Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Vaccinskyddet efter två doser minskar med tiden – men det är i det här skedet inget stort problem för de flesta, säger experter

Från 2021
Vaccination i Israel.
Bildtext I Israel har alla personer som är 12 år eller äldre nu rätt till en tredje vaccindos.
Bild: Abir Sultan / EPA

Erfarenheter från flera länder visar att det skydd som coronavaccinen ger minskar med tiden. Det har blivit en varningssignal också för Finland. Samtidigt har de allra flesta som har vaccinerats två gånger fortfarande ett gott skydd mot allvarlig sjukdom – undantaget är vissa äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

I Israel var man tidig och snabb med att vaccinera stora delar av sin befolkning – med start redan i december i fjol, och man lyckades också öppna upp samhället tidigt på våren. 

Men på sistone har smittfallen i landet varit många. 

Mätningar där visar att ungefär sex månader efter den andra dosen coronavaccin så är nivån av antikroppar i blodet avsevärt mycket lägre än ett par veckor efter vaccinationen. 

– Det här leder framför allt till att skyddet mot lindrig covid-19 minskar, genom att skyddet mot virusinfektion i slemhinnorna går ned, påpekar Mika Rämet som är chef vid vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet
Bildtext Vaccinexperten Mika Rämet vid Tammerfors universitet.
Bild: Joni Tammela / Yle

Preliminära data som publicerades av den israeliska regeringen i juli har visat att Pfizers vaccin var bara 16 procent effektivt mot symtomatisk smitta – alltså mot att insjukna ens lindrigt – för personer som hade fått den andra vaccindosen i januari. För de som hade fått den andra dosen i april var skyddet 79 procent.

Det här antyder att skyddet minskar efter några månader. 

Institutet för hälsa och välfärd tittar som bäst närmare på det här, så mer klarhet väntas också från Finland på den här punkten så småningom.

Men redan nu så bekräftar en stor brittisk undersökning fenomenet. I Storbritannien var minskningen ändå inte lika drastisk som i Israel. 

I Storbritannien noterade man att det skydd Pfizers vaccin ger mot infektion, efter två vaccindoser, gick ned från 88 procent till 74 procent, på sex månader. Astra Zenecas skydd minskade från 77 procent till 67 procent under samma period.

Pfizers vaccin tappar snabbare i effekt än Astra Zeneca

Enligt forskningsdata från Oxford-universitetet i Storbritannien är nedgången i vaccinskyddet lite snabbare för Pfizers coronavaccin än Astra Zenecas.

Pfizers vaccin, som både Israel och Finland främst har använt sig av, ger till att börja med ett högre skydd, men 3,5 månader efter den andra dosen är skyddet på samma nivå som Astra Zenecas, och efter det lägre, enligt det brittiska datamaterialet.

Under de senaste veckorna har det skett allt fler genombrottsinfektioner i Israel. Fler vaccinerade har alltså fått covid-19.

– Det uppstod coronainfektioner hos personer som hade vaccinerats två gånger, och det ledde också i vissa fall till allvarliga sjukdomsfall, påpekar Rämet. 

Att så här skulle ske var väntat eftersom inget vaccin skyddar till 100 procent. 

– Risken för allvarlig sjukdom gäller främst äldre personer, till exempel de som är över 60 år, och riskgrupper, kommenterar Mika Rämet.

Israel reagerade redan tidigt på sommaren genom att besluta att både personer med nedsatt immunförsvar och äldre ska få en tredje vaccindos, påpekar Rämet. Det har sedan utvidgats till att gälla alla som är 12 år eller äldre.

I och med att utländsk forskning visar att vaccinskyddet minskar så kom också Institutet för hälsa och välfärd för några dagar sedan med en rekommendation om att Finland ska ge vissa grupper en tredje dos. 

De första som föreslås få en tredje dos är personer med nedsatt immunförsvar, äldre personer som fick vaccinet tidigt i år med ett dosintervall på bara 3–4 veckor, och personal inom vården.

Helena Mäki sai koronavirusrokotteen Helsingissä 1. helmikuuta.
Bildtext Flera äldre personer kan komma att få en tredje dos snart om hälsomyndighetens förslag får grönt ljus av Social- och hälsovårdsministeriet och regeringen.
Bild: Silja Viitala / Yle

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har samtidigt konstaterat att det endast är personer med kraftigt nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av behandling eller sjukdom, som skulle behöva få en tredje dos i det här skedet.

