Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ny metod ska komma åt gängbrottslighet i Sverige – "Kriminella utnyttjar invånarnas tystnad"

Från 2021
Uppdaterad 03.09.2021 08:35.
Polisinspektör Jonas Berg tittar över axeln då han kör bil.
Bildtext Polisinspektör Jonas Berg kör runt i det utsatta området Drottninghög.
Bild: Lucas Dahlström

Sverige ligger i topp i Europa då det kommer till dödligt skjutvapenvåld. Nu ska ett nytt kanadensiskt projekt få bort drogerna och gängen från en utsatt stadsdel i Helsingborg.

Det nyrenoverade höghusområdet i rött tegel badar i solsken. På en glasterrass sitter ett par och dricker eftermiddagskaffe. I bakgrunden ser man ännu ett höghus växa fram bakom byggplasten. Det är svårt att förstå att Drottninghög, som stadsdelen heter, är ett av drygt 60 så kallade utsatta områden i Sverige.

– När jag flyttade hit så hörde jag ganska mycket om att det fanns olika problem i området, men när man bor här så blir det något annat. Man ser det med egna ögon, säger Nisreen Kafa som bor i ett hus i närheten av Drottninghög.

Nisreen Kafa tittar in i kameran. Allvarlig min. I bakgrunden nybyggda tegelhus.
Bildtext Nisreen Kefa arbetar som brobyggare i Helsingborg. Hon lär bland annat nyblivna mammor svenska.
Bild: Lucas Dahlström

För några veckor sedan sköts en 25-årig man till döds några hundra meter från de nybyggda husen och oron finns kvar i luften.

– Mina barn får aldrig gå ut ensamma. Det är för osäkert. Kanske någon som möter dem på gatan gör något. Jag vågar inte heller gå ut på natten, det är jättejobbigt, säger Nisreen Kefa.

Utsatta områden

Utsatta områden är ett begrepp som är skapat och definierat av polisen.

Områdena har låg socioekonomisk status och kriminella har en inverkan på lokalsamhället.

I Sverige finns det totalt 61 utsatta områden.

Det finns tre olika nivåer av utsatta områden:

1) Utsatt område

Läget anses vara allvarligt.

2) Riskområde

Läget anses vara alarmerande.

3) Särskilt utsatt område

Läget anses vara akut.

Polisen har inte gått ut med information om att skjutningen har att göra med någon pågående konflikt i området, men mycket tyder på det.

– Jag kan inte uttala mig om enskilda fall, men generellt så är skjutningar i riskområden oftast kopplade till kriminella nätverk. Då handlar det antingen om uppgörelser mellan olika nätverk eller att man har konflikter internt inom ett nätverk, säger Jonas Berg, polisinspektör i Helsingborg.

Graffiti på vägg i Drottninghög
Bildtext Drottninghög i Helsingborg är enligt polisen ett riskområde som kan utvecklas till ett särskilt utsatt område.
Bild: Lucas Dahlström

Sveriges dödsskjutningar i topp i Europa

I motsats till Finland, där skjutvapenvåldet främst sker i familjerelaterad eller liknande kontext, är skjutningar vanligast i kriminella miljöer i Sverige, enligt en rapport gjord av det Brottsförebyggande rådet.

Antalet skjutningar har hållits på ungefär samma nivå sedan 2017.

Samma rapport slår fast att Sverige ligger i topp när det gäller dödligt skjutvapenvåld i Europa, bland de länder man undersökt. Och Sverige är unikt då man ser till trenden. I de flesta andra länder minskar skjutvapenvåldet, men i Sverige har det ökat kraftigt sedan millennieskiftet.

– Tyvärr har kriminaliteten eskalerat den senaste tiden. Det har blivit en ond cirkel och det har gått fortare och fortare och det har blivit allvarligare och allvarligare. Det är samma utveckling som vi ser i hela landet, säger Jonas Berg.

Samtidigt finns det positiva exempel. I Malmö har skjutningarna minskat rejält sedan man drog igång den våldsförebyggande satsningen Sluta skjut.

Regeringen föreslår straffskärpningar

Sedan den nuvarande regeringen 2014 tillträdde har man kommit med ungefär 60 förslag för straffskärpningar relaterade till den organiserade brottsligheten. Man har presenterat ett 34-punktsprogram för att komma åt gängkriminaliteten och för en dryg vecka sedan tog man emot en gängbrottsutredning där ytterligare straffskärpningar föreslås.

– Det är de mest omfattande straffskärpningarna mot gängkriminaliteten som har presenterats, sade justitieminister Morgan Johansson (S) på en presskonferens.

Morgan Johansson med Sveriges flaggor i bakgrunden.
Bildtext Sveriges justitieminister Morgan Johansson vill se skärpta straff.
Bild: Pelle T. Nilsson / AOP

– Gängen bör mötas med samma lagar och verktyg som vi använder mot terrorister och spioner, sade oppositionspartiet Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell till SVT då gängbrottsutredningen presenterats.

