Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Cancerorganisationerna oroade: Coronapandemin har lett till att alla cancerfall inte upptäcks

Från 2021
Uppdaterad 03.09.2021 11:13.
En animerad bild av en cancercell som landat på någon annan cell i kroppen.
Bildtext Arkivbild.

Cancerdiagnoserna blev färre under fjolåret, på grund av coronapandemin.

Under år 2020 diagnosticerades 1 200 färre cancerfall än året innan, visar Cancerregistrets statistik. Det är en minskning med 3,6 procent.

Cancerorganisationerna uttrycker bekymmer för den sjunkande siffran eftersom en försenad diagnos kan leda till ett svårare sjukdomsförlopp. Organisationerna påpekar att cancerfallen tenderar öka i stället för minska då befolkningen blir äldre.

Tidigare visade analys av Cancerregistret att provtagningen minskat under pandemin - uppgifterna som publicerades i dag pekar på att det här sannolikt resulterat i att färre cancerfall har upptäckts.

Färre uppsökte vård för sina symptom

Tomas Tanskanen är ansvarig läkare på Cancerorganisationerna är orolig för läget, trots att siffrorna är preliminära.

- Vi hade inte väntat oss så här stor nedgång i nya cancerfall - trenden borde vara den motsatta. Ju senare en diagnos görs desto svårare blir behandlingen för patienten. Det krävs möjligen större operationer och starkare medicinering och sjukdomen försämrar livskvaliteten mer.

Tanskanen nämner en orsak till varför färre cancerfall diagnosticerats under pandemin.

- Folk har kanske inte i samma utsträckning sökt vård för sina symptom under pandemin. Det kan bero på rädsla för att smittas av coronavirus. Det märktes i synnerhet under början pandemin, i april och maj 2020.

Tomas tanskanen
Bildtext Tomas Tanskanen
Bild: Finlands cancerregister

Diskussion om artikeln