Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Experter om Forsbymordet: Domen var förväntad trots att händelsen är exceptionell – "det är ett hemskt brott men en dag ska de vara ute i samhället igen"

Ljus på gräsmattan under ett lågt bord utomhus. Vid ljusen ligger också en ros.
Bildtext Det var i december i fjol som tre pojkar misshandlade en jämnårig pojke till döds i Forsby i Helsingfors. Nu har domarna fallit.

I dag föll domen i det så kallade Forsbymordet. Tre pojkar födda år 2004 som i fjol misshandlade en jämnårig pojke till döds dömdes till långa fängelsestraff. Det längsta av dem är över tio år. Åklagaren har beskrivit fallet som både brutalt och sadistiskt, och brottet anses vara särdeles rått.

Den här typen av mord är mycket ovanliga. Barnombudsman Elina Pekkarinen kommer bara ihåg en handfull fall där minderåriga dömts för mord under 2000-talet.

– Men med tanke på hur exceptionell den här händelsen var är jag inte förvånad, säger hon.

Hon tror att domen stämmer överens med den chock som fallet orsakat i samhället.

Det här håller Kimmo Nuotio, professor i straffrätt med om.

– Domen var väntad. Mina tankar går ändå mer kring hur det här har varit möjligt. Varför har inte vuxna sett att något är på väg att gå riktigt illa? Hur kan sådan här mobbning pågå i månader eller åratal utan att vi sett det?

Han säger att han aldrig hört om något liknande där gruppdynamiken lett till den här typen av extremvåld.

Det faktum att detaljerna kring Forsbymordet är så pass gruvliga förvånar inte ändå barnombudsmannen Elina Pekkarinen. Enligt henne är det svårt att föreställa sig att det skulle finnas någon rationell idé bakom mordet.

– Tyvärr är det ganska typiskt för brott som begås av barn och unga och att de är absurda ur vuxnas synvinkel. Det är därför barn behandlas annorlunda i straffrätten än vuxna. De har inte full kapacitet att förstå konsekvenserna av brott och våld därför att de är barn. 

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen tittar utåt.
Bildtext Elina Pekkarinen anser att Finland har mycket att göra i fråga om hur man identifierar våld mellan unga personer.

Straffet enligt rättspraxis

– I Finland kan en person som är över 15 år gammal dömas till fängelse, men enligt barnkonventionen ska de dock inte placeras på samma avdelning som vuxna fångar. Så fungerar Finland, vi har barn och vuxna på samma avdelningar och det är problematiskt., säger Pekkarinen.

En egen avdelning eller anläggning skulle vara bättre för barnfångar, menar Pekkarinen. Men i nuläget finns det inga ungdomsfängelser i Finland.

Att ungdomarna dömdes till så pass långa fängelsestraff är inte i sig heller förvånande, säger Kimmo Nuotio.

– Det är ett långt staff men det handlar om mord. Alla tre dömdes för mord, och det är helt enligt rättspraxisen.

Att de dömda är unga spelar ändå roll i fråga om straffets längd, säger Nuotio. Straffet för mord är livstids fängelse för personer över 18 år.

Barn som begår brott borde inte uteslutas ur samhället

Enligt Pekkarinen finns det en stor utmaning i att se till att barn och ungdomar som begått brott inte utesluts ur samhället.

– Kriminalvårdsavdelningen publicerade just en rapport om hur ungdomars tillgång till utbildning och stöd och så vidare är genomfört i fängelser och det ser ganska dåligt ut. Vi bör arbeta hårt för att dessa unga människor inte utesluts ur samhället permanent, det genom mer utbildning och mer stöd i fängelset för de här barnen, säger Pekkarinen.

Nuotio betonar att även om brottet är grymt ska ungdomarna en dag vara tillbaka i samhället. I praktiken kommer de att sitta av en tredjedel av straffet, trots att verkställandet av själva domen ännu fortsätter efter att de friges.

– Det är ett hemskt brott, men någon dag ska de vara ute igen. Fängelset ska förbereda dem för att komma tillbaka till samhället en dag, säger Nuotio.

Kimmo Nuotio
Bildtext Kimmo Nuotio förvånades inte över straffets längd eftersom det trots allt handlar om mord.

"Vi måste förhindra en våldsam kultur tillsammans"

Det finns mycket som borde ses över för att våld mellan barn både ska förebyggas och identifieras i Finland, enligt Pekkarinen.

– Våld på offentliga platser är ett verkligt hot mot tonåringar och jag tycker att det ska tas på allvar i vårt samhälle. 

Pekkarinen betonar ändå att alla vuxna i samhället är ansvariga för att förebygga våld, där vi tillsammans måste förhindra en våldsam kultur.

– Att respektera andras värde och rättigheter tror jag att är den största gåvan en förälder kan ge sitt barn, säger hon.

Om det är något vi kan lära oss av det här fallet är det enligt Pekkarinen att det är vuxnas uppgift att lära barn att respektera och behandla varandra väl - och det är också deras jobb att göra det själva.

Elina Pekkarinen intervjuades av Sandra Anttila, och Kimmo Nuotio av Victoria Wirén.