Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stor oro bland svenskspråkiga organisationer för hur Veikkaus vinstpengar fördelas – "Transparenta kriterier behövs"

Från 2021
Uppdaterad 04.09.2021 07:12.
Mikaela Nylander
Bildtext Statssekreterare Mikaela Nylander sitter med i en arbetsgrupp som ska ta fram en ny finansieringsmodell för organisationerna.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Reformen av hur spelbolaget Veikkaus pengaspelsintänkter delas ut väcker oro bland finlandssvenska organisationer. Statssekreterare Mikaela Nylander säger att kriterierna för vem som får vad måste vara transparenta och trovärdiga.

Svenska Yle berättade på fredagen att det bland de finlandssvenska social- och hälsovårdsorganisationerna finns en oro inför framtiden. Veikkaus penningspelsintäkter sinar och planerna på ett nytt finansieringssystem innehåller risker för det svenska.

Oro för utsatta grupper i Svenskfinland då Veikkaus spelintäkter ses över

6:19

En arbetsgrupp föreslog i vintras att utdelningen till de allmännyttiga medborgarorganisationerna flyttas över till budgetramen.

Många befarar ökad politisk styrning om det skulle gå så att penningspelsintäkterna i framtiden betraktas som allmänna inkomstposter i statsbudgeten.

På finlandssvenskt håll är många vidare rädda för att förståelsen för att det behövs organisationer som uttryckligen verkar på svenska minskar.

Många problem kan undvikas genom klara kriterier

Statssekreterare Mikaela Nylander vid Justitieministeriet sitter med i en nygrundad arbetsgrupp som har i uppgift att ta fram en ny finansieringsmodell för verksamheten som finansieras med intäkter från penningspel.

Närbild på en spelautomat och en hand som trycker på en stor knapp där det står pelaa.
Bild: Yle/Mira Bäck

Arbetsgruppen har inte ännu påbörjat sitt arbete, och några färdiga modeller och förslag finns inte ännu på bordet.

– Om det går så att finansieringen i framtiden sker inom ramen för statsbudgeten så är det klart att det är regeringen som fattar beslut om anslagen.

Enligt Nylander undviker man många problem genom att slå fast kriterier som är transparenta och trovärdiga, och som håller också på längre sikt.

Förstår fältets oro för hur det ska gå för svenskspråkiga organisationer

Nylander säger sig väl förstå oron på finlandssvenskt håll inför förändringarna. Hon talar om vikten att slå fast kriterier som fungerar som grund för finansieringen.

– Vi måste försäkra oss om att också det finlandssvenska föreningslivet kan överleva förändringen, må bra och utvecklas i framtiden.

Arbetsgruppen kommer med sina förslag senare i höst och därefter tar regeringen i tu med saken. Konkreta beslut om finansieringsmodellen är att vänta mot slutet av året.

– Det är ett uppdrag inom den stora helheten att också se till att den finlandssvenska rösten blir hörd nu då arbetet kommer igång, säger Nylander.

Finns inga andra alternativ än att göra något

Det är inget nytt att Veikkaus och intäkterna som kommer från penningspelen diskuteras. Diskussionen har de facto pågått i årtionden.

De senaste åren har det ändå blivit klart att en förändring i systemet för hur spelintäkterna fördelas behövs, i och med att de har minskat. Regeringen har varit tvungen att kompensera bortfallet till organisationerna genom separat tilläggsfinansiering.

Rahapeliautomaatin näytöllä kerrotaan pelin olevan suljettu koronan takia.
Bildtext Intäkterna från Veikkaus spel har minskat marknat under coronatiden, då många spelautomater varit stängda.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Enligt Nylander kan en reform inte längre vänta. Organisationerna blir lidande om något inte görs.

– De står inför jättestora utmaningar och problem och vi måste hitta en lösning för att trygga verksamhetsförutsättningarna.

Diskussion om artikeln