Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Uppdaterad coronastrategi på måndag: Säkerhetsavstånd och ansiktsskydd försvinner, coronapass kan införas när allt blir normalt i oktober

Uppdaterad 05.09.2021 22:04.
Sanna Marin på trappan till Villa Bjällbo, med snickarglädje i bakgrunden.
Bildtext Sanna Marin på trappan till statsministerns residens Villa Bjälbo där Yles frågetimme med statsministern brukar göras.

Regeringen vill slopa kravet om ett säkerhetsavstånd på två meter för att förhindra spridning av coronavirusepidemin. Statsminister Sanna Marin berättade om regeringens beslut i finska Yles frågetimme på söndag. Hon hoppas att Finland kan återgå till ett normalt liv helt utan begränsningar i oktober. 

Statsministern upprepade målsättningen: mer än 80 procent av alla finländare över 12 år måste ha fått två doser coronavaccin. Då kan restriktionerna upphävas. Det är vägen ut ur krisen, men viruset har varit oberäkneligt, tillade statsministern.

De dagliga smittalen är inte längre avgörande, utan vaccineringsgraden. Samtidigt följer regeringen också hur sjukvården belastas av allvarliga covidfall, sa statsminister Marin.

På söndagen hade 53 procent av finländarna fått två doser av vaccinet.

Upphävd tvåmeters begränsning 

Statsrådet samlades till ett extra sammanträde på söndag eftermiddag. Då beslöts om avskaffandet av tvåmetersbegränsningen i lagen om smittsamma sjukdomar. Det var ett löfte som har getts hela föregående vecka.

I propositionen föreslås en ändring av paragrafen om förutsättningarna för användning av lokaler avsedda för kunder och deltagare i offentliga evenemang. Man vill stryka de exakta kraven i definitionen av närkontakt samt det incidenstal som är ett kriterium för tillämpningen.

Genom ändringen stryks både kravet om två meter och kravet om 15 minuter i definitionen. 

Ett klistermärke på ett golv som påminner om att man ska hålla säkerhetsavstånd.
Bildtext "Håll säkerhetsavstånd". Kravet på säkerhetsavstånd ska strykas.

Förslaget förändrar inte myndigheternas rätt och skyldighet att fatta sådana beslut som kan förhindra att covid19-epidemin sprider sig, om situationen så kräver.

Regionförvaltningsverket styr ännu

I fortsättningen skulle regionförvaltningsverket eller kommunen göra en "sammanhangsbaserad definition" av närkontakt. Paragrafen får tillämpas om epidemiläget försämras avsevärt om det konstateras sådana sjukdomskluster vars smittkedjor inte kan spåras, och de medför en betydande risk för spridning av nya smittor inom området. 

Lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. Men det är många coronabegränsningar som måste avskaffas genom lagändring, och de ska godkännas i riksdagen. Därför kan de nya lagarna tas i bruk först i oktober.

Statsministern fick igen frågan om vem det är som styr landet, regionförvaltningsverket eller regeringen.

– Myndigheterna fattar självständiga beslut enligt eget övervägande och tolkning av gällande lagar, upprepade statsministern. Hon påpekade att Regionförvaltningsverket i södra Finland har varit mycket strängare i sin tolkning än i andra delar av landet.

Men nu korrigerar de sitt beslut, och det var utmärkt, sa statsminister Sanna Marin.

Mindre tolkning, mer makt åt statsrådet

Nu måste lagstiftningen ändras så att liknande tolkningar inte kan göras. Det finns mycket som måste ändras i lagstiftningen, enligt statsministern.

- Ledningssystemen är ganska styva när det är bråttom och man har en lag som behöver ändras.  Därför behövs det en lagstiftning för krissituationer som ger bättre förutsättningar för snabba, enhetliga beslut direkt i statsrådet, sa statsministern.

Hon utlovade en ny pandemilag och en uppdatering av beredskapslagen. Arbetet är redan igång.

Snart kan vi kasta munskydden

Regeringen ska på måndag presentera en ny coronastrategi. Det handlar om en uppdatering av den tidigare hybridstrategin, sa statsminister Sanna Marin i radiointervjun.

Uppdateringen handlar också om kravet på ansiktsskydd. 

– Vår målsättning är att slippa alla coronarestriktioner, också munskydden, när tillräckligt många är vaccinerade, sa statsminister Marin. 

Munskydd på granitskulpturerna på Helsingfors centralstation.
Bildtext Ansiktsskydden kan bli ett minne blott, då tillräckligt många är vaccinerade.

Inom kultursektorn har man inte kunna slopa restriktionerna, på grund av för få vaccinerade. Många stödpaket har riktats till företagarna inom de mest utsatta sektorerna, också kultursektorn, sa statsministern.

– Jag delar deras oro och budskapet från kultursektorn, att läget är orimligt. Det har det redan varit en tid. Därför gör regeringen besluten om lagförändringar.

Lyckligtvis fattade också södra Finlands regionförvaltningsverk sitt beslut om att slopa tvåmetersregeln, så att evenemang kan arrangeras mycket friare. På det sättet kan också lönsamheten öka och situationen bli bättre.

Coronapass

I mitten av september utlovas också lagförslag om det nya coronapasset.

– Vår målsättning är en återgång till normalare liv, att det om en dryg månad inte ska finnas några begränsningar, sa statsministern. 

Om det då uppstår behov av återinförda begränsningar ska det finnas ett coronapass som alternativ till restriktionerna, förklarade hon.

Statsminister Marin höll inte med kritiken om en långsam hantering, men det har funnits mycket att utreda.

Coronapasset bygger på frivillighet. Det kunde inte införas på sommaren när det skulle ha diskriminerat allt för många ovaccinerade, sa Sanna Marin i radiointervjun.

Också statsministern undrar över testningskostnaderna

Statsminister Sanna Marin gav inget svar på vad regeringen kan göra för att lindra arbetsgivarnas kostnader för coronatext eller om apoteken kunde ta hand om coronatestningen för att göra dem billigare.

Också statsministern förundrar sig över varför det kostar så mycket att ta ett coronatest. Nu är det mycket dyrare i Finland än i grannländerna. Det måste utredas, sa hon.

Budgetmanglingen kommer inte att innehålla några nya beslut om sänkta avgifter för coronatestning. Regeringen har redan tidigare beslutat att betala alla kostnader i kommunerna och sjukvårdsdistrikten för testning, spårning och isolering av smittan. 

Statsministern höll med om den nya linjen att inte längre testa dem som har fått två doser vaccin. Små symptom ska inte kräva ett covidtest, sa statsministern.

Spårningen kräver nu mycket resurser, som är bort från annat inom sjukvården. Testningen har varit mycket motiverad, men när vaccineringen tilltar kan den verksamheten förändras sa statsministern och hänvisade till experterna.