom hobbyverksamhet och i skolor och daghem än risken att bli smittad av en familjemedlem eller nära vän.

Största delen smittas nu av en person i samma hushåll eller en annan person i den egna närkretsen.

Enligt läkarna är det tydligt att det är omöjligt att helt eliminera coronaviruset. Vaccinen förhindrar ändå allvarlig coronasmitta. Därför anser läkarna att det inte längre är vettigt att försöka förhindra vartenda coronafall till vilket pris som helst.

Läkarnas ställningstagande har skickats till Statsrådets kansli, Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Smittspårningen belastar resten av hälsovården

Epidemisituationen i vårt land har under slutet av sommaren förändrats väsentligt. Deltavarianten har tillsammans med folks ökade närkontakter samt lindrigare begränsningar gjort att antalet coronafall ökat snabbt. Tack vare den allt högre vaccintäckningen har antalet allvarliga fall ändå inte ökat som under tidigare under epidemivågor.

Det finns stora problem i smittspårningen i synnerhet i huvudstadsregionen. Smittspårningen sker med fördröjning och det är omöjligt att nå alla exponerade i tid.

Smittspårningen kräver också en hel del personal och på många orter finns det för få anställda för att spårningen ska bli effektiv. 

Dessutom har det visat sig vara svårt att rekrytera mera personal eftersom största delen av hälsovårdspersonalen redan nu deltar i coronabekämpningen på olika sätt.

Redan nu finns det brist på personal inom hälsovården och köerna är långa inom primärvården.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets text "Suuret kaupungit haluavat pikaisen muutoksen koronan tartunnanjäljitykseen: laajoista karanteeneista esimerkiksi päiväkodeissa tulisi luopua"av Saara Hirvonen.