Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå säger inte upp avtalet om busstransporterna än: “Vi samlar erfarenheter innan vi fattar beslut”

en bild på en hand som håller i ryggstödet
Bildtext Borgå stad har upphandlat de busstransporter som till exempel skolor använder då de besöker simhallen.

Borgå stad följer under de närmaste veckorna med om staden får de skjutsar den vill ha, om chaufförernas språkkunskaper är tillräckliga och hur prisnivåerna utvecklas.

– Inget nytt beslut har alltså fattats. När vi samlat på oss erfarenheter av avtalet ser vi om vi fortsätter med det eller inte, konstaterar Henrik Rainio, finansdirektör vid Borgå stad.

Saken har diskuterats inofficiellt bland tjänstemän och politiker, och i det här skedet säger staden alltså inte upp det nya ramavtalet.

Som vi berättade tidigare har staden valt trafikanter för det nya ramavtalet för Borgå stads busstrafik. Inom avtalet tävlar de utvalda bolagen om stadens beställningstrafik under de kommande fyra åren.

Men inga Borgåföretag är med i det nya avtalet. Det här beror dels på att de inte kände till att ett nytt avtal höll på att upphandlas, och dels på att det för första gången var ett konsultbolag som skötte upphandlingen för stadens del.

Konsultbolaget hade formulerat texten i annonsen så att de lokala bussbolagen trodde att upphandlingen inte alls berörde transporter inom Borgånejden.

Frågan har diskuterats av både politiker och tjänstemän

Då det klarnade att lokala bolag gått miste om stadens beställningstrafik under flera år framöver ledde det till en kritikstorm. Stadsstyrelsen diskuterade därför frågan utanför möteslistan på sitt senaste möte.

– Inom de närmaste två till tre veckorna får vi veta mer om hur avtalet fungerar. Vi har bara haft någon enstaka färd så här långt, och har för lite data för att säga hur saker och ting fungerar, säger Rainio.

Enligt honom behöver staden minst ett tiotal färder för att kunna jämföra det nya avtalet med föregående period.

Det nya ramavtalet trädde i kraft i början av augusti, och det var finansdirektör Henrik Rainio som fattade beslut om det.

– I det här skedet har vi inga grunder för att säga upp avtalet. Om det blir aktuellt måste det ju finnas grunder till en uppsägning, konstaterar han.

"Flera olyckliga omständigheter ligger bakom"

Om det finns problem kan staden alltså säga upp avtalet, men uppsägningstiden är sex månader. Politikerna i Borgå ska få tilläggsinformation om läget efter att staden samlat ihop sitt analysmaterial.

De lokala bussbolagen i Borgå har enligt upphandlingschef Tarja Juvonen informerats om läget.

– Inte är det här ju trevligt för dem, eller för någon annan av oss. Vi är i den här situationen till följd av flera olyckliga omständigheter. Vi försöker vårt bästa för att få till stånd ett bra slutresultat, säger hon.