Bara en liten nedgång i skyddet mot allvarlig sjukdom

Den goda nyheten i det här sammanhanget är ändå att skyddet mot allvarlig sjukdom är på en god nivå för de flesta ännu sex månader efter den andra dosen. Det har experter i Israel, Storbritannien och USA kommit fram till. Skyddet har minskat en del, men inte så mycket.

Mika Rämet betonar också att de flesta som har fått två coronavaccindoser i Finland har ett gott skydd mot allvarlig covid-19 för tillfället.

Det är alltså till exempel äldre och personer med nedsatt immunförsvar som är i riskzonen och skulle kunna behöva få en extra dos snart, liksom också vårdpersonal (framför allt för att skydda patienterna). Institutet för hälsa och välfärd ska inom den närmaste tiden berätta mer exakt vilka grupper som föreslås få en tredje dos.

Rämet påpekar att han själv har fått sin andra vaccindos för några veckor sedan och inte hör till någon riskgrupp. Han är därmed inte alls oroad för att bli allvarligt sjuk av coronaviruset i det här skedet.

– Det kan hända att jag någon gång behöver en tredje dos vaccin för att få ett långvarigt skydd mot covid-19. Det får bli så om det blir aktuellt. För tillfället är det ändå ingen brådska för min del, säger han.

Vaccinexperter som Svenska Yle har talat med tidigare har också betonat att antikropparna som mäts i blodet inte heller utgör hela det skydd vaccinerna ger upphov till. Därmed är det inte så dramatiskt att mängden antikroppar minskar efter några månader.

Vi har nämligen också B- och T-celler som skyddar oss. B-cellerna kan vid behov snabbt producera fler antikroppar som neutraliserar, eller "slår ihjäl", viruset. Och dessutom har vi T-celler som slår ut virusinfekterade celler. 

Ska alla som fått två doser också få en tredje?

Under hösten ska finländska hälsomyndigheter ta ställning till om fler i befolkningen borde få en tredje dos, utgående från vad forskningen visar då.

– Israel är ett bra exempel att titta på. Vi ska se vad som sker där, i och med att de var tidigare med sina vaccinationer, säger Mika Rämet.

Han bedömer att det är troligt att alla som har fått två doser också kommer att rekommenderas att ta en tredje så småningom.

– Det är typiskt att en serie vaccinationer består av tre doser. Så är det till exempel med vaccinet mot hepatit, för att man ska få ett långvarigt skydd.

Rämet tror också att om en tredje coronavaccindos blir nödvändig så kommer den att ge ett långvarigt skydd. 

Virusvarianter är en utmaning, men vaccinen kan uppdateras

Hur eventuella framtida virusvarianter kommer att påverka vaccinskyddet vet man ändå inte med säkerhet. Skyddet kan bli lägre, men experter bedömer allmänt att vaccinerna ändå kommer att kunna bita på viruset. 

Dessutom går det relativt snabbt att uppdatera coronavaccinerna vid behov – särskilt de som bygger på mRNA-teknik, såsom till exempel Pfizers och Modernas coronavaccin gör.

EU har i det här skedet förberett sig på att kunna vaccinera befolkningen med mRNA-vacciner under de kommande två åren. Unionen har till exempel reserverat 1,8 miljarder doser av Pfizers coronavaccin fram till slutet av år 2023.

Viruset har blivit endemiskt – att insjukna kan ge tilläggsskydd

Även om vaccinationstäckningen blir hög i vårt land så är det troligt att coronaviruset kommer att fortsätta sprida sig. Det beror till exempel på att också vaccinerade kan sprida viruset i viss mån. Viruset är alltså här för att stanna, precis såsom influensaviruset.

Rämet påpekar att spridningen samtidigt ger folk möjlighet att få extra skydd genom att insjukna i själva sjukdomen. De vaccinerade som blir sjuka insjuknar då troligen bara lindrigt. 

– Och det ökar också skyddet mot covid-19 när man infekteras av själva viruset, påpekar han.

Samtidigt innebär det förstås alltid en risk att insjukna i covid-19. Man kan i sällsynta fall drabbas allvarligt även om man är vaccinerad och så finns det en viss risk för postcovid, alltså symtom som hänger kvar eller blir tydliga först en tid efter covid-19-sjukdomen. 

Forskning visar ändå att risken för postcovid bara är hälften så stor hos vaccinerade som hos ovaccinerade.