Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

MT:s gallup: Hälften av de röstberättigade vet inte vad välfärdsområdesvalet går ut på

Från 2021
Uppdaterad 25.11.2021 11:24.
En person lägger in en valsedel med stämpel på i en box av trä.
Bildtext Det första välfärdsområdesvalet hålls i januari nästa år.
Bild: Lehtikuva

Endast en tredjedel av de röstberättigade vet vad de kommande fullmäktigepolitikerna i Finlands 21 välfärdsområden ska besluta om, visar en gallup som tidningen Maaseudun Tulevaisuus gjort.

Det första välfärdsområdesvalet hålls den 23 januari på fastlandet. Enligt tidningens gallup tänker knappt 68 procent av de svarande rösta i valet, men alla vet inte vad valet går ut på.

Över 52 procent av de som bor utanför Helsingfors kunde inte säga vilka uppgifter som hör till välfärdsområdesfullmäktige.

I Helsingfors ordnas inte välfärdsområdesvalet, eftersom Helsingfors stad i fortsättningen också ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna.

Kvinnor har sämre kunskap om valet – likaså yngre

Gallupen visar att utbildningsnivå inverkar på kunskapen om valet. Av de akademiskt utbildade svarandena visste 43 procent vad fullmäktige i välfärdsområdena fattar beslut om. Var fjärde med grundskoleutbildning visste svaret på den frågan.

En skillnad syns också mellan män och kvinnor. Cirka 41 procent av männen uppger att de vet vad valet handlar om, medan samma siffra för kvinnor är knappt 26 procent.

Äldre personer har också bättre koll än yngre.

SFP:s anhängare vet mest om valet – Sannfinländarnas och KD:s väljare minst

Beträffande partitillhörighet kan man säga att SFP:s anhängare känner bäst till valet. Bland dem vet 48 procent vad valet handlar om. Sannfinländarnas och Kristdemokraternas anhängare är minst bekanta med valet – av dem visste var fjärde vad välfärdsområdesvalet är.

Gallupen visar att nylänningarna är de som är mest entusiastiska inför valet – och ivrigast på att rösta. Minst entusiastisk är man i Norra och Östra Finland.

Drygt 1 000 personer deltog i gallupen.

Allt du behöver veta om välfärdsområdesvalet

  • 21 välfärdsområden skapas på fastlandet. I valet, som hålls den 23 januari, väljs medlemmar till välfärdsområdesfullmäktige. Det här är den grupp som har högsta beslutanderätt i området.

  • Fullmäktige ansvarar kort och gott för social- och hälsovården, något som kommunerna tidigare ansvarat för.

  • Röstberättigade är, likt andra val förutom församlingsval, personer som fyllt 18 år.

  • Antalet ledamöter i fullmäktige beror på områdets storlek, men de minsta välfärdsområdena måste ha minst 59 ledamöter och de största minst 89 ledamöter. Läs mer om fördelningen över fullmäktigeplatser i de olika områdena här.

  • Valet är proportionellt, vilket betyder att antalet mandat ett parti får står i proportion till antalet röster partiet får i valet (t.ex. om ett parti får 20 procent av rösterna, får partiet 20 procent av platserna i fullmäktige).

  • Från och med år 2025 hålls välfärdsområdesvalet samtidigt som kommunalvalet.

Läs ännu mer om valet här.