Men trots de hårdare tagen och strängare straffen har skjutvapenvåldet fortsatt att öka.

När det gäller övrigt dödligt våld ligger Sverige dock fortfarande på väldigt låga nivåer jämfört med andra europeiska länder.

Kanadensisk succémetod ska komma åt problemen

På grund av den utbredda kriminaliteten och narkotikahandeln i området Drottninghög i Helsingborg vill staden nu testa något nytt. I augusti besökte den kanadensiska kriminologen och före detta polisen Gregory Saville området. Han lärde ut en metod som han själv utvecklat som kallas för SafeGrowth. Den har använts i våldsdrabbade områden på andra håll i världen, bland annat i Kanada, USA och Australien. Med goda resultat.

Iman Abbas skrattar och tittar in i kameran
Bildtext Helsingborgs säkerhetsstrateg Iman Abbas vill se en förändring i Drottninghög.
Bild: Lucas Dahlström

– Man har arbetat med ett botten-upp-perspektiv för att man tror att brottsligheten hanteras bäst i det egna området tillsammans med de som bor där, som faktiskt har kunskap om vilka problemen är, säger Iman Abbas som är säkerhetsstrateg i Helsingborg. 

Projektet går i korthet ut på att invånarna skapar grupper och utbildas i brottsförebyggande arbete och startar mindre projekt tillsammans med polis och kommun.

– Drottninghög är ett område där det händer väldigt mycket. Jag förstår att man kan tycka att det här är ytterligare ett projekt i mängden som vi genomför, men innovationen i den här metoden ligger i att vi arbetar tillsammans med invånare, de blir våra kollegor, säger Abbas.

En svensk polisbil som kör i ett parkeringshus
Bildtext Polisen är närvarande i de utsatta områdena.
Bild: Lucas Dahlström

Polisen: “Vi lägger inte över ansvaret på de boende”

Nisreen Kafa är en av de engagerade invånarna som deltar i projektet. Hon vill att stadsdelen ska kunna tvätta bort stämpeln “utsatt område”.

– Jag hoppas att projektet kan bidra till att det känns bättre, tryggare. Att det leder till förbättring, på riktigt. Att det inte bara är tomma ord, säger Kafa.

Hon säger att det är viktigt att allt ansvar inte lämnas över på de som bor i området. 

– Vissa tänker att personer som bor i området har stort, eller allt ansvar för det som händer här, säger Kafa.

Iman Abbas och Nisreen Kafa skrattar och tittar på varandra.
Bildtext Iman Abbas och Nisreen Kafa har båda deltagit i SafeGrowth-kursen.
Bild: Lucas Dahlström

Polisen Jonas Berg tror inte att projektet kommer att leda till att polisen eller kommunen tar ett mindre ansvar.

– Vi lägger inte över något ansvar på de boende, tvärtom så försöker vi stärka dem. Från polisens sida ser vi väldigt positivt på projektet då det möter många av de behoven som vi anser att finns i det här området. Framför allt då det kommer till behovet av kollektiv förmåga, säger han.

Polisinspektör Jonas Berg på ett tak ovanför ett bostadsområde.
Bildtext Jonas Berg säger att samhället kan "störa bort" gängen genom att vara mer uppmärksamma på sin omgivning.
Bild: Lucas Dahlström

Ny rapport: Skrämselkapital tystar grannarna

Enligt en färsk rapport från Brottsförebyggande rådet har narkotikaförsäljningen i Sverige genomgått en professionalisering. Rapporten slår också fast att kriminella nätverk genom ett skrämselkapital kan hantera och sälja narkotika relativt öppet, utan risk för att allmänheten ringer polisen.

Den här tystnadskulturen menar polisinspektör Jonas Berg att projektet i Drottningshög kunde motverka.

– Vi får väldigt lite uppringningar och tips från boende om saker och ting som händer. Vi ser på olika sätt hur de kriminella utnyttjar detta och de kan ganska ostört stå och sälja narkotika på olika platser utan att de boende reagerar och tipsar polisen, säger Jonas Berg.

Stadsbild, Helsingborg. Några höghus och båtar i förgrunden.
Bildtext Under den senaste månaden har tre skjutningar skett i Helsingborg.
Bild: Lucas Dahlström

Säkerhetsstrateg Iman Abbas hoppas också att projektet ska leda till en tydlig förändring då det kommer till attityden mot det egna grannskapet.

– En del av lösningen kan vara att man tittar ut genom sitt fönster och att man bryr sig om vad som händer utanför den egna porten, säger hon.

Lyssna också på Nyhetspodden om det svenska gängvåldet:

Hämnd och utanförskap - därför fortsätter det svenska gängvåldet

17:10