Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stad beviljas pengar för språkduschprojekt – målet är att utveckla barnens tvåspråkighet

Elev ritar under en lektion.
Bildtext Målet är att utveckla barnens tvåspråkighet.

Hangö stad har beviljats 8 500 euro för ett språkduschtandem-projekt av Utbildningsstyrelsen.

Beslutet kom i våras och det gäller förskolor och grundskolor.

Under hösten 2021 ska verksamheten inledas i alla stadens förskolor och grundskolor i årskurserna 1-3.

Målet är att utveckla barnens tvåspråkighet och det följer strategin om Finlands två nationalspråk.

Stödet upphör i slutet av år 2022. De totala nettoutgifterna för projketet är 10 625 euro.

Staden måste själv stå för 20 procent självfinansieringsandel som beaktas i småbarnspedagogikens och grundskolornas budget för åren 2021 och 2022.