Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Vilda västern" och inte för barnens bästa – munskyddsrekommendationer väcker frustration i skolor i Svenskfinland

Från 2021
Två skolelever med munskydd spelar fotboll på gårdsplan.
Bildtext Kullo skola i Borgå är en av de skolor som har munskyddsrekommendation utomhus.
Bild: Yle / Mira Bäck

Barnens bästa har inte beaktats i de skolor där strängare munskyddsrekommendationer gäller. Det säger Hem och Skola, som ifrågasätter munskyddsrekommendationer utomhus. Lärarfacket talar om "vilda västern" samtidigt som alltfler ifrågasätter karatänsbestämmelserna i skolorna.

Inom skolvärlden i Svenskfinland höjs röster för att en del av restriktionerna ska lyftas tidigare, i synnerhet för yngre barn.

Barnen omfattas fortfarande av stränga karantänsbestämmelser och munskyddsrekommendationer i skolorna, trots att de allra flesta barn inte insjuknar allvarligt i corona och en stor del av lärarna är vaccinerade.

Till exempel i Borgå och Lovisa rekommenderas eleverna bära munskydd också utomhus. I Sibbo gäller munskyddsrekommendationerna från tredje klass. I Borgå gäller de från fjärde klass, eller från tredje klass om det är frågan om sammansatta klasser. I Helsingfors gäller rekommendationen att bära munskydd utomhus bara i enstaka skolor, som klass 6-9 i Norsen.

Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk säger att trots att det är en rekommendation, så uppfattas det som ett påbud. Om inte vuxna ska bära munskydd utomhus, allmänt i samhället, så borde inte barn heller behöva det, resonerar hon.

– Jag upplever väldigt starkt att man inte har sett till barnens behov och rättigheter, och det som känns hälsosamt. Jag anser att den friska luften är hälsosam, säger hon.

Verksamhetsledare Micaela Romantschuk vid Hem och skola i Finland.
Bildtext Micaela Romantschuk, verksamhetsledare på Hem och Skola påpekar att munskyddsrekommendationer utomhus ser ut som påbud även om de bara är rekommendationer.
Bild: Yle/Anna Savonius

Det är inte THL som har rekommenderat munskydden utomhus eller för barn som är yngre än 12, utan de lokala hälsomyndigheterna. Romantschuk varnar för övertramp.

– Det känns som om det är lite godtyckligt och väldigt beroende av enskilda experters åsikter. Jag tycker att det är lite skrämmande. Vi borde åtminstone i det här skedet nå en gemensam linje då det gäller barn och unga.

Romantschuk hänvisar till att man i andra nordiska länder, som Sverige och Danmark inte har den här typen av restriktioner och rekommendationer i nuläget i skolorna.

Munskydden är en rekommendation och inte ett tvång i skolorna, hur tydligt är det för barnen?

– Å ena sidan säger en lärare, som är en auktoritet, att man ska ha munskydd, fastän det är en rekommendation. En tredjeklassare kan omöjligt veta om hen får vara utan eller måste ha på. Det är olyckligt. Man borde i så fall vara väldigt tydlig och understryka att det bara är frågan om en rekommendation, säger Romantschuk.

Alla Borgåskolor följer inte munskyddsrekommendationen utomhus

I Borgå har vissa skolor gått emot coronastyrgruppens beslut om munskyddsrekommendation utomhus. Till exempel i den finska skolan i Hindhår har rektorn valt en egen linje, där barnen inte rekommenderas munskydd utomhus, med hänvisning till att det finns bra med utrymme utomhus.

Rikard Lindström är utbildningsdirektör i Borgå. Han sitter inte på beslutet om munskyddsrekommendationerna men samarbetar tätt med coronastyrgruppen som fattar besluten.

Hur ser du på balansgången mellan barnens rättigheter och coronarestriktioner?

– Det är en uppgift som skolan upplever många gånger som obekväm. Vi balanserar på en lina för att hålla bra kontakter till barnen. Man ska inte känna sig tvingad till något i skolan, utan allt ska ske i gott samarbete mellan elever och hem och skolan. Det är inte en lätt uppgift, säger Lindström.

Beslut att lägga alla Vasaskolor på distans under utredning

Inom lärarkåren i Svenskfinland finns en frustration över att behöva förhålla sig till olika regler som kan vara strängare än THL:s rekommendationer.

Till exempel i Vasa granskas som bäst ett beslut från december ifjol där alla skolor gick över till distansundervisning, fastän det inte nödvändigtvis var frågan om omfattande smittorisk.

Och vid skolor i Österbotten slopades rekommendationerna om munskydd utomhus ifjol höstas efter ett flera lärare hade konstaterat att rekommendationen var omöjlig att följa. Det säger ordförande Inger Damlin vid Finlands svenska lärarförbund.

– I munskyddsfrågan har det på elevsidan varit lite vilda västern, där man inom THL har tagit beslut och lokalt beslutat annorlunda. Det har kommit starka reaktioner på utomhusuppmaningen. Vi hoppas att det här snart är historia och att vi bara ska följa THL:s rekommendationer, säger Damlin.

Inger Damlin är ordförande för Finlands svenska lärarförbund.
Bildtext Inger Damlin säger att också lärarna har varit ansträngda av lokala rekommendationer som har varit strängare än nationella riktlinjer.
Bild: FSL/Frida Lönnroos

Karantänsbestämmelserna har lett till exceptionella arrangemang på fler håll i Svenskfinland så sent som den här veckan. Inger Damlin nämner Korsholms högstadium som exempel.

För en knapp vecka sedan sattes nästan tio lärare och många elever i karantän. Det ledde till att skolan inte hade tillräckligt med personal för att hålla i både när- och distansundervisningen samtidigt. Därför har alla 600 elever haft distansundervisning under hela veckan.

Smittspårningsläkare i de stora städerna: Man borde inte sätta hela klasser i karantän

På torsdagen riktade läkare som ansvarar för smittspårningen i Finlands sex största städer skarp kritik mot de nationella riktlinjerna då det gäller omfattande karantänsbestämmelser.

Skadorna är antagligen större än nyttan, då det gäller till exempel skolorna, konstaterar de ansvariga läkarna, och kräver snabbt uppdaterade direktiv.

Hur mycket har man tagit hänsyn till barnens bästa i de här situationerna, Inger Damlin?

– Jag tycker att övertolkningarna av THL:s tillämpningar inte alltid har gått med barnens bästa i fokus. Det vill vi poängtera från lärarförbundets sida, säger Damlin.

Diskussion om artikeln